Meranie svetelného znečistenia z Hvezdárne a planetária v Prešove

Toto pozorovacie zariadenie bolo inštalované na kupole planetária v januári 2022. Do “ostrej“ prevádzky bolo spustené následne v apríli 2022. Ako meraciu jednotku sme použili prístroj SQM – LU, ktorý je osadený v kryte pre bezpečnostné kamery s vyhrievaním. Momentálne meria svetelné znečistenie v hodinových intervaloch a je orientovaný smerom na sever.

Sky Quality Meter SQM-LU (zdroj: https://www.firstlightoptics.com/)

Pohľad na kupolu planetária (Autor: J. Sadiv)

Detailnejší pohľad na osadenie zariadenia (Autor: J. Sadiv)