Plán podujatí na rok 2015

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Individuálne návštevy


   
(do 1. marca) Duch času – THE SPIRIT OF THE TIME
fotografická umelecká výstava SOŠ Košickej (od 18. nov. 2014)
   
február, marec Vesmír očami detí
výtvarná súťaž a vyhodnotenie
   
marec – jún Vesmír očami detí
výstava (aj na stránke HaP)
   
15. marec
(nedeľa)
Deň hvezdární a planetárií
programy v prednáškovej sieni a v planetáriu, pozorovanie
   
20. marec
(piatok)
Čiastočné zatmenie Slnka
pozorovanie v kupole a na terase hvezdárne a planetária
   
24. – 26. marec Čo vieš o hviezdach?
vedomostná súťaž / okresné kolo
   
9. apríl
(štvrtok)
Svetový deň letectva a kozmonautiky
prednáška, program v planetáriu
   
21. – 23. apríl Čo vieš o hviezdach?
vedomostná súťaž / krajské kolo
   
23. apríl
(štvrtok)
Deň Zeme
program v prednáškovej sieni a v planetáriu
   
12. máj – jún Pozorovanie slnka
(EU solárne dni, 2015 – Medzinárodný rok svetla)
   
27. máj – 2. jún Výstava leteckých modelov MK Prešov
   
30. máj
(sobota)
Deň detí s astronómiou
modelovanie, program v prednáškovej sieni a v planetáriu
   
10. – 11. jún Astronomický krúžok
poznávací výlet a návšteva AÚ SAV počas prebiehajúceho
Týždňa vedy a techniky
   
22. jún – 22. október Kozmický dizajn
FRAGMENTY NEKONEČNA Ján Juhaniak
VIII. ročník seriálu výstav výtvarných umelcov
   
13. – 16. august Astronomický klub – Perzeidy
Meteorárska expedícia (staršich žiakov) na Hvezdárni Roztoky
   
25. september
(piatok)
(17: 00 hod) Sme vo vesmíre sami? – prednáška
P. Pavol Gábor, SJ, PhD; Vatikánske observatórium
   
25. september
(piatok)
Noc na hvezdárni
pozorovanie oblohy, programy v prednáškovej sieni
a v planetáriu
   
28. september (pondelok) Úplné zatmenie Mesiaca
pozorovanie v kupole a na terase hvezdárne a planetária
   
1. – 2. október KFMaT FF Prešovská univerzita v Prešove
Medzinárodná vedecká konferencia: Prírodné vedy, vzdelávanie
a spoločnosť / Astronomické vzdelávanie v planetáriu
   
7. – 9. október Astronomický klub – Drakonidy
Meteorárska expedícia (staršich žiakov) na Hvezdárni Roztoky
   
8. október
(štvrtok)
Svetový kozmický týždeň
Vývoj vesmíru a jeho budúcnosť – prednáška
(Mgr. Martin Vaňko, PhD., Astronomický ústav pri SAV)
   
16. – 18. október MOA Niepolomice, Poľská rep.
Medzinárodná konferencia: Astronómia 21. storočia a jej výuka
Práca astronomických krúžkov pri HaP v Prešove
   
22. október
(štvrtok)
Rudolf Sikora v prešovskom planetáriu
stretnutie s výtvarným umelcom, tvorcom desiatok výstav po celej Európe aj mimo nej
   
28. okt. – 28. feb. Spaces – fotografická umelecká výstava SOŠ Košickej
   
27. november
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
   
4. december
(piatok)
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Poľská rep.
účasť pri príležitosti 60. výročia založenia organizácie
   
6. december
(nedeľa)
Mikulášska nádielka pre žiakov a deti s autizmom
Súkromná základná škola s materskou školou na Vodárenskej ulici v Prešove


Rok 2016          Rok 2014