Mapy, atlasy


MAPA HVIEZDNEJ OBLOHY
V plagáte sú zobrazené mapy severnej a južnej oblohy s priemerom 26 cm. Okolie svetového rovníka. Malé mapky jednotlivých ročných období. Obrázky vybraných objektov oblohy (hviezdokopy, galaxie, hmloviny, ...).
Formát: A2
Cena: 0,80 €/ks

MAPA SEVERNEJ HVIEZDNEJ OBLOHY
Mapa po svetový rovník je rozšírená o časť južnej oblohy, ktorá u nás vychádza nad obzor. Predstavuje tak celú oblasť oblohy, ktorú môžeme v priebehu roka z územia Slovenska pozorovať.
Formát: A3
Cena: 0,50 €/ks

OTÁČAVÁ MAPA HVIEZDNEJ OBLOHY
Otáčavá mapa hviezdnej oblohy je praktická pomôcka pre orientáciu a určovanie hviezd, súhvezdí a ďalších objektov na nočnej oblohe počas celého roka. Na druhej strane je mapa Mesiaca s vyznačenými a pomenovanými najvýznamnejšími útvarmi na jeho povrchu a kalendár novov splnov Mesiaca do roku 2023.
Formát: 24 x 24 cm
Cena: 2,50 €/ks

OTÁČAVÁ MAPA HVIEZDNEJ OBLOHY - V ČEŠTINE
Slúži k poznávaniu súhvezdí, k jednoduchej orientácii na oblohe a k sledovaniu úkazov, spojených so zmenami vzhľadu oblohy počas dňa a počas roka.
Formát: 24 x 24 cm
Cena: 2,60 €/ks

OTÁČAVÁ MAPA HVIEZDNEJ OBLOHY - VYSTRIHOVAČKA
Je užitočnou pomôckou pri pozorovaní hviezd a súhvezdí. Pomocou nej je možné zobraziť oblohu, v ktorúkoľvek hodinu v priebehu celého roka. Otáčavú mapku je potrebné vystrihnúť a zložiť podľa návodu.
Formát: 18,5 x 18,5 cm
Cena: 0,50 €/ks