Miesto pozorovania
Zem. šírka Zem. dĺžka
Dátum a čas pozorovania
Dátum (YYYY:MM:DD) Občiansky čas UT Offset
Juliánsky dátum
Výpočet efemeríd
v daný dátum a čas pre
Pre dní v dňovom intervale počnúc vybraným dátumom a časom pre

Konverzia súradníc
RA Dec Alt Az