CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD O DIANI V KOZMONAUTIKE
1. národy VÝVOJ OD STAROVEKU
Grécko 4.stor.pr.n.l.  – Archytas v Grécku údajne skonštruoval jednoduchý
    parný reaktívny motor
Čína r.1232  – prvý historicky overené použitie rakiet Číňanmi
    v boji s Mongolmi pred Pekingom
 – neskôr snaha o prvý pilotovaný let (Wan-Chu)
Taliansko r.1379  – použitie  rakiet pri dobývaní stredovekej pevnosti
Rusko r.1717  – prvá signálna raketa - s dostupom 1 km
India r.1780  – porážka anglických vojsk raketami domorodého
    vojska
2. osobnosti PRVÉ TEORETICKÉ PRÁCE
1540 – v knihe Pyrotechnika - V.Biringuccio popísal jednoduché dvojstupňové
           rakety
1591 – Nemec Johan Schmidlap popísal technológiu výroby rakiet s využitím
           pre ohňostroje
1609 – 1618 – J.Kepler publikoval tri základné zákony nebeskej mechaniky 
1610 – knieža z Nassau v Anglicku navrhol raketu na tuhé palivo aj pre použitie
           pod vodou
[1865 – J. Verne /Cesta na Mesiac - v tomto prípade sci-fi vízia sa v niektorých
            momentoch pozoruhodne zhoduje so skutočnosťou]
1945 – A. C. Clark publikuje v časopise Wireless World teóriu o možnosti
           umiestnenia družíc na geostacionárnu dráhu (na šírenie telekomunikač-
           ného signálu)
OTCOVIA KOZMONAUTIKY
K. Cilolkovsky ZSSR (1857 – 1935) – ako prvý formuloval rovnice popisujúce pohyb rakety; navrhol použitie kvapalných palív, umelých družíc a kozmických staníc, upozornil na preťaženie pri štarte a aerodynamický ohrev pri návrate do atmosféry
H. Oberth Nem (1894-1989) – v r. 1923 publikoval prácu „Die Rakete zu den Planetenräumen“ (Raketou do vesmíru)
R. Goddard USA (1882 – 1945) – ako prvý: konštruoval rakety na kvapalné palivo a navrhol stavbu viacstupňových  rakiet, uplatnenie gyroskopov v riadení rakiet a použitie vedeckých prístrojov na palube družíc
KONŠTRUKTÉRI
W.V. Braun Nem/USA – v službách fašistického Nemecka vyvinul útočnú raketu V2, ktorou bol ostreľovaný Londýn, neskôr kľúčová osobnosť v projekte Apollo (1. let človeka na Mesiac)
S.P. Koroľjov ZSSR – pôvodne vyhnanec, neskôr hlavný konštruktér a tvorca úspechov sovietskej kozmonautiky v čase jej zrodu
3. udalosti VÝVOJ PRED ZRODOM KOZMICKÉHO VEKU
1931 – bola v ZSSR oficiálne za počatá činnosť GIRD (Grupa Izučenija Raketnovo
           Dviženija)
1932 – do vedúcich pozícií v raketovom výskume sa dostávajú S.P.Koroljov
           a Wernher von Braun
1933 – v Anglicku bola založená Britská medziplanetárna spoločnosť
           (British Interplanetary Society)
1935 – R.H.Goddard vypustil gyroskopicky stabilizovanú raketu o hmotnosti
           38 kg do výšky 2285 m
1937 – v Nemecku bolo neďaleko Peenemünde založené nové vojenské výskumné
           raketové stredisko
1942 – v Peenemünde sa začala skúšať prvá vojenská raketa stredného doletu
           V-2 (A-4)
1944 – prvé bojové nasadenie nemeckých rakiet V-2
1945 – do USA a a ZSSR sa dostali ukoristené rakety V-2 a nemeckí raketoví
           odborníci
1946 – boli v USA začaté práce na projekte mezikontinentálnej balistickej rakety
           (MX-774)
1947 – 14.10. americký pilot Charles Yeager prekonal rýchlosť zvuku
           na raketopláne X-1
1950 – v Paríži sa zišiel 1. medzinárodný astronautický kongres
           (jednal o založení Medzinárodnej astronautickej federácie IAF)
1951 – americké vojenské letectvo začalo vývoj medzikontinentálnej rakety Atlas
           (projekt MX-1593)
1954 – výbor pre Medzinárodný geofyzikálny rok sa obrátil na ZSSR a USA
           so žiadosťou o vypustení vedeckých prístrojov na umelých družiciach
1955 – akadémie vied USA a ZSSR oznámili, že hodlajú vypustiť umelé družice
           Zeme v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roku – začali sa vesmírne
           preteky

 

ÉRA LETOV DO VESMÍRU
Koniec 50-tych rokov:
ZSSR a USA – preteky o vypustenie prvej družice Zeme, prvé pokusy o družicu Mesiaca, prelet  a dopad na Mesiac
1957

 – Sputnik 14. október 1957 (ZSSR, Sputnik) – 1. družica Zeme
 – Sputnik 2 (ZSSR, Sputnik) – družica Zeme – 1. biologická družica/živočích
    vo vesmíre
(pes Lajka)
 – Vanguard 1A – 6. december (USA, Vanguard) – pokus o družicu Zeme
    (zničená pri štarte)
 – Vanguard 1B – 5. február  (USA, Vanguard) – pokus o družicu Zeme
    (zničená pri štarte)

nosiče    nepilotované lety


Sputnik bol vypúšťaný do r. 1999 ako družice Zeme, mesačné a planetárne sondy – nosičmi:
Sputnik, Sojuz, Vostok, Molnija.
1958

 – Explorer 1 (USA,Juno) – 1. február 1958 – 1. americká družica Zeme
 – Explorer 2 (USA) – pokus o družicu Zeme (zničená pri štarte)
 – Vanguard 1 (USA) – 1. vedecká družica Zeme, 1. použitie slnečných
    kolektorov vo vesmíre

 – Explorer 3 (USA) – družica Zeme
 – Sputnik 3 (ZSSR) – 1. geofyzikálna družica Zeme
 – Pioneer 0 (USA, Thor Able) – (↓1959,1960,1972,1973)
   1. pokus o let k Mesiacu a 1. pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Luna 1958A (ZSSR) – 1. pokus o dopad na Mesiac (zničená pri štarte)
 – Pioneer 1 (USA) – pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Luna 1958B (ZSSR) – pokus o dopad na Mesiac (zničená pri štarte)
 – Pioneer 2 (USA) – pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Luna 1958C (ZSSR) – pokus o dopad na Mesiac (zničená pri štarte)
 – Pioneer 3 (USA) – pokus o prelet okolo Mesiaca (zničená pri štarte)

1.10. – oficiálne začal činnosť americký Národný úrad pre letectvo a kozmický
           priestor (NASA)

nosiče    nepilotované lety


Explorer – vedecké družice Zeme zamerané prevažne na meranie radiácie v kozme;
               nosiče: Juno, Scout X1, Delta
Explorer 1 – dopomohol k objavu Van Allenových radiačných pásov Zeme
Sondy Pioneer skúmali Mesiac, medziplanetárnu hmotu aj veľké planéty; nosiče Thor, Juno, Delta, Atlas
1959

 – Luna 1 (ZSSR, Vostok) (↓↓1966,1970,1972,1976) – pokus o dopad
    na Mesiac ↓; 1. prelet okolo Mesiaca ...↓1968, 1. umelá planétka
 – Vanguard 2 (USA) (↑1958) – 1. meteorologická družica (↓1970,1976)
 – Pioneer 4 (USA) (↑1958↓1960,1972,1973) - 1. americký prelet okolo
    Mesiaca
(↓1966) a 1. americké teleso na heliocentr. dráhe (umelá planétka)
 – Luna 1959A (ZSSR) – pokus o dopad na Mesiac (zničená pri štarte)
 – Luna 2 (ZSSR) ↑– 1.  dopad na Mesiac ...↓1962)
 – Vanguard 3 (USA) – vedecká družica
 – Luna 3 (ZSSR) ↑ – 1. fotografia odvrátenej strany Mesiaca
 – Pioneer P-3 (USA) – pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Explorer  6,7 (USA, Thor Able) - vedecká družica
 – Explorer 7 (USA, Juno) – vedecká družica
 – Discoverer (USA)1,2,5,6 – prvé fotoprieskumné vojenské družice

nosiče    nepilotované lety


Luna – séria 24 sond štartujúcich do roku 1976, z toho 15 úspešných; nosiče- Vostok, Molnija, Proton
Luna – 1. sonda ktorá zapaľovala pohon na orbite, využívajúc tzv. parkovaciu dráhu
Vanguard 3 – družica sa na orbit dostala s neodpojeným posledným stupňom rakety
                 – registrovala hustoru mikrometeoritov a merala zemskú magnetosféru
Explorer 6 – skenovanie povrchu Zeme TV kamerou prinieslo snímky s pomerne nízkou kvalitou
E7 – detekoval slnečné žiarenie a mikrometeority
Discoverer – s návratovým modulom/ vypúšťané do roku 1972)
60-te roky:
Prvé lety k Venuši (Mariner- Venera) a Marsu (Mars-Mariner), preteky o prvenstvo pri vstupe človeka do vesmíru (Vostok, Voschod – Mercury) a na Mesiac (Gemini, Apollo)
1960

 – Luna 1960A (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Luna 1960B (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Pioneer P-30 (USA) - pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Marsnik 1 (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Marsu (zničená pri štarte)
 – Marsnik 2 (ZSSR) - pokus o prelet okolo Marsu (zničená pri štarte)
 – Pioneer P-31 (USA)  - pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Pioneer 5 (USA)  (↑1959,1958↓1972,1973) - 1. prieskum medziplanetár.
    priestoru a 1. vysielanie dát z heliocentrickej dráhy
 – Tiros 1,2 (USA, Thor Able) –  1. meteorologická družica Zeme s TV     snímaním v infračervenej oblasti
 – Transit 1A (USA) – 1. navigačná družica
 – Transit  2A (USA,Thor) -  1. vynesenie dvoch družíc jedným nosičom         (spolu  so Solrad/vojenská d.)
 – Echo 1 (USA, Delta) – 1. balónová telekomunikačná pasívna  družica    (↓1964)

nosiče    nepilotované lety


Sondy Marsnik – prvé sovietské sondy Marsu vypúšťané nosičmi Sputnik
Družice Tiros boli vypúšťané do roku 1966 - nosičmi: Thor, Delta, Atlas
120 ľudí  zahynulo výbuch rakety na kozmodróme Bajkonur (ZSSR)
1961

 – Sputnik 7 (ZSSR)  - 1.  sovietsky pokus o dopad na Venušu
 – Venera 1 (ZSSR, Molnija) (↓1965,1967,1970,1975,1981,1983) – 1 . prelet
    okolo Venuše vo veľkej vzdialenosti
(stratené spojenie)
 – Ranger 1 (USA, Atlas Agena)   - pokus o skúšobný let k Mesiacu
 – Ranger 2 (USA)  - pokus o skúšobný let k Mesiacu
 – Midas 3 (USA, Atlas) – 1. úspešná družica včasnej výstrahy (vojenská)

