Astronomické krúžky

Všetkých mladých záujemcov, priaznivcov a nadšencov astronómie – žiakov základných a stredných škôl – srdečne pozývame do nášho krúžku.

Astronomický krúžok pre pokročilých bude fungovať aj v školskom roku 2023/2024.
Srdečne pozývame všetkých mladých priaznivcov a nadšencov astronómie do nášho krúžku. Radi Vás privítame medzi nami.
Prvé úvodné informačné stretnutie Astronomického krúžku pre pokročilých bude 19.9.2023 (utorok) o 16.00 hod. v budove planetária.


Astronomický krúžok pre pokročilých

dve stretnutia v mesiaci
Lektor krúžku: Mgr. Roman Tomčík (tomcik(at)astropresov.sk)

Najbližšie stretnutie bude 19.9.2023 (utorok) o 16:00 h


Členské na školský rok 2023/24 je 20 €.
Prihlásiť sa môžete u príslušných lektorov osobne, resp. telefonicky na t. č. 051 77 220 65, 051 77 332 18.