V školskom roku 2013/2014 sme začali s astronomickým krúžkom pre začiatočníkov v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove. Astronomický krúžok pre začiatočníkov navštevuje 12 žiakov vo veku od 8 do 15 rokov, konkrétne 9 chlapcov a 3 dievčatá z čoho máme veľkú radosť.
Lektorky astronomického krúžku sú Renáta Kolivošková a PaedDr. Júlia Urbanová, PhD.

členovia

Členovia astronomického krúžku
pre začiatočníkov 2013/2014


Foltínová Alexandra
Greš Juraj
Hudáčko Andrej
Hudáčková Katarína
Jabczun Jozef
Klimko Matúš
členovia Kovaľ Samuel
Laincz Lukáš
Malik Martin
Marcinko Jakub
Marcinko Martin
Turák Ondrej
Vargovčíková Lenka

 


Program astronomického krúžku
pre začiatočníkov 2013/2014


  1)  Prvé spoločné stretnutie
  2)  Výroba otáčavej mapky
  3)  Orientácia v planetáriu + súhvezdia
  4)  História prešovskej hvezdárne
  5)  Slnečná sústava + model SS
  6)  Mesiac + pozorovanie
  7)  Planetárium + súhvezdia (2. časť)
  8)  Súhvezdia zimnej oblohy + model Mesiaca
  9)  Pozorovanie súhvezdí na zimnej oblohe + pozorovanie
10)  Rozprávanie o Slnku a SS s Mgr. Petrom Ivanom
11)  Exkurzia do planetária a Steel parku v Košiciach
12)  Kúzelná fyzika s Mgr. Michalom Figurom
13)  Prednáška o kozmonautike s Mgr. Viliamom Kolivoškom
14)  Zakreslenie slnečného disku – fotosféra (slnečné škvrny, fakulové polia)
15)  Slnko naša najbližšia hviezda – Telúrium
16)  Vytvorenie modelu planetária
17)  Pozorovanie fotosféry cez ďalekohľad „LUNT”
18)  Výlet na Kolonické sedlo