  PILOTOVANÉ LETY

 – program Vostok (ZSSR)     Vostok 1 – J. Gagarin (↓1968) 1.  človek vo vesmíre (na obežnej dráhe) – 12.4.  (↓1962,1963, 1980)
 – Vostok 2 – G.Titov – 2.  človek na obežnej dráhe

 – program Mercury(USA)    Mercury 3 -   A.B. Shepard 1. Američan vo vesmíre ( let po balistickej dráhe) (↓1962) – 5.5.
– Mercury 4

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Sondy Venera boli vypúšťané do r. 1983 -nosičmi Molnija a Proton
          Venera 1 – prelet okolo Venuše so vzdialenosti menej ako 100 000 km (↓1962)
Sondy Ranger (R1- po nezapálení 3. stupňa/Agena ostal na parkovacej dráhe/Zem a neskôr zanikol v atmosfére) – výskum Mesiaca, do r. 1965
Mercury – program prvých amerických pilotovaných letov do vesmíru; nosiče – (suborbitálny) Redstone, Atlas
E7 – detekoval slnečné žiarenie a mikrometeority
kozmonaut Bondarenko (ZSSR) tragicky zahynul pri pozemných skúškach keď, neopatrnosťou sám spôsobil požiar kabíny

25. 5. – americký prezident J.F. Kenedy  vyzýva národ a kongres k spoločnému úsiliu na dosiahnutie veľkého cieľa – pristátie človeka na Mesiaci ešte pred koncom  šesťdesiatych rokoch
1962

 – Ranger 3 (USA)  - pokus o dopad na Mesiac
 – Ranger 4 (USA)  - 1. americký dopad na Mesiac ...↑1959)(↓1966)
 – Mariner 1 (USA)  - pokus o prelet okolo Venuše (zničená pri štarte)
 – Sputnik 19 (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Venuše
 – Mariner 2(USA, Atlas Agena) (↓1964,1973) – 1.  prelet okolo Venuše
 – Sputnik 20 (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Venuše
 – Sputnik 21 (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Venuše
 – Ranger 5 (USA)  - pokus o dopad na Mesiac
 – Sputnik 22 (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Marsu
 – Mars 1 (ZSSR, Molnija)(↓1971,1973) – 1. prelet okolo Marsu (stratené spojenie ↓1964)   ..rus.↓1988,1996)
 – Sputnik 24 (ZSSR)  - pokus o pristátie na Marse
 – Kozmos 1 (ZSSR) – vedecká družica Zeme (zanikla v atmosfére) (↓2009)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Vostok 3 – A. Nikolajev 1. pokus o prvý skupinový let (s Vostok 4) (↑1961↓1963,1980)
 – Vostok 4 – P. Popovič
 – Mercury (Atlas) –  3 lety  (6-8) ; Mercury 6 , J. H. Glenn – 1. americký orbitálny let (↑1961)
 
nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Mariner - sondy  na výskum Venuše, Marsu a Merkúra – do r. 1973; nosič : Atlas Agena
Mariner 2 – prelet okolo Venuše vo vzdialenosti 34 000 km (↑1961) – 1. vedecké merania Venuše
Kozmos 1- 1. z početnej série družíc a sond, vypúšťaných  a využívaných dodnes na vedecké, komerčné i vojenské účely; nosiče : Kozmos, Vostok, Voschod, Sojuz, Proton
Mars - sondy boli vypúšťané do r. 1996 - nosičmi Molnija a Proton.

Šéfkonštruktér Koroljov plánuje pre let k Mesiacu postaviť Vostok Ž –lunárnu loď, ktorá by bola zostavená na zemskom orbite (↓1964)
1963

 – Sputnik 25 (ZSSR)  - pokus o pristátie na Mesiaci
 – Luna 1963B (ZSSR) - pokus o pristátie na Mesiaci (zničená pri štarte)
 – Luna 4(ZSSR)  - pokus o pristátie na Mesiaci
 – Kozmos 21 (ZSSR) - pokus o skúšobný let k Venuši
 
  PILOTOVANÉ LETY

 – Vostok 5 – V. Bykovskij; 2. pokus o skupinový let (s Vostok 6; ↑1962) (↓1965)
 – Vostok 6 – V. Tereškovová – 1. žena vo vesmíre (↑1961)
 – Mercury – 1 let (9) / posledný v programe
 
nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Ukončenie programu Mercury – nespoľahlivosť techniky si vyslúžila veľmi kritickú správu NASA na adresu dodávateľských firiem.
1964

 – Ranger 6 (USA, Atlas )  - dopad na Mesiac (nefunkčné kamery)
 – Venera 1964A (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Venuše (zničená pri štarte)
 – Venera 1964B (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Venuše (zničená pri štarte)
 – Luna 1964A (ZSSR)  - pokus o pristátie na Mesiaci (zničená pri štarte)
 – Kozmos 27 (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Venuše
 – Zond 1 (ZSSR) - prelet okolo Venuše (stratené spojenie) (↓1968)
 – Luna 1964B (ZSSR)  - pokus o pristátie na Mesiaci (zničená pri štarte)
 – Zond 1964A (ZSSR)  - pokus o pristátie na Mesiaci (zničená pri štarte)
 – Ranger 7 (USA, Atlas )  - dopad na Mesiac
 – Mariner 3 (USA)  - pokus o prelet okolo Marsu ↓
 – Mariner 4 (USA)  (↓1973) - 1.  prelet okolo Marsu (s udržaným spojením;    ↑1962)
 –  ...usa↓1969,1971,1975,1992,1996,1998,1999,2001,2003,2005,2007)
 – Zond 2  (ZSSR) ↑(↓1968)  - prelet okolo Marsu (stratené spojenie)
 – Echo 2 (USA, Thor Agena) – 1. družicové spojenie USA a ZSSR (↑1960)

  PILOTOVANÉ LETY

 – program Voschod (ZSSR) prvé viacmiestné pilotované lode
 – Voschod 1– Komarov (↓1967), Feoktisov, Jegorov

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Zond -  sondy boli vynášané do r. 1970 - nosičmi Molnija a Proton.
Zond 2 – úspešné testy plazmových motorov

Koroljov navrhuje v  koncepcii letov na Mesiac  využitie novej lode (↑1962) – Sojuz
1965

 – Ranger 8 (USA)  - dopad na Mesiac
 – Kozmos 60 (ZSSR)  - pokus o pristátie na Mesiaci
 – Ranger 9 (USA) - dopad na Mesiac
 – Luna 1965A (ZSSR)  - pokus o pristátie na Mesiaci (zničená pri štarte)
 – Luna 5 (ZSSR)  - dopad na Mesiac (pokus o mäkké pristátie)
 – Luna 6 (ZSSR) - pokus o pristátie na Mesiaci
 – Zond 3 (ZSSR)  - prelet okolo Mesiaca
 – Luna 7 (ZSSR) - dopad na Mesiac (pokus o mäkké pristátie)
 – Venera 2 (ZSSR)  - prelet okolo Venuše (stratené spojenie)
 – Venera 3 (ZSSR)  (↑1961↓1967,1970,1975,1981,1983) - 1. dopad na Venušu
    (stratené spojenie)
 – Kozmos 96 (ZSSR)  - pokus o pristátie na Venuši
 – Venera 1965A (ZSSR)  - pokus o prelet okolo Venuše (zničená pri štarte)
 – Luna 8 (ZSSR)  - dopad na Mesiac (pokus o mäkké pristátie)
 – Pioneer 6 (USA) – výskum kozmického žiarenia z heliocentrickej dráhy
 – Astérix (Fra, Diamant) – 1. francúzska družica Zeme

  PILOTOVANÉ LETY

 – Voschod 2 (↑1964) – P.I. Beljajev a A..A. Leonov – 1. výstup do otvoreného vesmíru
 – 2. a zároveň posledný štart lode tohto typu
 – program Gemini  – 5 letov (3-7); Gemini 4 – White (↓1967) – 1. americký výstup do  otvoreného  vesmíru

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Gemini  (USA/medzistupeň Mercury a Apollo; nosič-Titan) – zameraný na  manévrovanie kozmických lodí na zemskom orbite (stretávanie, spájanie lodí  a výstup astronautov  do otvoreného priestoru - EVA)
Geminy 5 prekonal skoro 8-dňovým letom 5-dňový let Vostoku 5 (↑1963)
Gemini 6A a 7 uskutočnili 1. skutočné priblíženie dvoch lodí  (skupinový let; ↑1963,1962)
Gemini  8 (r.1966) uskutočnil 1. spojenie umelých telies na obežnej dráhe - s telesom Agena
Pri požiari po vznietení hydraulickej tekutiny z balistickej rakety Titan 2 počas prác v raketovom sile
v americkom štáte Arkansas zahynulo 53 ľudí
1966

 – Luna 9 (ZSSR)  (↑1959↓1970,1972,1976) - 1. pristátie na Mesiaci
 – Kozmos 111 (ZSSR)  - pokus o družicu Mesiaca
 – Luna 10 (ZSSR)  (↑1959↓1970,1972,1976) - 1. družica Mesiaca     ...↓↓1990,2003,2007,2008)
 – Luna 1966A (ZSSR)  - pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Surveyor 1 (USA, Atlas)  - 1.  americké pristátie na Mesiaci    ↑↓(↓1967,1968,1969,1972)
 – Explorer 33 (USA) - pokus o družicu Mesiaca
 – Lunar Orbiter 1(USA)  - 1. americká družica Mesiaca ↑↓     (↓1967,1973,1994,1998,2009 )
 – Luna 11 (ZSSR) - družica Mesiaca
 – Surveyor 2 (USA, Atlas)  - pokus o pristátie na Mesiaci
 – Luna 12 (ZSSR)  - 2. sovietska družica Mesiaca
 – Lunar Orbiter 2 (USA)  - 2. americká družica Mesica
 – Luna 13 (ZSSR)  - 2. sovietske pristátie na Mesiaci
 – Pioneer 7 (USA)  - prieskum priestoru Zem-Mars

  PILOTOVANÉ LETY

 – Gemini - 5 letov (8-12/ posledný let programu Gemini - zhodnotenie)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Sondy Surveyor boli vynášané do r. 1968 - nosičom Atlas Centaur.

