Astronomické krúžky

Všetkých mladých záujemcov, priaznivcov a nadšencov astronómie – žiakov základných a stredných škôl – srdečne pozývame do nášho krúžku.

Astronomický krúžok sme rozdelili na dve kategórie:

Astronomický krúžok pre začiatočníkov,
žiakov 4. – 6. ročníka základných škôl

dve stretnutia v mesiaci
Lektor krúžku: Renáta Kolivošková (kolivoskovaastropresov.sk)

Prvé stretnutie bolo 11.10.2022 (utorok) o 16:00 h


Astronomický krúžok pre pokročilých

dve stretnutia v mesiaci
Lektor krúžku: Mgr. Roman Tomčík (tomcikastropresov.sk)

Najbližšie stretnutie bude 6.12.2022 (utorok) o 16:00 h


Členské na školský rok 2022/23 je 20 €.
Prihlásiť sa môžete u príslušných lektorov osobne, resp. telefonicky na t. č. 77 220 65, 77 332 18.