Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?”

Termíny 2017

I. kategória II. kategória III. kategória
okresné kolo (utorok) 21.3.2017 (streda) 22.3.2017 (štvrtok) 23.3.2017
krajské kolo (utorok) 25.4.2017 (streda) 26.4.2017 (štvrtok) 27.4.2017
celoslovenské kolo (utorok)   6.6.2017 (streda)   7.6.2017 (štvrtok)   8.6.2017

 

Celoslovenské kolo sa uskutoční v priestoroch
Študentského domova Univerzity Konštantína filozofa v Nitre


Okruhy otázok - I. kategória - okres
Okruhy otázok - II. kategória - okres
Okruhy otázok - III. kategória - okres

Okruhy otázok - I. kategória - kraj
Okruhy otázok - II. kategória - kraj
Okruhy otázok - III. kategória - kraj


 

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

 


 

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

 


 

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

 


Mgr. Andrea Pipková Leütterová