Nahrávam Udalosti

Obloha nad nami – Sky above us

Tento program bude v anglickom jazyku.

Program vhodný pre prvú návštevu, určený dospelým a dospievajúcim.
Pútavou formou ponúka základné astronomické informácie tak, že návštevník získava všeobecný obraz o vesmíre, jeho stavbe, vzdialenostiach, o postavení Zeme vo vesmíre a dôsledkoch tohto postavenia pre život na Zemi a každodenný život človeka. Podujatie pokračuje uvedením doplnkových filmov.

Dĺžka trvania: 25 minút

Dátum a deň podujatia 22. 08. 2024 (Štvrtok)
Čas podujatia 18:00 - 18:30
Vstupné 3,00 €
Zoznam všetkých podujatí