Nahrávam Udalosti

Obloha nad nami

Program vhodný pre prvú návštevu, určený dospelým a dospievajúcim.
Pútavou formou ponúka základné astronomické informácie tak, že návštevník získava všeobecný obraz o vesmíre, jeho stavbe, vzdialenostiach, o postavení Zeme vo vesmíre a dôsledkoch tohto postavenia pre život na Zemi a každodenný život človeka. Podujatie pokračuje uvedením doplnkových filmov.

Dĺžka trvania: 25 minút

Dátum a deň podujatia 23. 07. 2021 (Piatok)
Čas podujatia 14:00 - 15:00
Vstupné 3 €
Zoznam všetkých podujatí