V školskom roku 2016/2017 pokračujeme s astronomickým krúžkom pre začiatočníkov v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove. Astronomický krúžok pre začiatočníkov navštevuje zatiaľ 10 žiakov vo veku od 7 do 16 rokov.
Lektorkou astronomického krúžku je Renáta Kolivošková.

Členovia astronomického krúžku
pre začiatočníkov 2016/2017


Balog Peter
Berta Tomáš
Cipla Bruno
Dobrovič Alexander
Hudáčko Andrej
Jabczun Jozef
Jabczunová Daniela
Klovaničová Kristína
Lohyňa Filip
Štric Martin
Tomčík Samuel

 


Program astronomického krúžku
pre začiatočníkov 2016/2017


  1)  Úvodné informačné stretnutie > 28.9.2016
  2)  Zhotovenie otáčavej mapy > 10.10.2016
  3)  Jesenná obloha – program, výklad > 24.10.2016
  4)  Zo života hviezd – prednáška > 7.11.2016
  5)  Pozorovanie Slnka slnečným ďalekohľadom Lunt > 15.5.2017
  6)  Zakresľovanie Slnka > 29.5.2017