Medzinárodná astronomická únia 1919 – 2019

Medzinárodná astronomická únia 1919 – 2019

 

Deň hvezdární a planetárií na Slovensku - 17. marec 2019