Plán podujatí na rok 2016

ZOZNAM V PRIEBEHU ROKA UPRESŇUJEME

Podujatia len pre prihlásených účastníkov (nie pre verejnosť)
Podujatia pripravované pre verejnosť sú súčasťou ponuky Individuálne návštevy


   
do 1. marca Spaces – fotografická umelecká výstava SOŠ Košickej
   
február, marec Vesmír očami detí
výtvarná súťaž a vyhodnotenie
   
marec – jún Vesmír očami detí
výstava (aj na stránke HaP)
   
13. marec
(nedeľa)
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
programy v prednáškovej sieni a v planetáriu, pozorovanie
   
19. marec
(sobota)
Hodina Zeme
pozorovanie oblohy (HaP príp. Šarišský hrad)
   
21. – 23. marec Čo vieš o hviezdach?
vedomostná súťaž / okresné kolo
   
14. apríl
(štvrtok)
Svetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.)
prednáša Ing. J. Baláž PhD
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Oddelenie kozmickej fyziky
   
26. – 28. apríl Čo vieš o hviezdach?
vedomostná súťaž / krajské kolo
   
21. apríl
(štvrtok)
Deň Zeme (22.4.)
program v prednáškovej sieni a v planetáriu
   
máj – jún
(sobota)
Deň detí s astronómiou
modelovanie, program v prednáškovej sieni a v planetáriu
   
9. máj
(pondelok)
Pozorovanie
prechod planéty Merkúr popred slnečný disk
   
30. máj – 3. jún účasť na 23. celoštátnom slnečnom seminári,
v Liptovskom Mikuláši
   
máj Európske solárne dni
ponuka pre organizované skupiny aj verejnosť
rozšírená o pozorovanie Slnka
   
22. jún
(streda)
Letci a parašutisti na hvezdárni
beseda s veteránmi
   
11. – 14. august Astronomický klub – meteorárska expedícia starších žiakov
na Hvezdárni Roztoky (projekt Objavujeme vesmír)
   
8. – 9. september účasť na celoslovenskej konferencii,
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom – Kolonica
   
9. september
(piatok)
Noc na hvezdárni
pozorovanie oblohy, programy v prednáškovej sieni
a v planetáriu
   
19. – 23. september Pozorovanie Slnka
počas Ekofestu 2016 v Ekoparku na Holej hore
   
27. – 28. september účasť na 20. výročí otvorenia hvezdárne v Žiari nad Hronom
   
október
UNIVERZUM – fotografická výstava študentov
SOŠ Košickej v Prešove (do januára 2017)
   
21. – 23. október Astronomia XXI. wieku i jej nauczanie – účasť na
IX. medzinárodnej konferencii, organizovanej
Mládežnickým astronomickým observatóroim v Niepolomiciach
   
4. – 6. november Astronomický klub – meteorárska expedícia starších žiakov
na Hvezdárni Roztoky (II. časť projektu Objavujeme vesmír)
   
15. november
(utorok)
Deň Prešovského samosprávneho kraja
aktivity koordinované v rámci kraja, s cieľom poukázať
na kultúrny a historický potenciál tohto územia
   
25. november
(piatok)
Krajský seminár
pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov
   
  MIMORIADNA DECEMBROVÁ PONUKA
7. december Kúzelná fyzika (k verejnému pozorovaniu)
14. december Kúzelná fyzika (k programu v planetáriu Zimná obloha)
   
9. december
(piatok)
Mikulášska nádielka pre žiakov a deti s autizmom
Súkromná základná škola s materskou školou
na Vodárenskej ulici v Prešove
   
21. december
(streda)
Za Čiernym Slnkom po svete
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. o svojich zážitkoch z ciest
za zatmeniami Slnka
Zimná obloha – program v planetáriu, verejné pozorovanie


Rok 2015          Rok 2014