Aktuálne a plánované

V tejto rubrike zaznamenávame len niektoré významnejšie telesá, plniace svoje primárne vedecké úlohy vo vesmíre, resp. zostávajú aktívne aj po splnení hlavných cieľov misie. Následne zohľadňujeme aj prítomnosť strategických projektov v oblasti globálnej navigačnej techniky a kozmonautiky.

MRO – lokalizoval na povrchu karbonáty, pri ktorých je pravdepodobnosť vzniku hydratovaním olivínu a opál ako dôsledok predpokladaného kontaktu horniny s vodou. Zaznamenal kamenné lavíny.

Phoenix – zmrznutá voda v povrchových horninách

ME – hlbinné radarové merania odhalili masívne vrstvy podpovrchového permafrostu od pólov až k 60° šírky

MO – interferometricky lokalizoval miesta s vodným ľadom – výlućne polárne oblasti; vizuálne sprostredkoval plochy, kde na základe morfológie je veľká pravdepodnosť o prítomnosti tečúcej vody (vyschn riečiśtia) – v minulosti Marsu. Na južnej pologuli odhalil jarné erupcie plynov z podpovrchu. Poskladaním topogr údajov Mars Global Sureyor s dátami vlastného interferometra naznačil možnosť exist morí (na základe vysokej koncentrácie drasel solí).

Najväčším úspechom Opportunity (MER↑2003) bol objav minerálu – jarositu, potvrdzujúceho existenciu povrchovej vody v histórii Marsu. Sonda v kráteri Endurance objavila železo-niklový meteorit, prvý meteorit nájdený na inej planéte.

Sentinel – popri projekte Galileo druhý najvýznamnejśí projekt ESA – Copernicus (6 mld €) počíta s 10 sondami na vyhodnocovanie enviromentálnych, národohosp, urbanistických parametrov.