AKO SME PRISTÁLI NA KOMÉTE


Hovorí Ján BALÁŽ, Ing., PhD.Ústav experimentálnej fyziky SAV, Odd. kozmickej fyziky

"Prístroj na ktorom sme pracovali sa nazýva servisný systém sondy. Sám o sebe nezískava informácie, ale zabezpečuje dôležitú komunikáciu s pristávacím modulom Philae a z našej strany išlo o príspevok z oblasti kozmických technológií. V rámci dobrých zahraničných vzťahov sme mali možnosť spolupracovať na tomto projekte počas dvoch rokov a prispieť ku konštrukcii samotnej sondy. ...“

Prezentácia: AKO SME PRISTÁLI NA KOMÉTE

Zvukový záznam: SPUSTIŤ