Úmrtie konštruktéra  S. Koroljova (↑udalosti, osobnosti)
1967

 – Lunar Orbiter 3 (USA)  - 3. americká družica Mesiaca ↓
 – Surveyor 3 (USA, Atlas ) – 2. americké pristátie  na Mesiaci ↓
 – Lunar Orbiter 4 (USA)  - 4. americká družica Mesiaca ↑↓
 – Venera 4 (ZSSR)  (↑1965,1961↓1970,1975,1981,1983)  - 1.  atmosférická     sonda Venuše
 – Mariner 5 (USA)  - prelet okolo Venuše
 – Kozmos 167 (ZSSR)  - pokus o sondu Venuše
 – Surveyor 4 (USA Atlas, )  - pokus o pristátie na Mesiaci
 – Explorer 35 (IMP-E) (USA)  - 5. americká družica Mesiaca ↑↓
 – Lunar Orbiter 5 (USA)  - 6. americká družica Mesiaca (↓1973,1994,1998,2009    ↑1966)
 – Surveyor 5 (USA, Atlas )  - 3. americké pristátie na Mesiaci ↑↓
 – Zond 1967A (ZSSR)  - pokus o skúšobný let na Mesiac (zničená pri štarte)
 – Surveyor 6 (USA, Atlas)  - 4. americké  pristátie na Mesiaci     (↑↓1968,1969,1972↑1966)
 – Zond 1967B (ZSSR)  - pokus o skúšobný let na Mesiac (zničená pri štarte)
 – Pioneer 8 (USA) – prieskum priestoru Zem-Mars

  PILOTOVANÉ LETY

 – začiatok éry lodí Sojuz (ZSSR / Rusko; nosič – Sojuz)
 – Sojuz  - 1 let (1)  (↓1979,1986,2002)
 – program Apollo (USA; pilotované lety na Mesiac; nosič – Saturn)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Sojuz  1 – kozmonaut Komarov zahynul pri dopade návratového modulu (↑1964↓1971)
Apollo 1 – astronauti Grissom, White (↑1965), Chaffee zahynuli následkom požiaru kabíny Apolla pri  pozemných skúškach.
10.10.1967 vstúpila do platnosti Zmluva o mierovom využívaní  vesmíru
1968

 – Surveyor 7 (USA, Atlas)  - 5. americké pristátie na Mesiaci     (↓1969,1972↑1967,1966)
 – Luna 1968A (ZSSR)  - pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Zond 4 (ZSSR) - skúšobný let
 – Luna 14 (ZSSR)  - 3. sovietska družica Mesiaca
 – Zond 1968A (ZSSR)  - pokus o skúšobný let na Mesiac (zničená pri štarte)
 – Zond 5 (ZSSR)  (↑1964) - 1.  prelet okolo Mesiaca s návratom na Zem     ...↑1959 ↑ (↓↓1969,1970)
 – Zond 6 (ZSSR)  - 2. prelet   okolo Mesiaca s návratom na Zem
 – Pioneer 9 (USA) – skúmanie kozmického žiarenia na heliocentrickej dráhe

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz  - 1 let (3)
 – Apollo 7 – 1. pilotovaný let  Apolla  – testy na obežnej dráhe Zeme; posádku tvorili     členovia záložnej posádky Apolla 1 (↑1967)
 – Apollo 8 –  2. pilotovaný let Apolla -  1. pilotovaný orbitálny let okolo Mesiaca    ...↑1966,1962,1959)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


27. 3. tragicky zahynul J. Gagarin (letecké nešťastie)
1969  – Venera 5 (ZSSR) - sonda Venuše
 – Venera 6 (ZSSR) - sonda Venuše
 – Zond 1969A (ZSSR) - pokus o prelet okolo Mesiaca a návrat (zničená pri štarte)
 – Luna 1969A (ZSSR)  - pokus o vozidlo na Mesiaci (zničená pri štarte)
 – Zond L1S-1 (ZSSR)  - pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Mariner 6 (USA)  - prelet okolo Marsu
 – Mariner 7 (USA) - prelet okolo Marsu ...usa     ↓1971,1975,1992,1996,1998,1999,2001,2003,2005,2007↑↑1964)
 – Mars 1969A (ZSSR)  - pokus o družicu Marsu (zničená pri štarte)
 – Mars 1969B (ZSSR) - pokus o družicu Marsu (zničená pri štarte)
 – Luna 1969B (ZSSR) - pokus o návrat vzoriek z Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Luna 1969C (ZSSR)  - pokus o návrat vzoriek z Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Zond L1S-2(ZSSR)  - pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Luna 15 (ZSSR)  - dopad na Mesiac
 – Zond 7(ZSSR)  - 3. prelet okolo Mesiaca s návratom na Zem (↑1968↓1969,1970)
 – Kozmos 300 (ZSSR) - pokus o návrat vzoriek z Mesiaca
 – Kozmos 305 (ZSSR)  - pokus o návrat vzoriek z Mesiaca

 – 1. nevydarený štart superrakety N1 (ZSSR) - 22.2.1969

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz - 5 letov (4-8)
 – Apollo 9 – 3. pilotovaný let Apolla, prvý s lunárnym modulom
 – Apollo 10 – 4. pilotovaný let Apolla, 2.orbitálny let okolo Mesiaca
 – Apollo 111.    p r i s t á t i e   ľ u d í  na Mesiaci /6. americké pristátie na     Mesiaci
 – Apollo 12 - 2. pristátie ľudí na Mesiaci / 7. americké pristátie na     Mesiaci (↓1972↑1968,1967,1966)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


3. 7. 1969 - 2. pokus o štart rakety N1 v prípravach ZSSR v pilotovaných letoch na Mesiac
Luna 15 - v čase obletov Mesiaca bola  NASA uistené o tom, že sonda nebude prekážať letom Apolla a nasledne bola navedená na povrch Mesiaca.
Zond (nepilotované lode Sojuz) 7 – lety okolo Mesiaca s návratom svedčili o prípravách pilotovaných letov ZSSR na Mesiac
70-te roky : prvé orbitálne stanice  (Saljut), záverečné (pilotované) lety Apolla na Mesiac, lety na Mars (Viking) a k veľkým planétam  (Voyager)
1970

 – Luna 1970A (ZSSR) - pokus o návrat vzoriek z Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Luna 1970B (ZSSR)  - pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)
 – Venera 7 (ZSSR) (↑1967,1965,1961↓1975,1981,1983) - 1.  pristátie na Venuši
 – Kozmos 359 (ZSSR)  - pokus o sondu Venuše
 – Luna 16 (ZSSR)  (↑1966,1959↓1970,1972,1976) -3. sovietske pristátie
    a 1.  bezobslužný návrat vzoriek z Mesiaca
 – Zond 8 (ZSSR) -4.  prelet okolo Mesiaca s návratom na Zem (↑1969,1968↓1970)
 – Luna 17/Lunochod 1 (ZSSR)  - 4. sovietske pristátie a  1. vozidlo na Mesiaci     (↓1973)
 – NOAA1 (USA, Delta) – meteorologická družica americkej meteorologickej siete      (↑1970,1959↓1976)
 – Ohsumi (Jap, Lambda) – 1. japonská družica Zeme
 – China/DFH – Východ je červený -1 (Čína, CZ) – 1. čínska družica Zeme

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz  - 1 let (9)
 – Apollo 13 - pokus o pristátie ľudí na Mesiaci (pristátie pre poporuchu zrušené)
 
nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


NOAA – prvá zo série meteorologickách družíc  (popri GOES) štartujúcich od roku 1975
Zond 8 - posledný let v sérii príprav ZSSR na pilotované lety na Mesiac                      
1971

 – Mariner 8 (USA)  - pokus o prelet okolo Marsu (zničená pri štarte)
 – Kozmos 419 (ZSSR)  - pokus o družicu a pristátie na Marse
 – Mars 2 (ZSSR) (↑1962↓1973)  - 1.  družica Marsu/pokus o pristátie/ 1. dopad     na Mars ..rus.↓1988,1996)
 – Mars 3 (ZSSR) -  1.  pristátie ? na Marse 1. atmosferická sonda Marsu
 – Mariner 9 (ZSSR) – 1. americká družica Marsu  ↑                                      ...usa↓1975,1992,1996,1998,1999,2001,2003,2005,2007↑1969,1964)
 – Luna 18 (ZSSR)  - pokus o návrat vzoriek z Mesiaca
 – Luna 19 (ZSSR)  - 4.sovietska družica Mesiaca 
 – Prospero (VB, Black Arow) – 1. britská družica Zeme

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz  - 2 lety (10,11) – začiatok  éry letov Sojuzu k vesmírnym staniciam
 – program Saljut - Saljut 1- 1. sovietska orbitálna stanica (↓ 1972, 1973,     1974, 1976, 1977, 1982)
 – Apollo 14 – 3. pristátie ľudí na Mesiaci /8. americké pristátie
 – Apollo 14 – 3. pristátie ľudí na Mesiaci /8. americké pristátie

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


27. 6. 1971 – 3. (posledný) pokus o štart N1 v prípravach  ZSSR  v pilotovaných letoch na Mesiac
Sojuz 11 – 1. výstup na palubu orbitálnej stanice - tragický koniec letu
Orbitálne stanice Saljut (1-7)  boli vynášané  nosičmi Proton - do r. 1982
1972

 – Luna 20 (ZSSR)  - 5. sovietske pristátie a 2. návrat vzoriek z Mesiaca     (↑1970↓1976)
 – Pioneer 10 (USA)  (↑1960,1959,1958↓1973, 1977) -  1.  prelet okolo Jupitera     1973 (↓1989) a 1. sonda smerujúca von zo S. sústavy  (↓1973) 
 – Venera 8 (ZSSR)  - 2. sovietske pristátie na  Venuši  
 – Kozmos 482  (ZSSR)  - pokus o sondu Venuše
 – Sojuz L3 (ZSSR)  - pokus o družicu Mesiaca (zničená pri štarte)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Apollo 16 - 5. pristátie ľudí na Mesiaci /10. americké pristátie
 – Apollo 17 - 6. posledné pristátie ľudí /Apolla na Mesiaci  /11. americké                          pristátie (↑1969,1968,1967,1966)

 nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Pioneer 10 – nesie plaketu s Posolsvom iným civilizáciam – vyobrazenie muža a ženy a naznačenie polohy Zeme (autor: C. Sagan)
Saljut 2-pre haváriu nebol vypustený (↓1973,2007)
4. (posledný) neúspešný štart sovietskej superrakety N1 na pilotované cesty na Mesiac (↑1969)

Cena za Apollo - 25 mld$US z roku 1969  (v prepočte asi 136 mld$US pre rok 2007).
1973

 – Luna 21/Lunochod 2 (ZSSR, Proton) – 6. sovietske pristátie a 2. vozidlo na Mesiaci     (↑1970)
 – Pioneer 11(USA) (↑1972,1960,1959,1958↓1977)
 – 1. misia k Saturnu / 1. prelet okolo Saturna -1979 (↓1997)
 – 2. sonda smerujúca von zo SS (↑1972↓1977,2006)
 – Explorer 49 (RAE-B) (USA) – 7. americká družica/sonda Mesiaca     (↓1994,1998,2009 ↑1967,1966)
 – Mars 4 (ZSSR) - prelet okolo Marsu (pokus o družicu Marsu)
 – Mars 5 (ZSSR) – 2. sovietska družica Marsu
 – Mars 6 (ZSSR) (↑1971) – 2 sovietske pristátie na Marse (stratené spojenie)     ...rus↓1996,1988)
 – Mars 7 - (ZSSR)  - prelet okolo Marsu (pokus o pristátie na Marse)
 – Mariner 10 (USA) - prelet okolo Venuše (↑1962) /1. prelet okolo Merkúra     (↑1964↓2004)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Saljut 2  (Almaz 1) - sovietska orbitálna stanica (vojenský projekt)     (↑1972,1971↓1974,1976,1977,1982) 
 – program Skylab  – 1. americká vesmírna  stanica
 – Sojuz - 2 lety ; 12 a 13 (po štarte sa na orbite po prvý raz nachádzali sovietski     kozmonauti a americkí astronauti /Skylab)
 – Skylab 1-4/ 4 lety  (vynesenie orbitálnej stanice/1 a 3 expedície; nosič- Saturn)
 – Saljut 2 (Almaz 1 – vojenský projekt) – snímkovanie povrchu Zeme

