Knihy, brožúry


ASTRONOMICKÁ ABECEDA
(NOVINKA)

Jednotlivé písmenká abecedy skrývajú vždy jeden z astronomických pojmov, ktorý sme sa snažili malým čitateľom zrozumiteľne vysvetliť nielen formou textu ale aj formou interaktívnou – doplňovačky, hlavolamy, osemsmerovky dokonca súčasťou publikácie je aj spoločenská hra.
Formát: A4, Počet strán: 44 + spoločenská hra
Cena: 3,00 €/ks

ASTRONOMICKÉ OKO
Čo by mal hviezdny tulák vedieť o ľudskom oku, aby sa mohol správne dívať do vesmíru
Formát: A5, Počet strán: 302
Cena: 3,50 €/ks

DEŇ A NOC
Východy, kulminácie, západy Slnka, občianske a astronomické súmraky na každý deň v roku pre mesto Prešov.
Formát: A6, Počet strán: 14
Cena: 0,20 €/ks

HVIEZDNY TULÁK
Kniha opisuje spôsoby, ako sa rôzne civilizácie vysporiadali s odpozorovanými vlastnosťami planét. Množstvo informácií o mytológii, histórii pozorovaní. Podrobne sú opísané objavy planét Urán a Neptún.
Knižka je pekne ilustrovaná a určená pre širokú verejnosť.
Formát: A4, Počet strán: 55
Cena: 3,00 €/ks

JARNÁ OBLOHA
Textová príloha je určená na bližšie oboznámenie sa s astronomickým obsahom rovnomenného programu.
Stručne popisuje súhvezdia a niektoré objekty jarnej oblohy, astronomickú jar, ekliptiku, galaxie a kvazary.
Formát: A5, Počet strán: 10
Cena: 0,20 €/ks

JESENNÁ OBLOHA
Textová príloha je určená na bližšie oboznámenie sa s astronomickým obsahom rovnomenného programu.
Stručne popisuje súhvezdia a niektoré objekty jesennej oblohy, kráľovské hviezdy, dvojhviezdy a premenné hviezdy.
Formát: A5, Počet strán: 11
Cena: 0,20 €/ks

LETNÁ OBLOHA
Textová príloha je určená na bližšie oboznámenie sa s astronomickým obsahom rovnomenného programu.
Stručne popisuje súhvezdia a niektoré objekty letnej oblohy, našu Galaxiu, jej tvar a jednotlivé zložky.
Formát: A5, Počet strán: 11
Cena: 0,20 €/ks

OBLOHA NAD NAMI
Textová príloha je určená na bližšie oboznámenie sa s astronomickým obsahom rovnomenného programu. Stručne popisuje hviezdy, súhvezdia, cirkumpolárne súhvezdia, planéty, kométy, hviezdokopy, hmloviny a galaxie. Vysvetlené sú pohyby Zeme a s nimi súvisiace zdanlivé pohyby Slnka po oblohe.
Formát: A5, Počet strán: 11
Cena: 0,20 €/ks

PREDSTAVY O TVARE ZEME
ALEBO
CESTUJEME PRSTOM PO MAPE
Publikácia vysvetľuje niektoré predstavy o tvare Zeme, prípadne vysvetľuje významné cesty slávnych cestovateľov. Deti v nej nájdu doplňovačku a rébus. Vhodné pre deti od 10 rokov.
Formát: A4, Počet strán: 14
Cena: 0,80 €/ks

PREŠOV Z NEBA
Vychutnajte si mesto Prešov ako ho nepoznáte.
Takto zhora ho môžu vidieť len piloti a vtáci. A teraz aj vy.
Formát: 25 x 17 cm, Počet strán: 168
Cena: 11 €/ks

PRÍKLADY Z ASTRONÓMIE
Predkladaná knižka obsahuje 136 príkladov z rôznych oblastí astronómie. Je vhodná pre začínajúcich vysokoškolákov a pre širokú amatérsku obec.
Pred jednotlivými časťami je uvedený stručný, prípadne aj podrobnejší prehľad témy, potom nasledujú podrobne vyriešené príklady.
Ku knižke je priložený CD nosič s niektorými programami pre osobný počítač, pomocou ktorých je možné jednoducho riešiť mnohé príklady, hlavne zo sférickej astronómie.
Knižka je pekne ilustrovaná a určená pre širokú verejnosť.
Formát: 16,5 x 23 cm, Počet strán: 75
Cena: 3,80 €/ks

PRÍRUČKA K ĎALEKOHĽADOM
Tato brožúra je veľmi užitočná pre budúcich majiteľov ďalekohľadov alebo tých, ktorí už sú majiteľmi ďalekohľadu.
Je velmi hutným zdrojom informácií o ďalekohľade, o oku a využívaní oka pri pozorovaní, o fungovaní ďalekohľadu a pod.
Formát: A4, Počet strán: 68
Cena: 4,00 €/ks

STOROČIA ASTRONÓMIE V PREŠOVE
Všetko, čo vieme o hvezdároch a hvezdárňach v Prešove v časovom horizonte od XV. storočia podnes.
Formát: 16,5 x 23,5 cm (C5), Počet strán: 230
Cena: 6,00 €/ks

VŠETKO, ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O VESMÍRE
Publikácia vo forme skladačky pozostáva zo 60 obrázkov v troch skladaných častiach. Obrazovou formou popisuje základy astronómie a je určená predovšetkým žiakom ZŠ.
Formát: A2, Počet strán:
Cena: 1,00 €/ks

ZIMNÁ OBLOHA
Textová príloha je určená na bližšie oboznámenie sa s astronomickým obsahom rovnomenného programu.
Stručne popisuje súhvezdia a niektoré objekty zimnej oblohy, spektrálnu klasifikáciu, vývoj a zánik hviezd.
Formát: A5, Počet strán: 11
Cena: 0,20 €/ks

ZVIERATNÍKOVÉ SÚHVEZDIA
(momentálne nedostupné)
Metodický materiál o ekliptike a zvieratníkových súhvezdiach, zvieratníkových znameniach a o časovom posune medzi nimi. Vhodný pre širokú verejnosť.
Formát: A6, Počet strán: 6
Cena: 0,10 €/ks