Podporovatelia HaP

    Činnosť HaP sa v súčasnosti rozvíja aj za výraznej pomoci priaznivcov amatérskej astronómie. Podpora smeruje do rôznych oblastí práce našej organizácie, za čo sme nesmierne vďační.


2015
Saturn B - raketový nosič v letoch na Mesiac v rámci amerického projektu Apollo
– pôvodne lietajúci model úspešne reprezentoval na mnohých medzinárodných podujatiach
Vladislav Švec, letecký a raketový modelársky klub v Bardejove.
Metodická a materiálna podpora pri organizácii:
- Dňa detí s astronómiou (modelovanie a vypúšťanie raketiek)
- výstavy leteckých a raketových (lietajúcich) modelov v roku 2014

(dar zaradený do zbierky výstavných exponátov s umiestnením v priestore prednáškovej siene)


2014
Slnečný teleskop Lunt 80
Dar súčasným členom KMA pri príležitosti 30 rokov HaP
Zdenko Grajcar USA, bývalý člen KMA pri HaP

(prístroj zaradený do pozorovacieho vybavenia HaP)


2014
Vesmírny raketoplán na štartovacej rampe
- model štartovacej zostavy dopravného prostriedku pre vynášanie nákladov a ľudí na nízku obežnú dráhu Zeme, používaného USA v rokoch 1981 – 2011
Jozef Anďal Poprad, bývalý člen astronomického klubu v Levoči
Materiálna podpora pri organizácii Dňa detí s astronómiou -modelovanie a vypúšťanie raketiek

(dar zaradený do zbierky výstavných exponátov s umiestnením v priestore prednáškovej siene)


2010 - 2014
Medúza
- monumentálna drevená plastika
Ľubomír Purdeš Veľký Šariš, výtvarný umelec

(dielo bolo zverené po prezentácii kolekcie autora, v rámci 1. ročníka Kozmického dizajnu; umiestnenie v prednáškovej sieni)


2002
Vesmírna stanica ISS
- model orbitálnej stanice, kozmického prostriedku umožňujúceho permanentný pobyt ľudí v kozme
Jozef Anďal Poprad, bývalý člen astronomického klubu v Levoči

(dar zaradený do zbierky výstavných exponátov s umiestnením v priestore stálej expozície)


2002
Vesmírna stanica MIR
- model orbitálnej stanice, prevádzkovanej Ruskom v rokoch 1986 - 2000
Jozef Anďal Poprad, bývalý člen astronomického klubu v Levoči

(dar zaradený do zbierky výstavných exponátov s umiestnením v priestore stálej expozície)