Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?”

Výsledky celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016
umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

V dňoch 7. až 9. júna 2016 sa v priestoroch ŠD UKF v Nitre konalo celoslovenské kolo 26. ročníka vedomostnej súťaže ČVOH v troch vekových kategóriách. Na súťaži sa zúčastnilo 66 súťažiacich z celého Slovenska.

Súťažiaci z nášho Prešovského kraja sa umiestnili na nasledovných miestach.:

I. kategória (žiaci 4.-6. ročníka ZŠ, 24 súťažiacich)

17. Radoslav Repko, ZŠ Zemplínske Hámre
18. Dávid Božik, CZŠ bl.P. P. Gojdiča, Prešov
19. Alexander Dobrovič, ZŠ Šmeralova, Prešov

II. kategória (žiaci 7.-9. ročníka ZŠ, 22 súťažiacich)

  7. Jaroslav Petrisko, ZŠ Májové námestie, Prešov
17. Alexandra Dzurová, ZŠ ul. 8. mája Svidník
22. Alexander Šlapák, CZŠ sv. Gorazda, Prešov

III. kategória (študenti SŠ a gymnázií,20 súťažiacich)

11. Dušan Gold, Gymnázium Komenského 13, Lipany
17. Katarína Pavlikovská, Gymnázium sv. Moniky, Prešov
22. Jozef Mizerák, Gymnázium Komenského 13, Lipany

Celoslovenské kolo organizačne aj obsahovo pripravila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.

 

Späť na Čo vieš o hviezdach ?