Plán podujatí na rok 2014

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Individuálne návštevy


   
do 20. februára Kozmický dizajn 2013 – výtvarná umelecká výstava
   
2. január – 30. apríl Tajomstvo svetla a vody – výstava umeleckých fotografií
   
február, marec Vesmír očami detí – výtvarná súťaž a vyhodnotenie
   
marec – jún Vesmír očami detí – výstava
   
23. marec
(nedeľa)
Medzinárodný deň planetárií – programy v prednáškovej sieni
a v planetáriu, pozorovanie
   
25. – 27. marec Čo vieš o hviezdach? – vedomostná súťaž / okresné kolo
   
10. apríl
(štvrtok)
Svetový deň letectva a kozmonautiky – prednáška,
program v planetáriu
   
12. apríl
(sobota)
Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády – záverečný program pre účastníkov
   
23. – 25. apríl Čo vieš o hviezdach? – vedomostná súťaž / krajské kolo
   
24. apríl
(štvrtok)
Deň Zeme – program v prednáškovej sieni a v planetáriu
   
27. apríl
(nedeľa)
Celoštátne kolo Geografickej olympiády – záverečný program pre účastníkov
   
15. máj – 11.júl Výstava leteckých a raketových modelov MK Bardejov
   
15. máj
(štvrtok)
Globálne problémy ľudstva – prednáška
(RNDr. Zdeněk Komárek, SAS pri SAV)
   
31. máj
(sobota)
Deň detí s astronómiou - modelovanie, program v prednáškovej sieni a v planetáriu
   
21. jún
(sobota)
Svätojánska noc pod Ľubovnianským hradom – astronomické pozorovanie spojené s projekciou Slnečná sústava
   
25. – 26. jún Letné astronomické praktikum astronomických krúžkov pri HaP na Kolonickom sedle
   
3. október (piatok) Noc na hvezdárni – prednáška, program v planetáriu, pozorovanie
   
8. október
(streda)
Slovenská cesta do mikrokozmu – otvorenie výstavy
(s trvaním do 13.11.) o účasti SR na práci Eu centra pre jadrový výskum v Cerne
Prednáška k téme:RNDr. Ladislav Šándor, CSc, podpredseda výboru pre spluprácu SR s Cernom
   
23. október
(štvrtok)
30. výročie otvorenia Hvezdárne a planetária – slávnostné podujatie, konané pod záštitou predsedu PSK P. Chudíka
   
23. – 24. október Porada riaditeľov astronomických zariadení pri SÚHH
   
18. november
(utorok)
Duch času – The spirit of the time
Otvorenie fotografickej výstavy SOŠ Košická v Prešove
   
20. november
(štvrtok)
Planéty pri iných hviezdach – prednáška
(Mgr. Martin Vaňko, PhD., Astronomický ústav pri SAV)
   
28. november
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov


Rok 2016          Rok 2015