Astronomické krúžky

Všetkých mladých záujemcov, priaznivcov a nadšencov astronómie – žiakov základných a stredných škôl – srdečne pozývame do nášho krúžku.

Vzhľadom na očakávanú modernizáciu priestorov organizácie plánujeme začiatok činnosti astronomických krúžkov až v druhom polroku školského roka 2019/20.
Záujemcov budeme informovať o termínoch prvého stretnutia v januári 2020.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Astronomický krúžok sme rozdelili na dve kategórie:

Astronomický krúžok pre začiatočníkov

dve stretnutia v mesiaci
Lektor krúžku: Renáta Kolivošková (kolivoskovaastropresov.sk)


Astronomický krúžok pre pokročilých

dve stretnutia v mesiaci
Lektor krúžku: Mgr. Roman Tomčík (tomcikastropresov.sk)


Členské na školský rok 2019/20 je 20 €.
Prihlásiť sa môžete u príslušných lektorov osobne, resp. telefonicky na t. č. 77 220 65, 77 332 18.