O PROJEKTE RIEŠITELIA ŽIADATEĽ AKTIVITY PUBLICITA AKTUALITYŽiadateľ projektu

Hvezdáreň a plannetárium v Prešove

 

Trvanie projektu

Od 1. septembra 2009 do 31. decembra 2011