V školskom roku 2015/2016 pokračujeme s astronomickým krúžkom pre začiatočníkov v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove. Astronomický krúžok pre začiatočníkov navštevuje zatiaľ 10 žiakov vo veku od 7 do 16 rokov.
Lektorky astronomického krúžku sú Renáta Kolivošková a PaedDr. Júlia Oľšavská, PhD.

Členovia astronomického krúžku
pre začiatočníkov 2015/2016


Balog Peter
Berta Tomáš
Dobrovič Alexander
Greš Juraj
Hudáčko Andrej
Jabczun Jozef
Klovaničová Kristína
Lohyňa Filip
Štric Martin
Tomčík Samuel
Turák Ondrej

 


Program astronomického krúžku
pre začiatočníkov 2015/2016


  1)  Úvodné stretnutie
  2)  Orientácia na jesennej oblohe
  3)  Program Jesenná obloha – planetárium
  4)  Astrotest; Výroba glóbusu oblohy
  5)  Určovanie súhvezdí „SHO”
  6)  Telúrium – pohyby Zeme; Slnečná sústava
  7)  Program Zimná obloha – planetárium
  8)  Určovanie súhvezdí „JHO”
  9)  Program – Optika a optické prístroje v astronómii
10)  Určovanie súhvezdí južnej oblohy
11)  Vedomostný test; Vystrihovačka – „Vesmír v kocke”
12)  Beseda o „SS”; Vystrihovačka „SS”
13)  Slovenské technické múzeum – Solivar v Prešove
14)  Pozorovanie fotosféry Slnka; Stellarium; Astrotest
15)  Slnko; Koronograf
16)  Prístroje v astronómii
17)  Kúzelná fyzika a vesmírne supermagnety
18)  Exkurzia Košice Múzeum letectva; Slovenské technické múzeum
19)  Rozlúčka pred veľkými letnými prázdninami