V školskom roku 2014/2015 pokračujeme s astronomickým krúžkom pre začiatočníkov v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove. Astronomický krúžok pre začiatočníkov navštevuje 14 žiakov vo veku od 7 do 16 rokov, konkrétne 11 chlapcov a 3 dievčatá z čoho máme veľkú radosť.
Lektorky astronomického krúžku sú Renáta Kolivošková a PaedDr. Júlia Urbanová, PhD.

členovia

Členovia astronomického krúžku
pre začiatočníkov 2014/2015


Balog Peter
Dobrovič Alexander
Greš Juraj
Hudáčko Andrej
Hudáčková Katarína
Jabczun Jozef
Kiša Rastislav
Klimko Matúš
Klovaničová Kristína
Kovaľ Samuel
Malik Martin
Rusiňáková Ivana
Turák Ondrej

 


Program astronomického krúžku
pre začiatočníkov 2014/2015


  1)  Úvodné stretnutie
  2)  Pohľady na Prešov z kostolnej veže
  3)  Planetárium – program Jesenná obloha
  4)  Výroba a práca s otáčavou mapkou
  5)  Gnómonické mapy I. II.
  6)  Planetárium – program Zimná obloha
  7)  Gnómonické mapy III. – súhvezdia jesennej oblohy
  8)  Vedomostný test
  9)  Poloha Veľkého voza na večernej oblohe – vystrihovačka
10)  Exkurzia Košice – Planetárium a Steel park
11)  Optika a úvod k ďalekohľadom
12)  Samostatna práca – príprava na pozorovanie
13)  Film - Mimozemské búrky
14)  Kozmonautika s riaditeľom HaP Prešov
15)  Kúzelná fyzika s Michalom Figurom
16)  Príprava – Astrovýlet Tatranská Lomnica
17)  Gnómonické mapy IV.
18)  Výlet do Tatranskej Lomnice