Umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

V dňoch 7. až 9. júna 2016 sa v priestoroch ŠD UKF v Nitre konalo celoslovenské kolo 26. ročníka vedomostnej súťaže ČVOH v troch vekových kategóriách. Na súťaži sa zúčastnilo 66 súťažiacich z celého Slovenska.

Súťažiaci z nášho Prešovského kraja sa umiestnili na nasledovných miestach.:

I. kategória (žiaci 4.-6. ročníka ZŠ, 24 súťažiacich)

17. Radoslav Repko, ZŠ Zemplínske Hámre
18. Dávid Božik, CZŠ bl.P. P. Gojdiča, Prešov
19. Alexander Dobrovič, ZŠ Šmeralova, Prešov

II. kategória (žiaci 7.-9. ročníka ZŠ, 22 súťažiacich)

  7. Jaroslav Petrisko, ZŠ Májové námestie, Prešov
17. Alexandra Dzurová, ZŠ ul. 8. mája Svidník
22. Alexander Šlapák, CZŠ sv. Gorazda, Prešov

III. kategória (študenti SŠ a gymnázií,20 súťažiacich)

11. Dušan Gold, Gymnázium Komenského 13, Lipany
17. Katarína Pavlikovská, Gymnázium sv. Moniky, Prešov
22. Jozef Mizerák, Gymnázium Komenského 13, Lipany

Celoslovenské kolo organizačne aj obsahovo pripravila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.