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Pioneer 11 – nesie plaketu s Posolsvom iným civilizáciam (↓1977,2006,2007) – vyobrazenie muža a ženy a naznačenie polohy Zeme (autor: C. Sagan)
1974

 – Luna 22 (ZSSR) – 5. sovietska družica Mesiaca
 – Luna 23 (ZSSR) - pokus o návrat vzoriek z Mesiaca
 – Helios 1 (NSR, Titan Centaur/USA) – sonda na výskum Slnka (↓1976,     1990,1992,1994, 1995,1996,1997,1998, 2006,2007,2009)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Saljut 3 a 4 – sovietske orbitálne stanice; (Sajlut 3 = Almaz 2 – vojenský     projekt) (↑1973, 1972,1971↓1976,1977,1982) 
 – Sojuz  - 3 lety (14-16); Sojuz 14 a 15 (lety k Saljut 3),  Sojuz 16 – testovací let pre     plánované spojenie s loďou Apollo
 
nosiče    nepilotované lety    pilotované lety

1975

 – Venera 9 (ZSSR) (↑1970,1967,1965,1961↓↓1981,1983)
 – 1.  družica Venuše a 3. sov.pristátie; prvé snímky z Venuše ...↑1962    ↓1978,1984,1989,2005)                                                                          
 – Venera 10 (ZSSR) – 2. sovietska družica a 4. sovietske pristátie na Venuši
 – Viking 1 (USA, Titan Centaur) – 2. americká družica Marsu a 1. pristátie na     Marse (skúmanie vzoriek)↓
 – Viking 2 (USA) – 3. americká družica Marsu a pristátie na Marse
 – ...usa↓1992,1996,1998,1999,2001,2003,2005,2007↑↑1971,1969,1964)

  PILOTOVANÉ LETY

 – projekt  Sojuz (19) – Apollo (ASTP / AS-210) – 1. sovietsko – americké       vesmírne stretnutie
 – Sojuz  - 4 lety (17, 18, 18-1/ lety k Saljut 4; 19)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Viking 1 a 2 - celkovými nákladmi 3 mld US $ sa stal najnákladnejším programom v planetárnom výskume
Sojuz /Apollo – na zemskom orbite došlo k spojeniu  kozmických lodí  ako symbol snahy  spoločne využívať vesmír na mierové účely (↓↓ 1995 ).
1976

 – Helios 2  (NSR, Titan Centaur/USA) - najväčšie priblíženie k Slnku
    (↑1974↓ 1990,1992,1994, 1995,1996,1997,1998, 2006,2007,2009)
 – Luna 24  (ZSSR) - posledná zo série Luna 1-24 (↑1959) – 7. sovietske pristátie
    a 3.návrat vzoriek z Mesiaca (↑1972,1970)  
 – Meteosat 1 (Eumetsat-EÚ, Delta/USA) – meteorologická družica európskej     meteorologickej siete (↑1970,1959)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Saljut 5 (1976-1977/zánik 1977) – sovietska orbitálne stanica (vojenský projekt     Almaz 3), (↑1974, 1973, 1972,1971↓1977,1982)
 – Sojuz – 4 lety (21-23) 

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Meteosat 1 – prvá zo série európskych meteo-družíc - 1981, 1988,1989,1993,2002,2005
1977

 – Voyager 2  (USA, Titan Centaur) – 1. prelet okolo Uránu , 1. prelet okolo     Neptúna
 – Voyager 1 (USA) – 2. prelet [okolo Jupitera ↓1989](↑1972) a [okolo     Saturnu↓1997] (↑1973)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Saljut 6 (1977- 1981/ zánik 1982) – sovietska orbitálna stanica (↑1976,1974, 1973,     1972,1971↓1982)
 – Sojuz  - 3 lety (24 - posledný let k Saljut 5 ;25,26)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Saljut 6 – 1. orbitálne stanica s dvoma spojovacími uzlami
Voyager 1 a 2 – na palubách sa nachádza medený pozlátený disk s analógovým záznamom obrazov, hudby a zvukov Zeme (↑1973↓2006,2007);  momentálne sa sondy nachádzajú  na únikovej dráhe zo SS (↓2006↑1973,1972); projekt stál 1 mld US$
1978

 – Pioneer Venus 1 (USA) - družica Venuše
 – Pioneer Venus 2  (USA) - sonda Venuše (↓↓1984,1989,2005↑1975)
 – ISEE-3/ICE  (USA) - prelet okolo kométy Giacobini-Zinner a Halleyovej kométy – 1.     prelet okolo kométy MPH (↓1984,1985,1996,1998,1999,2003,2004, 2005,2007)
 – Venera 11 (ZSSR) – 3. sovietska družica a 5. sovietske pristátie na Venuši
 – Venera 12 (ZSSR) – 4. sovietska družica a 6. sovietske pristátie na Venuši
 – Magion 1 (ČSSR) – výskum ionosféry; ako subsatelit s družicami Interbol     a Interkozmos - ZSSR
 – Navstar 1 (USA, Atlas) – 1. družica orbitálneho segmentu 1. globálneho     pozičného systému (↓1982,2000,2005) JPS

 – 1. let automatickej nákladnej lode Progress  (k orbitálnej stanici Saljut 6)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz - 6 letov (27-31)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


(Sojuz 28, Saljut 6) – 1. čs. kozmonaut, 87. človek vo vesmíre – Čech, V. Remek  - 1. neamerický a nesovietsky kozmonaut
Magion 1 – začiatok série vedeckých družíc, od r. 1989 vypúšťaných  už len Českou republikou -1989, 1991, 1995, 1996; nosiče : Kozmos, Molnija /Rus.
1979

 – 1. štart novej európskej rakety Ariane 1

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz  - 2 lety (32,33)
 – Sojuz  T –1 (bezpilotný) let (1) ; Sojuz T – zdokonalená loď pre lety k orbitálnym      staniciam Saljut (↑1967↓1986,2002)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Ariane 1 spolu absolvovala 11 štartov,  z toho 2 zlyhania  
80-te roky : vesmírne raketoplány, nová modulárna orbitálna stanica (MIR), výskum Venuše (Venera, Vega) a Jupitera (Galileo), lety ku Halleyovej kométe (Vega)
1980

 – Rohini 1 (India, SLV) – 1. indická družica Zeme

  PILOTOVANÉ LETY

 – Rohini 1 (India, SLV) – 1. indická družica Zeme
 – Sojuz T – 2 lety (2,3)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


48 armádnych špecialistov zahynulo pri výbuchu rakety Vostok (↑1963,1962,1961) 2M na kozmodróme Pleseck (ZSSR)
1981

 – Venera 13  (ZSSR) ( ↑1975,1970,1967,1965,1961↓1983) 5. sovietska  družica     a 7. sovietske pristátie na Venuši, 1. odber a skúmanie vzoriek horniny
 – Venera 14  (ZSSR) – 6. sovietska družica a 8. sovietske pristátie na Venuši

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz  - 2 lety (39,40 – posledný let k Saljut 6)
 – Sojuz T – 1 let (4)

 – Columbia 1,2 – STS 1 – 1. vesmírny  let  amerického raketoplánu      (↓1996,2003)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety

1982

 – Glonass 1 (ZSSR/Proton) – 1. družica orbitálneho segmentu pozičného     systému (↑1978↓2000,2005)  Glonass

  PILOTOVANÉ LETY

 – Saljut 7 (1982-1986/zánik 1991) -  posledná sovietska orbitálna stanica tohto typu
    (↑1977,1976, 1974, 1973, 1972, 1971)
 – Sojuz T – 3 lety (5-7)
 – Columbia 3 -5  / STS - 3,4,5

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety

1983

 – Venera 15 (ZSSR) (↑1981,1975,1970,1967,1965,1961) 7. sovietska družica     Venuše – 1. radarová mapa Venuše ...↓1984,1989,2005)
 – Venera 16 (ZSSR) – 8. sovietska družica Venuše

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz T – 3 lety (8-10/1)
 – Challenger 1- 3 / STS - 6,7,8 (↑1981↓1986,2003)
 – Columbia 6 – STS 9

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Sojuz T10/1 – havária -  pôvodne striedajúca posádka letiaca na Saljut 7; asi 1min pred štartom bola automatickým záchranným systémom oddelená loď od nosnej rakety (s preťažením 15G) – pre požiar  nosnej  rakety Sojuz
1984

 – Vega 1 (ZSSR, Proton) - balónová sonda a 9. sovietske pristátie na Venuši
    1. prelet okolo Halleyovej kométy ... ↓2002)
 – MPH(↓1985,1996,1998,1999,2003,2004, 2005,2007 ↑1978)
 – Vega 2 (ZSSR) - balónová sonda a 10. sovietske pristátie na Venuši     ...↓1989,2005↑1978,1975) prelet okolo Halleyovej kométy

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz T – 3 lety (10-12)
 – Challenger 4 -6 / STS - 41B, 41C, 41G
 – Discovery 1,2     / STS - 41D, 51A

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


1. štart Ariane 3 (EÚ; spolu 11 štartov, z toho 1 zlyhanie)
1985

 – FotonN1 (ZSSR, Sojuz U) – na geocentrickej dráhe; biologické experimenty
 – Sakigake (Jap, M3S) - prelet okolo Halleyovej kométy
 – Giotto (EÚ, Ariane 1) - prelet okolo Halleyovej kométy
 – Suisei (Planet-A) (Jap, M3S) - prelet okolo Halleyovej kométy MPH     (↓1996,1998,1999,2003,2004, 2005,2007 ↑1984,1978) 

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz T – 2 lety (13,14)
 – Discovery 3-6 / STS – 51C, 51D, 51G,51I
 – Challenger 7- 9 / STS – 51B, 51F, 61A
 – Atlantis 1 / STS 51J

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Foton N1 – prvý zo série  družíc s návratovým pretlakovým kontajnerom na biologické vzorky
Sojuz T13 – úlohou bolo odstrániť závažnu poruchu na Saljut 7 (stanica bola  bez prúdu) a loď sa spájala po 1. raz s nekomunikujúcim objektom
1986

