Zem

1. ISS – Medzinárodná vesmírna stanica
    Od roku 2000  orbitálna stanica zabezpečuje pernamentnú prítomnosť ľudí vo vesmíre.
    Logistiku zabezpečujú nákladné lode:
    Progress (Rus), Dragon (USA – SpaceX), HTV (Jap) a Cygnus (USA – OSC)
    Dopravu ľudí má starosti Sojuz. Perspektívne odhady jej využívania – min do r 2025
    Podobné zariadenia v minulosti: MIR (ZSSR/Rus – do 1999), Saľjut 1–7 (ZSSR), Skylab (USA)
    2016-2018 / BEAM (Bigelow, USA) – technologický demonštračný nafukovací modul
2. Grace – FO (USA,Falcon 9) – meranie anomálií zemskej gravitácie
3. 2018/Icesat– 2 (USA, Delta II) – sledovanie ľadových prýkrovov na Antarktíde a Grónsku
4. 2018/Aeolus (EÚ,Vega) – klimatologické meranie zamerané na prúdenie vzduchu
5. 2014/Sentinel (EÚ) – diaľkový prieskum Zeme
6. 2014/OCO 2 (USA) –  vedecká družica Zeme na monitorovanie rozkladu oxidu uhličitého
7. 2014/Foton M4 (Rus) – vedecká družica Zeme na výskum mikrogravitácie
8. 2013/Gaya (EÚ) – sonda umiestnená v Lagrangeovom bode L2 (mapovanie hviezdnej
    oblohy)

  Globálne resp. regionálne pozičné systémy

1. GPS – USA/od roku 1980 schválený pre civilné vyuźitie, r. 1995 v plnom režime
2. Glonass – Rusko/oficiálne plný stav družíc k r. 2015
3. Galileo – EÚ/sprevádzkovaný od r. 2016, plný stav 30 družíc k r. 2020
4. Beidou – Čína/sprevádzkovaný od r. 2018
5. IRNSS – India; od r. 2016 prevádzkuje regionálny PS

  Mesiac

1. 2018/Change 4 (Čína,CZ ) – lander a orbiter, do r. 2019
2. 2013/LADEE (USA) - dopad sondy na povrch r. 2014
3. 2013/Chang´e 3 (Čína) – v poradí tretia čínska sonda Mesiaca (s roverom Yutu)
4. 2010/Chang´e 2 (Čína, CZ) – 2. čínska sonda k Mesiacu – orbiter ↑2007
5. 2008/Chandrayaan 1(India, PSLV) – mapovanie povrchu, 1. indická družica Mesiaca
6. 2007/Kaguya - Seléne (Jap, H2) – 2. japonská (↑1990) družica Mesiaca ...
7. 2007/Chang'e 1 (Čína, CZ) - 1. čínska družica Mesiaca

  Slnko

1. 2018/Parker Solar Probe (USA)
2. 2010/SDO (USA) – Solar Dynamics Observatory - výskum Slnka z geostacionárnej dráhy
3. 2001/Genesis (USA) – do r 2004; na Zem vyslané vzorky boli po páde kontaminované
4. 2006/Stereo (USA) – dvojica sond
5. 2006/Himode (Jap)
6. 1995/SOHO (EÚ) – 1997 v libračnom bode L1

  Vesmír

1. 2018/Tess (USA) – teleskop na výskum extrasolárnych planét
2. 2015/Wu – Kchung (Opičí kráľ, 1. čínsky vesm teleskop) – detekcia tmavej hmoty
3. 2015/Lisa Pathfinder (EÚ) – identifikácia gravitačných vĺn (v bode L1)
4. 2012/Nustar (USA, Pegasus) – výskum čiernych dier
5. 2011/Spektr (Rus, Zenit) – jadrá galaxií, magn. polia, kvazary, pulzary; plán na 5 r.
6. 2003/Spitzer (USA) – infraďalekohľad na heliocentrickej dráhe
7. 2009/Kepler (USA) – teleskop na heliocentrickej dráhe – na objavovanie extrasolárnych
    planét
zemského typu
8. 2009/Herschel (EÚ, Ariane5) – teleskop na geocentrálnej dráhe;
    infraďalekohľad - medzihviezdna hmota, atmosféry planét, galaxie ...
9. 2009/Planck (EÚ) – teleskop na geocentrálnej dráhe; žiarenie (reliktové, mikrovlné ...);
    spoločný štart s Herschel
10. (2009) WISE (USA) – teleskop na geocentrickej dráhe – infraďalekohľad
11. (1990) HST (USA) – teleskop na geocentrickej dráhe do r. 2021

  Merkúr

1. Messenger – do r. 2015
2. Bepi Colombo (EÚ-Jap, Ariane 5) – štart 2018, prílet 2025; eu. program Horizont 2000+

  Venuša

1. 2010/Akatsuki (Jap) – orbitálna klimatologická sonda s vedeckým programom na dva roky

  Mars

1. 2018 InSight (USA) – sonda pre seizmický výskum Marsu
2. 2016/ExoMars (EÚ, Rus) – lander Schiaparelli rozbieha projekt – havária, druhá etapa je
    plánovaná na r. 2020
3. 2013/MAVEN (USA) – družica (2014) na výskum atmosféry
4. 2013/Mangal Yaan (India) – 1. indická sonda k Marsu/družica
5. 2011/Curiosity (USA) – lander (2012) na výskum krátera Gale
6. 2005/MRO – Mars Reconnaissance Orbiter (USA) – družica (2006)
    na výskum povrchu a atmosféry
7. 2003/MER (USA) – rover (2004) Opportunity pristál na planine Meridiani
    (presluhujúca k máj 2015 cca 4000 dní oproti plánovaným 90 marsovským dňom)
8. 2003/ME – Mars Express (EÚ) – funkčný iba orbiter (2004) po strate landera Beagle
9. 2001/MO – Mars Odyssey (USA) – orbiter

  Jupiter

1. 2011/Juno (USA) – prílet 2016

  Saturn

1. 1997/Cassini-Huygens (USA/EÚ) – 1. družica Saturnu (2000), 1. pristátie na cudzom
    mesiaci
(Titan, Huygens) – do r. 2017

  Pluto

1. 2006/(USA) New Horizons – prvá preletová sonda k Plutu (2015), nasledne zameraná
    na asteroid Ultima Thule (najvzdialenejší sondou skúmaný objekt)

  Medziplanetárna hmota

1. 2016/OSIRIS Rex (USA) – s cieľom asteroid 101 955 Bennu v 2018 a doručením vzoriek
    na Zem 2023
2. 2014/Hayabusa 2 (Jap) – s cieľom asteroid 1999 JU3 v roku 2018
3. 2007/Dawn (USA) – preletová sonda (2011 na orbite asteroidu Vesta, 2015 Ceres) – do
    roku 2018
4. 2004/Rosseta (EÚ) – prvá orbitálna sonda kométy (Čurjumov – Gerasimenko) – 2014,
    lander Philae