ROČNÝ PLÁN PODUJATÍ – galéria

Valentín v planetáriu
Kúzelná fyzika
Umelecká výstava SOŠ Košická v Prešove
Deň hvezdární a planetárií
Stretnutia s osobnosťami - kozmonautika
Vedomostná súťaž
„ČO VIEŠ O HVIEZDACH?”
Deň Zeme
Európske solárne dni
Medzinárodný deň detí
Verejné pozorovania na Šarišskom hrade
Prázdninové planetárium
Prednášky pre verejnosť a pre školy
Noc na hvezdárni
Ekofest
Filmový festival Pocity
Deň Prešovského samosprávneho kraja
Stretnutia s osobnosťami - astronómia
Pozorovania Slnka
Pozorovania zatmení Slnka