 – štart 1. modulu vesmírnej stanice MIR (1986-2000),(ZSSR/Rus) – nosič: Proton

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz T – 1 let (15); 1. prelet medzi dvoma vesmírnymi stanicami –  z MIRu na     Saljut 7 a zároveň posledný pobyt na stanici Saljut 7
 – Sojuz TM – 1 (bezilotný) let; modernizovaná verzia Sojuzu pre lety k staniciam –     MIR (TM 2-30) a
 – ISS  (TM 31-34) (↓2002↑1979,1967)
 – Columbia 7 /STS 61C
 – Challenger 10 /51/L –1. tragická  havária raketoplánu (↑1981↓2003)
    (pri štarte)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


1. štart Ariane 2 ( EÚ; spolu 6 štartov, z toho 1 zlyhanie)
7-členná posádka  raketoplánu Challenger zahynula
1987

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 3 lety; 2,3  (s účasťou sýrskeho kozmonauta na MIRe) a 4
 – 1. štart novej sovietskej superrakety Energia


nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Energia (nosnosť  90t) – let čiastočne úspešný- užitočné zaťaženie Poljus nedosiahlo obežnú dráhu (↓1988)
1988

 – Fobos 1 (ZSSR, Proton) - pokus o družicu Marsu a pristátie na Fobose
 – Fobos 2 (ZSSR) – 3. sovietska družica Marsu a pokus o pristátie na Fobose     (↓1996↑1973,1971)
 – Ofeq (Izrael, Shavit) – 1. izraelská družica Zeme

 – 1. štart 1. sovietskeho raketoplánu Buran
 – 2. (úspešný) a zároveň posledný štart sovietskej superrakety Energia

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 3 lety; 5 (s účasťou bulharského), 6 (afgánskeho) a 7 (francúzskeho     kozmonauta na MIRe)
 – Discovery 7 /STS 26
 – Atlantis 3     /STS 27

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Fobos 1 – medzinárodný projekt zo zastúpením prístrojov z : ČSSR, Švédsko, Rak, NSR, Fra, Fínsko, Maďarsko,NDR
Sojz TM 7 - 1. štart kozmonauta z prostredia mimo socialistických a spriatelených krajín na palube sovietskej pilotovanej lode J.L. Chrétien, Francúzsko
1. štart Ariane 4  (EÚ; zo 116 celkových štartov bolo 113 úspešných)
Buran – automatický letový režim – jediný štart, na obežnej dráhe strávil 3 h
Energia - na obežnú dráhu vyniesla raketoplán Buran ↑ (↑1987)
1989

 – Magellan (USA, Atlantis) - družica Venuše (↓2005↑1984,1978,1975)
 – Hipparcos (EÚ, Delta) – na geocentrickej dráhe; 1. astrometrická družica
 – Cobe (USA,Delta) – na geocentrickej dráhe; 1. americká kozmologická družica
 – Galileo  (USA, Atlantis) – 1. prelet okolo asteroidu , objav 1. mesiaca     asteroidu 1. družica Jupitera  (↑1977,1972) a 1. atmosferická sonda     Jupitera (↑1972)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 1 let (8)
 – Discovery 8 / STS 29
 – Atlantis 4,5 / STS 30,34
 – Columbia 8 / STS 28

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety

90-te roky : orbitálny ďalekohľad  HST, výskum Slnka (Ulysses, SOHO), výskum Saturna (Cassiny-Huygens), séria (ne)úspešných sond na výskum Marsu, prvé pristátie na planétke (NEAR), prvá identifikácia vody na Mesiaci (Clementine1),  začiatok vo výstavbe Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, 1. slovenský kozmonaut
1990

 – Hiten (Jap, M3S) – 1. japonská (↓2007) družica Mesiaca (dopad na povrch)     ...↑1966↓2003,2007,2008)
 – Hubblov vesmírny ďalekohľad HST  (USA / EÚ, Discovery/USA) – 1. vesmírny     ďalekohľad (↓2003,2006,2009) - na geocentrickej dráhe
 – Ulysses (USA /EÚ, Discovery/USA) - prelet okolo Jupitera a družica Slnka na     polárnej dráhe (↑1976,1974↓ 1992,1994, 1995,1996,1997,1998,     2006,2007,2009)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 3 lety (9-11); TM11 – na palube MIRu   jap . novinár (T. Akijama)
 – Columbia 9 / STS 32
 – Atlantis 6,7 /STS - 36, 38
 – Discovery 10,11 /STS -31,41

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety

1991

 – Compton (USA, Atlantis) – zaznamenávanie zdrojov tvrdého žiarenia     (↓1999,2002,2004,2008)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 2 lety;12  (s účasťou 1.anglického (kozmonautky) / H.     Sharmenovej) a 13 (kazažškého a rakúskeho  kozmonauta na  MIRe)
 – Atlantis 8,9,10 /STS – 37,43,44
 – Discovery 12,13 /STS -39,48
 – Columbia 11 /STS 40

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Sojuz TM 13 a14- lety k stanici MIR bol v znamení širokej medzinárodnej vedeckej spolupráce
1992

 – Geotail (Jap, Delta) – pozorovanie Slnka (↑1990,1976,1974↓ 1994,     1995,1996,1997,1998, 2006,2007,2009)
 – Mars Observer (USA, Titan 3) - pokus o družicu     Marsu usa↓1996,1998,1999,2001,2003,2005,2007↑1975,1971,1969,1964)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 2 lety ;14 (s účasťou  1.nemeckého)  a 15 (2. francúzskeho kozmonauta     na MIRe) 
 – Discovery 14 /STS 42
 – Atlantis 11,12 / STS 45,46
 – Endeavour 1,2 / STS - 49,47
 – Columbia 12,13 / STS - 50,52

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Mars Observer - strata sondy pre chybu palivového systému . K vzbúre vojakov  základnej služby došlo 25. 2. na Bajkonure
1993

 – Topex-Poseidon (EÚ, Ariane) - na geocentrickej dráhe; 1. oceánografická     družica (↓1998,1999,2001,2002,2004,2008,2009)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 2 lety; 16 a 17 (s účasťou v poradí 3. francúzskeho kozmonauta na     MIRe)
 – Endeavour 3,4,5 / STS – 54,57,61
 – Discovery 16,17 / STS – 56,51
 – Columbia 14,15 / STS – 55,58

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety

1994

 – Wind (USA, Delta) – na geocentrickej dráhe; výskum     Slnka (↑1992,1990,1976,1974↓1995,1996,1997,1998, 2006,2007,2009)
 – Clementine 1(USA,Titan)  - 8. americká  družica/sonda Mesiaca (↓1998,2009    ↑1973,1967,1966) /pokus o prelet okolo asteroidu Geographos
 
  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 3 lety ;18, 19 (s účasťou v poradí 2. kazažského) a 20
    (2. nemeckého kozmonauta na MIRe)
 – Discovery 18,19 /STS – 60,64
 – Columbia 16,17 /STS – 62,65
 – Endeavour 6,7 /STS – 59,68

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Wind – program koordinovaný na Polar, Cluster a SOHO
Absolútny rekord v dĺžke kozmického letu - ruský kozmonaut Valerij Poljakov prežil na stanici Mir v období  1994-95 bez prerušenia celkovo 437 dní
1995

 – SOHO  (USA/ EÚ, Atlas/USA) – veľké slnečné     laboratórium (↑1994,1992,1990,1976,1974↓1996,1997,1998, 2006,2007,2009)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 2 lety; 21(s účasťou 1. amerického astronauta) a 22 (3. nemeckého     kozmonauta na MIRe)
 – Discovery 20,21 / STS – 63,70; STS 63 – let k MIRu
 – Endevaour 8,9 / STS – 67,69
 – Atlantis 14,15 / STS  - 71, 74  – lety k MIRu
 – Columbia 18 / STS 73

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Sojuz TM21 -1. š t a r t  amerického astronauta na palube sovietskej kozmickej lode a 1. pobyt Američana na sovietskej orbitálnej stanici ... ↑1975)
STS 71 - 1. pripojenie amerického raketoplánu k stanici MIR (ATLANTIS) ... ↑ 1975)
1996

 – Polar (USA, Delta) – na geocentrickej dráhe; meranie zemskej     magnetosféry (↑1995,1994,1992,1990,1976,1974↓1997,1998, 2006,2007,2009)
 – NEAR Shoemaker (USA, Delta) – 1. prelet okolo blízkozemskej planétky, 1.     družica planétky a 1. pristátie (↓2003) na  planétke (Eros)
    MPH (↓1998,1999,2003, 2004, 2005,2007 ↑1985,1984,1978)
 – Mars Global Surveyor (USA, Delta) – 4. americká družica Marsu
 – Mars 96 (Rus, Proton) - pokus o družicu Marsu a penetrátory (↑1988,1973,1971)
 – Mars Pathfinder (USA, Delta) - pristátie na Marse a 1.  vozidlo na Marse     (Sojourner)    usa↓1998,1999,2001,2003,2005,2007↑↑1992,1975,1971,1969,1964)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 2 lety; 23,24(za účasti 4.francúzskeho (kozmonautky) na MIRe)
 – Endeavour  10,11 / STS – 72,77
 – Columbia 19,20,21 / STS – 75,78,80
 – Atlantis 16,17 / STS – 76,79 – lety k MIRu

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Mars 96 – strata sondy pre poruchu 3. stupňa nosnej rakety; po troch obletoch Zeme sa zrútila do Pacifiku
1. štart Ariane 5 (EÚ) (↑1979) – neúspešný; pri vynesení štvorice sond Cluster /EÚ- Nemecko (500 mil $US; meranie zemskej magnetosféry); zničené sondy boli nahradené druhou sériou sond a  na orbit ich vyniesla ruská raketa Sojuz v roku 2000
1997

 – Cassini-Huygens (USA /EÚ, Titan/USA) - 1. družica Saturnu (↑1973)
    1. pristátie na Titane (Huygens/EÚ)
 – Iridium (Iridium LLC/USA) – 1. družica mobilnej telekomunikačnej siete     (↓2009)
 –  ACE (USA, Delta) – na geocentrickej dráhe; pozorovanie Slnka
    (↑1996,1995,1994,1992,1990,1976,1974↓1998, 2006,2007,2009)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 2 lety ; 25 (za účasti 4.nemeckého kozmonauta na MIRe),26
 – Atlantis 18,19,20 / STS – 81,84,86 – lety k MIRu
 – Discovery 22,23 / STS – 82,85
 – Columbia 22,23,24 / STS – 83,94,87

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Zrážka MIRu s ruskou nákladnou loďou Progress (vplyvom preťaženia lode a zlyhania vlastného navigačného systému)
1. úspešný štart Ariane 5 (EÚ)
1998

