TROCHU ASTRONÓMIE (MIMORIADNE) AJ NA DOMA

Na čas, kedy prijaté opatrenia nám nedovoľujú privítať vás v našich priestoroch, príjemne a užitočne strávite voľný čas doma možno aj pri našej webovej stránke a tom, čo ponúka.

Elektronické publikácie

Séria krátkych dokumentov o histórii hvezdárstva v Prešove:
Storočia astronómie v Prešove – Úvod
Storočia astronómie v Prešove – Ján z Prešova
Storočia astronómie v Prešove – Ján Adam Rayman

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku si pozrite ukážku Kúzelnej fyziky od lektora Mgr. Michala Figuru.

Vážení priaznivci astronómie,
ak máte záujem zúčastniť sa besied, ktoré pripravili pracovníci Astronomického ústavu SAV pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kliknite na tento link:
www.astro.sk/l2_sk.php?part=news_events&cont=tvt.
Besedy budú prebiehať v týždni  od 9. do 15. novembra 2020!

Ak ste pred časom pre zaneprázdnenosť nestihli naše Stretnutia s osobnosťou, v prípade Dr. Jiřího Grygara a ďalších akademikov, pánov Jána Baláža a Martina Vaňka, ponúkame vám záznamy ich vystúpení na: 
www.astropresov.sk/sliders/vzdelavanie-a-zabava/pred-presovskym-publikom.

Knihy, atlasy, otočné mapky hviezdnej oblohy, omaľovánky a iné formáty sú dostupné (aj so zľavami) na našom e-shope:
www.astropresov.sk/internetovy-predaj

Odkazy na niektoré kozmické zaujímavosti zo sveta sú umiestnené na:
www.astropresov.sk/zo-sveta/bleskove-spravy

Priebežné prehľadové astronomické informácie:
situácia na oblohe
dianie na oblohe
články

Galéria výtvarných prác súťaže Vesmír očami detí 2020 je tiež k dispozícii.

Videozáznam z vystavených prác – Ďalšie ocenené práce VOD 2020

Krátky film o svetelnom znečistení – Hľadáme Tmu

Kozmonautika – Kronika

Pevné zdravie vám i vašim blízkym praje kolektív HaP v Prešove.

Do skorého videnia!