Prešovská detská univerzita 2010

Začali prázdniny a niektorým deťom akoby sa nechcelo oddychovať. Aspoň to tak vyzerá, znovu vstávajú skoro ráno o siedmej a niektorí aj skôr, zbalia si pár vecí a poďho do školy. Čo je ale ešte čudnejšie majú len 7-14 rokov a oni chodia na „vysokú“! Čo je toto za doba?! Proste majú radi hravé učenie, nové informácie, prácu v tvorivých dielňach, alebo radi modelujú či konštruujú.

Tak nejako vyzeral denný program 90-tich detí z Prešovského a Košického kraja, ktorí sa zapísali do Prešovskej detskej univerzity 2010 prebiehajúcej 6. až 10 júla v priestoroch Filozofickej fakulty PU a na konci celého snaženia získali diplom a titul „magisterček“. Možno si položíte otázku, čo s tým mala Hvezdáreň a planetárium v Prešove? Nuž dosť, tohto roku sme sa totiž aj my zapojili do tejto mimoriadne zaujímavej a tvorivej aktivity Prešovskej univerzity a snažili sme sa tiež prispieť svojou troškou do mlyna.

Jednou z dôležitých úloh našej inštitúcie je zabezpečovanie zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže. Tak vznikol nápad a v konečnom dôsledku aj spolupráca medzi HaP Prešov a PU v Prešove pripraviť a zrealizovať aktivitu pod názvom „Priblížme sa k hviezdam“. Určite ste zvedaví, čo sa za tým skrývalo. Išlo konkrétne o výrobu malých modelov raketiek, čo veľmi dobre zapadlo do tohtoročného ročníka PDU, nakoľko celý sa niesol v znamení „lietania“. Decká počas troch dní vyrábali originálne modely raketiek (originálne totiž naozaj boli, pretože každá bola „poznačená“ vkusom svojho majiteľa). Inak tri dni to netrvalo preto, žeby výroba raketky bola taká zložitá, ale skúste pracovať s 90-timi deťmi naraz?! Tak sme ich teda rozdelili na tri 30-členné skupiny, ktoré pracovali vo dvojiciach, a tak nám práca išla pekne od ruky. Každé ráno hneď po príchode do planetária si deti najprv pozreli audiovizuálny program „Od prachu ku hviezdam“, v ktorom sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o lietaní a letcoch, konštruktéroch a to od prvých balónov, vzducholodí a lietadiel až po kozmické rakety. Potom nasledovala krátka 10 - minutová teoretická inštruktáž o princípe rakiet v podaní Mgr. Viliama Kolivošku a nakoniec si všetci zhotovili raketky pod vedením Renáty Kolivoškovej. Asi najvzrušujúcejší bol posledný „letecký deň“, čiže piatok, kedy sa v poobedňajších hodinách mali raketky aj vystreľovať. A môžete mi veriť, že vyslať na „obežnú dráhu“ 45 raketiek (to bol konečný počet raketiek, ktoré sme vyrobili) nebola žiadna sranda. Až tu sme prišli na to o aký typ tej-ktorej rakety ide. Tak napríklad ste tu mohli vidieť rakety s krátkym doletom – leteli nízko a krátko, niektoré mali vlastnosti stíhačiek – leteli rýchlo a ďaleko, iným sa zase vôbec nechcelo lietať, čo sme im vďaka predvídavosti nášho hlavného „odpaľovača“ p. Mgr.V. Kolivošku nedovolili a po rýchlej úprave motorčeka leteli na druhý pokus už úspešne.

Dúfam, že som všetkým ale hlavne zvedavým deťom dostatočne priblížila výLET vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
Na záver by som chcela poďakovať Centru celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU a Kabinetu výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty v Prešove, ktoré nám umožnili prispieť do pestrej palety výLETOV v rámci Prešovskej detskej univerzity 2010.

Renáta Kolivošková

Fotogaléria