 – Lunar Prospector  (USA, Athena) – 9. americká družica Mesiaca (dopad  na povrch)
    (↓2009↑1994,1973,1967,1966)
 – Nozomi (Planet-B) (Jap, M5) - pokus o družicu Marsu (nepodarilo sa vstúpiť na     obežnú dráhu Marsu)
 – Deep Space 1  (USA, Delta)  - prelet okolo planétky a kométy
    MPH (↓1999,2003,2004, 2005,2007 ↑1996,1985,1984,1978)
 – Mars Climate Orbiter (USA, Delta) - pokus o družicu Marsu
    usa↓1999,2001,2003,2005,2007↑1996,1992,1975,1971,1969,1964)
 – Trace (USA, Pegasus) – na geocentrickej dráhe; pozorovanie Slnka
    (↑1997,1996,1995,1994,1992,1990,1976,1974↓ 2006,2007,2009)

 – začiatok výstavby  Medzinárodnej  vesmírnej  stanice ISS – vynesenie 1.     modulu Zaria (Rus) ruskou raketou Proton

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 2 lety; 27(za účasti 5. francúzskeho kozmonauta na MIRe), 28
 – Endevaour 12,13 / STS – 88 (vynesenie 2.modulu k ISS – Unity (USA), 89 let
    k MIRu
 – Columbia  25 / STS 90
 – Discovery 24,25 / STS – 91 (let k MIRu),95

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Lunar Prospector -  nevydarený pokus identifikovať teleskopmi stopy vody po dopade sondy na povrch v závere misie; na palube bolo umiestnené púzdro s časťou spopolnených pozostatkov G. Shoemakera, astronóma, ktorý sa podieľal na výbere miest na pristátia Apolla.
Mars Climate Orbiter – sonda zhorela v atmosfére Marsu pre zlé navádzanie (zámena metrických a anglických mier)
Deep Space 1 (New Millennium Programm)1. využitie ionového pohonu (↓2003,2007, 2009 ).
Trace -  raketový nosič Pegasuus štartuje ako jediná kozmická raketa  z podvesu (upraveného dopravného )lietadla
1999

 – Mars Polar Lander /Deep Space 2 (USA, Delta) - pokus o pristátie na Marse
    usa↓2001,2003,2005,2007↑1998,1996,1992,1975,1971,1969,1964)
 – Stardust (USA) – zber častíc MPH  (návrat vzoriek z komy kométy 2006)
    MPH (↓2003,2004, 2005,2007 ↑1998,1996,1985,1984,1978)
 – Chandra (USA, Columbia) – na geocentrickej dráhe ;zaznamenávanie zdrojov     tvrdého  žiarenia (↑1991↓2002,2004,2008)
 –  XMM Newton (EÚ, Ariane) – na geocentrickej dráhe; detekcia Deep Space objektov
 – Terra (USA, Atlas) – na geocentrickej dráhe; ďiaľkový prieskum Zeme
    (↑1993 ↓2001,2002,2004,2008,2009)
 – 1. komerčný štart z plošiny Sea-Launch (nosič - Zenit 3SL) (↓2007)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 1 let; 29 (za účasti slovenského kozmonauta na MIRe)
 – Discovery 26,27 /STS – 96,103
 – Columbia 26 /STS 93
 
nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Mars Polar Lander – neriadený dopad pre navigačnú chybu pri zadávaní  parametrov pristávania
1. slovenský kozmonaut –  Ing. Mjr. I. Bella  (Sojuz TM-29) -posledný zahraničný kozmonaut na palube MIRu pred jeho opustením a zánikom.
začiatok nového milénia: hľadanie extrasolárnch planét (CoRoT), ďalšie prevádzkové testy ionového pohonu -↑1998; Smart, Dawn, Hayabussa, Goce), rovery MER na Marse , zánik MIRu  a budovanie ISS, prvé komerčné lety s vesmírnymi turistami, prvé pilotované lety Číny, ústup raketoplánov a   prevaha Sojuzov v osobnej aj nákladnej doprave pre ISS, ázijske krajiny pri kozmickom výskume Mesiaca, prípravy USA na obnovenie pilotovaných letov  raketami,
prekročenie počtu 500 pri vstupe ľudí do vesmíru
2000

 – Cluster (EÚ, Sojuz Fg/Rus) - štvorica sond na meranie zemskej  magnetosféry     (↑1996)
 – Beidou 1 (Čína) – 1. družica orbitálneho segmentu  pozičného systému
    (↑1978,1982↓2005)  Beidou
 – vynesenie 3. modulu ISS - Zvezda (Rus) ruskou raketou Proton
 – havária: Sea Launch (Rus, USA, Nor / Zenit) – havária nosiča vynášajúceho
    3 – tonový satelit (prvá pri predch. 2 štartoch)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 2 lety ;30 (posledný let k stanici MIR) a 31 (let k ISS -1. stála     posádka ISS)
 – Endevaour 14,15  /STS – 99,97
 – Atlantis 21,22 /STS – 101,106
 – Discovery 28 /STS 92

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


na projekt Cluster nadviazal v rámci spolupráce čínsky program Double Star (↓2003,2004)
2001

 – 2001 Mars Odyssey (USA, Delta) – 5. americká družica Marsu
    usa↓2003,2005,2007↑1999,1998,1996,1992,1975,1971,1969,1964)
 – Genesis (USA,Delta) – zber  vzoriek slnečného vetra; vybavená  návratovou sekciou     (↓2004)
 – WMAP (USA, Delta) - v blízkosti libračného bodu L2; kozmologická družica
 – Jason1 (USA/Fra, Delta) – na geocentrickej dráhe; oceánografická (↓2008) sonda
    (↑1999,1993 ↓2002,2004,2008,2009)

 – zánik vesmírnej stanice MIR
 – vynesenie ruského modulu Pirs/ISS   ruskou raketou Proton

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 2 lety; 32 (1. doprava vesmírneho turistu  na ISS) a  33 (za účasti     francúzskej kozmonautky na ISS)
 – Atlantis 23,24 / STS – (98 – vynesenie modulu  Destiny (USA) /ISS
    104-vynesenie modulu Quest (USA) / ISS)
 – Discovery 29,30 / STS – 102,105
 – Endevaour 16,17 / STS – 100,108

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


1. vesmírny turista – D. Tito (USA) – 1. vesmírny komerčný let s človekom
2002

 – CONTOUR (USA, Delta)  - pokus o prelet okolo 3 komét (↑1984)
 – Envisat (EÚ, Ariane5) – 1. veľká európska environmentálna družica
 – Integral (EÚ,Proton/Rus) – zaznamenávanie zdrojov tvrdého žiarenia (↑1999,1991    ↓2004,2008)
 – Aqua (USA/ Jap/ Bra, Delta) – na geocentrickej dráhe; klimatologická sonda ↓
 – Grace (USA/Nem, Rokot/Rus) – na geocentrickej dráhe; dvojica sond na meranie     vlhkostného profilu Z ↑ (↑2001,1999,1993↓2004,2008,2009)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TM – 1 let; 34 (2. doprava  vesmírneho turistu -  M. Shuttleworth/JAR)
 – Sojuz TMA1 – 1 let (1) (↑1986,1979,1967)
 – Columbia 27 /STS 109
 – Atlantis 25,26 /STS – 110,112
 – Endevaour 18,19 /STS – 111,113

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Contour – po prerušení spojenia s riadiacim centrom boli teleskopom Spacewatch na Kitt Peach pozorované úlomky sondy
2003

 – Hayabusa (Jap, M5) - 2.pristátie (↑1996) a plánovaný  návrat vzoriek z planétky/     ionový pohon MPH (↓2004,2005,2007↑1999,1998,1996,1985,1984,1978)
 – Mars Exploration Rovers MER (USA, Delta)  -. dve (2.a 3.) vozidlá na Marse
    usa (↓2005,2007,2011↑2001,1999,1998,1996,1992,1975,1971,1969,1964)
 – Mars Express (EÚ, Sojuz FG/Rus)  - družica Marsu a pokus o pristátie (modulu     Beagle2 )
 – SMART 1 (EÚ, Ariane)  – 1. európska družica Mesiaca     (↑1990,1966↓2007,2008) ionový pohon (↑1998↓2007,2009)
 – Double Star1 (Čína, CZ) – prvá z dvoch plánovaných čínskych  sond na výskum     zemskej ionosféry (↓2004)
 – Spitzer (USA, Delta) – ďalekohľad (↑1990↓2006,2009) – infra (↓2009) na     heliocentrickej dráhe

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA – na lety k ISS – 2 let y ( 2 , 3 )
 – Columbia 28 /STS 107 – havária pri pristávaní, (↑1986, 1981)
 – Shenzhou 5 – 1. pilotovaný let Číny (nosná raketa CZ) (↓2005,2008)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


21 ľudí zahynulo pri skúškach rakety VLS na pevné palivo na kozmodróme Alcantara   (Brazília)
  7-členná posádka raketoplánu Columbia zahynula
2004

 – Rosetta  (EÚ, Ariane5) – kľúčový program ESA pre výskum medziplanetárnej hmoty
    MPH (↓2005,2007,2003 ↑1999,1998,1996,1985,1984,1978)
 – MESSENGER  (USA, Delta) – na heliocentrickej dráhe; 1. kompletná mapa     Merkúra (↑1973)
 – Swift  (USA, Delta) – detekovanie rtg, gama žiarenia (↑2002,1999,1991↓2008)
 – Double Star 2 (Čína, CZ) – druhá sonda na výskum zemskej ionosféry     (↑2003,2000)
 – Aura (USA, Delta) - na geocentrickej dráhe; aeronomická sonda ↓
 – Demeter  (EÚ-Fr, Dnepr/Rus) – na geocentrickej dráhe; meranie seizmického vplyvu     na ionosféru (↑2002,2001,1999,1993↓2008,2009)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA – 2 lety ( 4, 5)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Genesis  – nevydarený návrat s kontajnerom   vzoriek slnečného vetra (↑ r.2001)
2005

 – Deep Impact (USA, Delta) – 1.  dopad na kométu ( (Tempel 1)
    MPH (↓2007↑2004,2003,1999,1998,1996,1985,1984,1978)
 – Mars Reconnaissance Orbiter MRO (USA, Atlas5)  - 6. americká družica Marsu
    usa↓2007↑2003,2001,1999,1998,1996,1992,1975,1971,1969,1964)
 – Venus Express (EÚ, Sojuz Fg/Rus) - družica Venuše na polárnej dráhe     (↑1989,1984,1978,1975)
 – Giove (EÚ, Sojuz FG/Rusko) – 1. družica orbitálneho segmentu  pozičného     systému (↑2000,1982,1978) Galileo
 – Cosmos 1 (USA/Rus,Volna/Rus) – pokus o štart  sondy - 1. kozmickej plachetnice    ↓2010

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA – 2 lety 6, 7 (3. doprava  vesmírneho turistu na ISS – G.Olsen     /USA)
 – Discovery 31 / STS 114 1. let raketoplánu po havárii Columbie ↑2003
 – Shenzhou 6 – 2. pilotovaný let Číny (↑2003↓2008)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


CryoSat (Nem, Rokot/Rus) – nevydarený pokus umiestniť sondu na výskum polárnych ľadovcov – na orbit (pre haváriu nosiča) ↓2010
2006

