Výstava leteckých a raketových modelov

(15.5. – 11.7.2014)- prezentácia MK v Bardejove