Jiří Grygar – Úspechy a problémy Teórie veľkého tresku

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
24. október 2014