Umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

V dňoch 9. až 11. júna 2015 sa v priestoroch ŠD UKF v Nitre konalo celoslovenské kolo 25. ročníka vedomostnej súťaže ČVOH v troch vekových kategóriách. Na súťaži sa zúčastnilo 67 súťažiacich z celého Slovenska.

Súťažiaci z nášho Prešovského kraja sa umiestnili na nasledovných miestach.:

I. kategória (žiaci 4.-6. ročníka ZŠ, 24 súťažiacich)

10. Alexandra Dzurová, ZŠ ul. 8. mája, Svidník
13. Jaroslav Petrisko, ZŠ Májové námestie, Prešov
14. Matúš Klimko, Gymnázium JAR Prešov

II. kategória (žiaci 7.-9. ročníka ZŠ, 23 súťažiacich)

  6. Rastislav Petrisko, ZŠ Májové námestie, Prešov
15. Samuel Dzur, ZŠ ul. 8. mája Svidník
18. Ján Maťufka, G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

III. kategória (študenti SŠ a gymnázií,22 súťažiacich)

  6. Jakub Jambrich, Gymnázium JAR, Prešov
18. Filip Murčinko, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

Celoslovenské kolo organizačne aj obsahovo pripravila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Písomné a ústne odpovede súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení:
RNDr. Ivan Dorotovič (SÚH Hurbanovo) - predseda poroty,
Mgr. Peter Dolinský (SÚH Hurbanovo),
Mgr. Stanislav Kanianský (KHaP M.Hella Žiar nad Hronom),
RNDr. Zdeněk Komárek (Hvezdáreň Michalovce),
Mgr. Valentín Korinek (Hvezdáreň Partizánske).
Priebeh celej súťaže organizačne zabezpečovala Drahoslava Výbochová (SÚH Hurbanovo).