Astronomické krúžky

Všetkých mladých záujemcov, priaznivcov a nadšencov astronómie – žiakov základných škôl (3. až 9.ročník) – srdečne pozývame do nášho krúžku.

Astronomický krúžok sme rozdelili na dve kategórie
Astronomický krúžok pre začiatočníkov

dve stretnutia v mesiaci
Lektor krúžku: Renáta Kolivošková (kolivoskovaastropresov.sk)

Astronomický krúžok pre pokročilých

dve stretnutia v mesiaci
Lektor krúžku: Mgr. Roman Tomčík (tomcikastropresov.sk)


Členské na celý školský rok je 10 €.
Prihlásiť sa môžete u príslušných lektorov osobne, resp. telefonicky na t. č. 77 220 65, 77 332 18.