Jiří Grygar

Úspechy a problémy Teórie veľkého tresku

 

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
24. október 2014

 

Video dostupné aj na YouTube