Umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

V dňoch 10. až 12. júna 2014 sa v priestoroch ŠD UKF v Nitre konalo celoslovenské kolo 24. ročníka vedomostnej súťaže ČVOH v troch vekových kategóriách. Na súťaži sa zúčastnilo 65 súťažiacich z celého Slovenska.

Súťažiaci z nášho Prešovského kraja sa umiestnili na nasledovných miestach.:

I. kategória (žiaci 4.-6. ročníka ZŠ, 22 súťažiacich)

  9. Jaroslav Petrisko, ZŠ Májové námestie, Prešov
13. Lenka Vargovčíková, SZŠ Nám. Slobody 100, Sabinov
20. Matej Kolivoška, CZŠ sv. Michala, Kendice, okr. Prešov

II. kategória (žiaci 7.-9. ročníka ZŠ, 22 súťažiacich)

12. Dušan Gold, ZŠ Komenského 113, Lipany, okr. Sabinov
17. Samuel Dzur, ZŠ ul. 8. mája Svidník

III. kategória (študenti SŠ a gymnázií,21 súťažiacich)

11. Jakub Jambrich, Gymnázium JAR, Prešov
13. Matej Dzurov, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
19. Martin Timko, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

Celoslovenské kolo organizačne aj obsahovo pripravila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.
Písomné a ústne odpovede súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení:
RNDr. Miroslav Znášik (KH Žilina) - predseda poroty,
Mgr. Peter Dolinský (SÚH Hurbanovo),
RNDr. Danica Jančušková (HaP Prešov),
RNDr. Zdeněk Komárek (Hvezdáreň Michalovce),
Mgr. Marcel Škreka (KHaP M.Hella Žiar nad Hronom)
a Mgr. Marián Vidovenec (SÚH Hurbanovo).
Priebeh celej súťaže organizačne zabezpečovala Drahoslava Výbochová (SÚH Hurbanovo).