 – New Horizons (USA, Atlas5) – 1. prelet okolo Pluta/Cháronu a  smerovaná do     Kuiperovho pásu na heliocentrickej únikovej dráhe (↑1977,1973,1972)
 – STEREO  (USA, Delta) - dve sondy na výskum Slnka (↓↓2009↑     1995,1990,1976,1974) (↑1998,1997,1996,1995,1994,1992,1990,1976,1974↓     2007,2009)
 – Hinode (Jap, M5) – sonda na výskum Slnka
 – Corot (EÚ /Fra, Sojuz Fg/Rus) – teleskop (↑2003,1990↓2009) na geocentrickej     dráhe - hľadanie extrasolárnych planét ...↓2009
 – Genesis 1  (Bigelow Aerospace/ USA, Dnepr/Rus) – nafukovací model orbitálneho     modulu (↓2007)
 – Metop (EÚ, Sojuz FG/Rus) - prvá z novej generácie meteodružíc (na polárnej     dráhe)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA – 2 lety;  8,9 ( 4. doprava  vesmírného  turistu na ISS –
   
A. Ansariová/USA )
 – Discovery 32,33  /STS -121, 116
 – Atlantis 27 /STS 115 (doprava slnečných  panelov / ISS)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


New Horizons – na palube: mikročipy s menami amerických  obetí vietnamskej vojny, časť spopolnených pozostatkov
C. Tombaugha – objaviteľa Pluta a vzorka materiálu orbitálneho lietadla Space Ship One. (↑1977,1973,1972↓2007). 1. v New Frontiers program
2007

 – Phoenix  (USA, Delta) - výskum polárnych čiapočiek Marsu landerom
    (usa ↓2011↑2005,2003,2001,1999,1998,1996,1992,1975,1971,1969,1964)
 – Kaguya - Seléne (Jap, H2) – 2.  japonská (↑1990) družica Mesiaca ...    ↑2003,1990,1966↓2008)
 – Dawn (USA, Delta) - družica planétok Ceres a Vesta; ionový pohon     (↑2003,1998↓2009) MPH  (↑2005,2004,2003,1999,1998,1996,1985,1984,1978)
 – Chang'e 1 (Čína, CZ) - 1.  čínska družica Mesiaca ...↑2003,1990,1966↓2008,     2010
 – Genesis 2 (Bigelow Aerospace /USA, Dnepr/Rus) – nafukovací model orbitáleho     modulu (↑2006)
 – Themis (USA, Delta) – na geocentrickej dráhe; pozorovanie Slnka
    (↑2006,1998,1997,1996,1995,1994,1992,1990,1976,1974↓2009)
 – havária: Sea Launch (Rus, USA, Nor / Zenit) – havária nosiča vynášajúceho
    6 – tonový telekom satelit (druhá za predch. 23 štartov)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA – 2 lety; 10 (5. doprava  vesmírného turistu na ISS  -
    Ch. Simonyi/USA), 11
 – Atlantis 28 / STS 117 (doprava solárnych panelov / ISS)
 – Endevaour 20 / STS 118
 – Discovery 34 / STS 120 (vynesenie modulu  Harmony / ISS)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Phoenix – na palube disk (↑2006,1977,1973,1972) s odkazmi na pozemské diela inšiprované Marsom.
- vážne poškodenie  štartovacej plošiny Sea-Launch pri výbuchu rakety Zenit 3SL (↑ 1999)
- zostrelením vlastnej (meteorologickej) družice Čína po prvý raz preukázala schopnosť vyvíjať kozmické zbrane
2008

 – Chandrayaan 1 (India, PSLV) - mapovanie povrchu, 1.  indická družica Mesiaca
   ↑2007,2003,1990,1966)
 – Fermi / Glast (USA, Delta) – monitorovanie zábleskov gama žiarenia     (↑2004,2002,1999,1991); na geocentrickej dráhe
 – Jason2 (USA/Fra, Delta) – na geocentrickej dráhe; oceánografická (↑2001)sonda
    (↑2004,2002,2001,1999,1993↓2009)
 – Falcon (USA/Space X) – štart 1. komerčnej rakety (↓2009,2010)
 –  1.  pripojenie európskej automatickej nákladnej lode  ATV – Verne k ISS

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA – 2 lety; 12,13 ( 6. doprava vesmírnaho turistu na ISS/13 – R. A.     Garriott/USA)
 – Atlantis 29 / STS 122 (vynesenie európskeho modulu Columbus/ISS)
 – Endevaour 21,22 / STS – 123 (vynesenie 1. časti  japonskej zostavy Kibo/ISS),126
 – Discovery 35 / STS 124 (vynesenie 2. časti Kibo/ISS)
 – Shenzhou 73. pilotovaný let Číny  - 1. výstup taikonauta do vesmíru (EVA)     (↑2005,2003)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety

2009

 – Koronas-Foton (Rus, Cyklon/Ukr) – výskum Slnka (↑2006,1995,1990,1976,1974);     na geocentr. dráhe Kepler  (USA, Delta) – teleskop (↑2006,2003,1990) na     heliocentrickej dráhe - na objavovanie extrasolárnych planét zemského typu↑2006
 – GOCE   (EÚ, Sojuz U) – na geocentrickej dráhe; výskum Zeme
    (↑2007,2006,1998,1997,1996,1995,1994,1992,1990,1976,1974)
    ionový pohon (↑2007,2003,1998)
 – Herschel   (EÚ, Ariane5) –  teleskop ↑ na geocentr. dráhe; infraďalekohľad -     medzihv. hmota, atmosféry planét, galaxie
 – Planck   (EÚ, Ariane5) – teleskop ↑  na geocentr. dráhe;  žiarenie (reliktové,     mikrovlné ..); spoločný štart s Herschel
 – Lunar Reconnaissance Orbiter / LRO (USA, Atlas) – sonda Mesiaca na     geocentrickej dráhe (↑1998,1994,1973,1967,1966)
 – LCROSS (USA, Atlas) – 10. americká družica/sonda Mesiaca (dopad na povrch);     spoločný štart s LRO
 – WISE  (USA, Delta) – teleskop ↑ na geocentrickej dráhe – infraďalekohľad     (↑2003)
 – Omid/Nádej (Irán, Zafir) – 1. iránska družica
 – SMOS (EÚ, Rokot/Rus) – na geocentrickej dráhe; výskum Zeme

 – vynesenie ruského modulu Poisk(Hľadanie)/ ISS ruskou automatickou nákladnou     loďou Progress
 – 1.  pripojenie japonskej nákladnej lode HTV 1 k vesmírnej stanici ISS
 – prvé skúšky raketového nosiča Ares (USA) na pilotované lety– 

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA – 4 lety; 14 ( 7. doprava vesmírneho turistu / – Ch. Simonyi-druhý     let /USA) 15 ( zvýšenie počtu posádky ISS na 6 osôb) , 16,17
 – Discovery 36,37 /STS – 119 (montáž panelov  ISS),128 (pripojený modul Leonardo     k ISS)
 – Atlantis 30,31 /STS – 125 (servis HST) ,129
 – Endevaour 23 /STS 127- vynesenie 3. casti  japonskej zostavy  Kibo(Nádej)/ISS

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


LCROSS - hľadanie vody pri dopade raketového stupňa Centaur;
Omid – Irán sa stáva ďalšou krajinou, ktorá je schopná  umiestniť na obežnú dráhu Zeme družicu vlastným nosičom
1. zrážka družíc -  Iridium (↑1997) 33 (USA)  s nefunkčnou ruskou vojenskou telekomunikačnou družicou Kozmos (↑1962) 2251 nad územím Sibíri – pre zle vypočítanú trajektóriu spojovacej americkej družice.
Kozmonaut s okrúhlym poradovým číslom 500 vstúpil do vesmíru 29. augusta 2009 (STS128). Je ním štyridsaťdeväťročný Američan (astronaut) Kevin Ford, ktorý sa vydal na svoju prvú vesmírnou misiu.
2010

 – CryoSat 2 (Nem, Dnepr/Rus) – výskum polárnych ľadovcov z polárnej dráhy
   2005
 – Akatsuki (Jap, H II A) – sonda k Venuši (nepodarený manéver prechodu na obežnú     dráhu);  spolu s
 – Ikaros - slnečná plachetnica 2005
 –  X 37 B (USA, Atlas)   - projekt  vojenského kozmického raketoplánu (7 – mesačný     pobyt v kozme)
 – Hayabussa (Jap, M5) – návrat z misie k planétke Itokawa↑2003
 – SDO (USA, Atlas)        - Solar Dynamics Observatory - výskum Slnka     z geostacionárnej  dráhy
 – Chang´e 2 (Čína, CZ)  - 2. čínska sonda k Mesiacu - orbiter  ↑2007
 – Glonass (Rus, Proton) – nevydarený pokus o vynesenie troch družíc ruského
    navigačného systému
 – Dragon C1 (USA, Falcon 9) – 1. skúšobný (nepilotovaný) let kozmickej lode      spoločnosti Space X (↑2008)
 – X 37B (USA, Atlas) – prvý skúšobný orbitálny let malého raketoplánu,
    na hladine (410 km) typickej pre vojenské výzvedné družice

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA – 18,19, 20
 – Endeavour 24  STS 130 – doprava modulu Tranquility (NODE 3) spolu     s pozorovacím výklenkom Cupola + 3 výstupy EVA
 – Discovery 38  STS 131 – v nákladovom priestore logistický modul Leonardo; 3     výstupy EVA
 – Atlantis 32 STS 132 – posledný plánovaný let Atlantisu ; vynesenie a inštalácia     ruského modulu Malij issledovateľnyj modul 1= Mini Research Module 1/ISS

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


SOFIA (USA, Nem) – projekt „leteckého“ prieskumu vesmíru; z paluby špeciálneho Boeing u 747 vo výške 13,5 km pozoruje vesmír 2,5 m zrkadlový ďalekohľad pre doplnkové pozorovania projektov Hubble, Spitzer, Herschel a Webb
 – stála čínska prítomnosť na orbite, koniec 30-ročnej éry kozmických raketoplánov Space Suttle, zapojenie súkromného sektoru do obsluhy ISS
2011

 – Star Dust ↑2006,1999 - priblíženie ku kométe Tempel 1 ↑2005
 – MSL - Mars Curiosity (USA, Atlas) , v poradí 4. americké vozidlo na Marse ↑2003
 – Fobos Grunt (Rusko, Zenit/ukr) – pokus o štart k Marsu / pre poruchu nosiča
    navedený z orbitu k deštrukčnému zostupu na Zem
 – Juno (USA, Atlas) – sonda k Jupiteru

 – HTV 2 – v poradí druhá ↑2009 japonská nákladna loď zasobujúca IS
 – ATV 2  (J. Kepler) - v poradí druhá ↑2008 európska automatická nákladná loď
    zásobujúca ISS
 – Tjangong 1 (Čína, CZ 2) –1. čínska orbitálna (mini)stanica
 – Sojuz STB – 1. štart Sojuzu vo vlastníctve medzinárodnej organizácie (vynesenie
    dvoch družíc systému Galileo / EÚ)
 – X 37B (USA, Atlas) – druhý skúšobný let malého raketoplánu, s pristátim 2012
    po 469 dňoch zotrvania na orbite

