Seminár pozorovateľov medziplanetárnej hmoty

Hvezdáreň a planetárium v Prešove organizuje v dňoch 25. až 27. októbra 2018 „Seminár pozorovateľov medziplanetárnej hmoty“ na hvezdárni v Roztokoch.

Pozvánka na seminár
Registračný formulár – návratka

Obsahom seminára bude prezentovanie a výmena odborných poznatkov a skúseností v oblasti pozorovania medziplanetárnej hmoty. Nakoľko pozorovanie MPH má bohatú históriu a tradíciu vo väčšine astronomických zariadení práve tento seminár poskytuje priestor pre prezentovanie širokého spektra tém z oblasti pozorovania MPH, najmä pozorovania meteorov – metód a techník, histórie pozorovania meteorov na jednotlivých hvezdárňach a pod., pozorovania komét, meteoritov, slovenských meteoritov a ďalších príspevkov spadajúcich do oblasti MPH.

Počas seminára je možnosť vystavenia a prezentovania posterov a fotografií.

Počet účastníkov seminára je limitovaný počtom ubytovacích miest (25). Vzhľadom na limitovanú ubytovaciu kapacitu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť účastníkov s príspevkami pred pasívnymi účastníkmi.

Tešíme sa na stretnutie!

V prípade akýchkoľvek otázok, spresnení, pripomienok a návrhov nás prosím kontaktujte.

Vybavujú:
R. Tomčík,  tomcikastropresov.sk
J. Sadiv,    sadivastropresov.sk

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.