  PILOTOVANÉ LETY

 – Discovery 39 STS 133*
 – Endeavour 25 STS 134*
 – Atlantis  33 STS 135*
 – Sojuz TMA 21,22
 – Sojuz TMA-02M, 03M
 – Shenzou 8  - skúšobné pripojenie k Tjangong 1 (↓2012)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


* posledné lety raketoplánov; Atlantis ukončil éru Space Shuttle ↑1981, ktorá má v štatistike : 135 misií vykonalo 21 152 obletov Zeme, prekonalo vzdialenosť 873 mil km, vynieslo do kozmu 818 kozmonautov (347 ľudí z 18 štátov) a 1 500 t nákladu
Shenzou 8 - testovací režim pilotovanej lode v automatickom mode
Sojuz TMA-M sa objavuje ako modernizovaná verzia TMA – pristávacie systémy, nosnosť, priestrannosť, LCD zobrazovače; (TMA 1 – 22 v rokoch 2002-2012)
2012

 – Nustar (USA, Pegasus) – výskum čiernych dier

 – Vega (2t; EÚ) - 1. štart  prvej ľahkej rakety ESA
 – ATV – 3 Eduardo Amaldi (ESA, Ariane 5)  2011, 2008 – tretí štart európskej     nákladnej lode k ISS
 – HTV – 3 v poradí tretia japonská zásobovacia loď ISS ↑2011,2009
    nákladnej lode k ISS
 – Dragon CRS 1 (Space X/USA,Falcon 9) - 1. štart prvej komerčnej nákladnej
    lode
k zásobovacej  misii  pre ISS
 – X 37B (USA, Atlas) – tretí skúšobný let malého raketoplánu, s pristátim 2014
    po 675 dňoch zotrvania vo vesmíre

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA 04M – 07M (4 lety)
 – Shenzou 9  (Čína, CZ) - 1. činske spojenie lode s orbitálnou stanicou / Tjangong 1
                                    - 1. čínska taikonautka, 4. pilotovaný let Číny (↑2008)

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Vega - vyniesla na orbit 2 veľké a 7 malých satelitov
Dragon - po predchádzajúcich dvoch testoch v r. 2010 a 2012; na rozdiel od Progressu a ATV nemá automatický systém pripojenia k ISS (podobne ako HTV)
V rutinných zásobovacích letoch nákladnej zásobovacej lode Progress (k ISS) sa zavádza tzv. rýchly profil letu, skracujúci let z 2 dní na 6 hod.
Náklady na vývoj Vegy dosiahli 710 miliónov dolárov. Jeden štart si môžete kúpiť za 32 miliónov, čím Vega cenovo úspešne konkuruje ruským či indickým nosičom.
2013

 – LADEE (USA, Minotaur) sonda Mesiaca na geocentrickej dráhe
    (↑2009,1998,1994,1973,1967,1966)
 – MAVEN (USA, Atlas) družica Marsu ↑2011, 2003
 – Mangal Yaan (India, PSLV-XL) 1. indická sonda k Marsu/družica
 – Chang´e 3 (Čína, CZ) v poradí tretia čínska sonda Mesiaca (s roverom Yutu)
    ↑2010, 2007
 – Gaya (EÚ, Sojuz/rus) – sonda umiestnená v Lagrangeovom bode L2
    (mapovanie hviezdnej oblohy)

 – Epsylon (Jap) – štart novej japonskej rakety (na TPL – tuhé palivo)
    s nosnosťou 1 200 kg
 – Naro (J. Kórea) – štart 1. juhokórejského nosiča (spolu s vlastnou družicou)
 – Dragon (Space X/USA,Falcon - 2. štart prvej komerčnej nákladnej lode ↑2012
    k zásobovacej misii pre ISS↑2012
 – Antares (Orbital Sciences Corp./USA) – 1. (testovací ) štart rakety,
    plánovaného druhého amerického nosiča určeného k zásobovaniu ISS
 – Cygnus (Orbital Sciences Corp /USA; Antares) – 1. let nákladnej lode OSC
    (s nákladom) k ISS

 – ATV – 4 Albert Enstein (ESA, Ariane 5)  2012, 2011, 2008 – štvrtý štart európskej     nákladnej lode k ISS
 – HTV - 4 v poradí štvrtá japonská zásobovacia loď ISS ↑2012,2011,2009
 – havária: Proton – výbuch rakety (s nákladom troch satelitov Glonass) bezprostr
    po štarte bol podľa vyšter komisie v 2015 spôsobený nedbalou montážou senzorov
    riadenia rakety
 – havária: Sea Launch (Rus, USA, Nor / Zenit) – havária nosiča vynášajúceho
    6 – tonový Intelsat (tretia za predch. 34 štartov)

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA 08M – 11M (4 lety)
 – Shenzou 10 (Čína, CZ) druhý čínsky let k vlastnej orbitálnej stanici TG 1

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Antares – postavený na báze ukrajinského Zenitu, v budúcnosti má vyvážať náklad na orbit (k ISS) loďou Cygnus
Sojuz TMA 8M – po prvý raz využíva rýchly profil letu k ISS, kedy sa do cieľa dostane posádka za 6 hodín namiesto pribl 2 dní ↑2012
Štatistika štartov
81 štartov, 95% úspešnosť, Rus 35, USA 19, Čína 15, EÚ 5, Jap 3, India 3, JK 1

2014

 – Rosseta (esa ) – prílet na orbitu kométy Čurjumov – Gerasimenko ↑2004
 – Hayabusa 2 (jap, M5) – s cieľom asteroid 1999 JU3 roku 2018
 – OCO-2 (USA) – vedecká družica Zeme na monitorovanie rozkladu oxidu uhličitého
 – Foton M4 (Rus) – vedecká družica Zeme na výskum mikrogravitácie
 – Sentinel 1A (EÚ, Sojuz) – prvá zo série sond na diaľkový prieskum Zeme

 – Orion (USA, Delta) – 1. testovací let pilotovanej lode (v automatickom režime)
 – Angara (Rus) – 1. testovacíl let nového modulárneho nosiča
 – ATV 5 Georges Leimaitre (EÚ, Ariane5) – piaty štart EU nákladnej lode k ISS
    2013, 2012, 2011, 2008
 – Dragon (Space X/USA,Falcon) - 4 štarty prvej komerčnej nákladnej lode k ISS
    ↑2013, 2012
 – Cygnus (Orbital Sciences Corp /USA; Antares) – 3 štarty k ISS ↑2013
 – Care (India,GSLV) – test s modelom pilotovanej lode – na suborbitálnej dráhe
 – Chang´e E5-T1 (Čína, CZ) – test s modelom návratového púzdra – s obletom
    Mesiaca

  PILOTOVANÉ LETY

 – Sojuz TMA 12M – 15M (4 lety) do atmosféry

nosiče    nepilotované lety    pilotované lety


Rosseta – v novembri by mal na povrch kométy dosadnúť modul Philae
OCO 2 – 2 pokus po tom, čo sonda za 170 mil $ havarovala v roku 2009 po chybnom štarte rakety Taurus (USA)
ATV 5 Georges Leimaitre – ukončené letov eu lode ATV k ISS
havária / Space Ship Two zahynul jeden z pilotov (31.10.)
havária: Proton (Rus) – pri vynášaní družice za 200 mil dolárov, 9 min po štarte
havária: Cygnus (Antares – USA) – na misii k ISS
štatistika: z celkového počtu 94 (95) štartov – 2 (3) neúspešné (Space Ship Two mimo databázu)

2015

 – Sentinel 2A (EÚ,Vega) – diaľkový prieskum Zeme
 – Sentinel 3A (EÚ, Rockot-Rus)  – diaľkový prieskum Zeme (plán, odložený
    na jan 2016)
 – Lisa Pathfinder (EÚ, Vega) – identifikácia gravitačných vĺn
 – Jason 3 / (USA) – oceanografická a klimatologická družica (plán, odložený
    na 17. jan 2016)
 – SMAP – meranie vlhkosti pôdy
 – DSCVR – monitorovanie koronálnej hmoty pri Zemi
 – MMS – výskum magnetosféry
 – ASTRO–H – výskum rontgenového žiarenia (plán – odložený na 2016)

  PILOTOVANÉ LETY (k ISS)

 – Sojuz TMA – 16M – 19M
 – Dragon (Space X/USA,Falcon) – 2 lety prvej komerčnej nákladnej lode k ISS ↑2014,
    2013, 2012
 – X 37B (USA, Atlas) – štvrtý skúšobný let malého raketoplánu s plánovaným pristátim
    po 200 dňoch
 – IXV (Vega, EÚ) – prvý letový experiment s modelom malého raketoplánu
 – Cygnus (Atlas 5, OSC-USA) jediný let – po vlaňajśej havarii rakety Antares
    naplánovaný s náhradným nosičom
 – HTV – 5 v poradí piata japonská zásobovacia loď ISS ↑2013,2012,2011,2009
    (plán aug)


New Horizons (2006 – USA) po prebudení začala zo vzd 200 mil km s foto Pluta, najväčšie priblíženie 14. jún.
Messenger  (2004 – USA, Delta) – družica Merkúra po 4-ročnej úspešnej misii dopadla na povrch planéty.
Mars Reconnaissance Orbiter (USA,2005) objavil stratenú sondu Beagle (EÚ – Mars Express,2003).
Akatsuki.
havárie:
MexSat 1 (Proton/Rus) – mexická družica nedosiahla obežnú dráhu pre zlyhanie nosiča
Progress M – 27M (Sojuz 2 A/Rus) – zásobovanie ISS narušené pre zlyhanie nosiča (modernizovaného/Sojuz U – Sojuz 2A).
Dragon SpX 7 (Falcon 9/USA – Space X) – prvý tohtoročný štart overil pripravenosť rakety Falcon 9 na unikátne zvládnutie návratového režimu prvého raketové stupňa.
Tretí tohtoročný let Dragona znemožnený pre zlyhanie nosiča.
ukončenie prevádzky: raketa Zenit (Rus/Ukr).
rekordy v dĺžke pobytu vo vesmíre – ISS:
V súhrne počtu dni od r. 2005 bol s 803 dňami na vrchole ruský kozmonaut Sergej Krikalov.
V súčasnosti prvenstvo prevzal jeho krajan Genadij Padalka.
Slovensko sa stáva štátom spolupracujúcim s ESA (po predchádzajúcej etape pridruženia k projektom) s ročným členským príspevkom, štratujúcim pre tento rok na úrovni 1,35 mil €.

Štatistiky (k 28.12.2015) OD ŠTARTU SPUTIKA (1957)
celkový počet:
štartov – 5159
telies – 7189
pilotovaných letov – 313
havárií – 352
celkový počet:
sond – 201
navigačných satelitov – 478
registrovaných (aj nefunkčnych) objektov – 23 739
2016 Aktuálne a plánované