Astronomický krúžok pre začiatočníkov, žiakov 4. – 6. ročníka základných škôl

Milí mladí priatelia,

ešte stále sa máte možnosť prihlásiť do astronomického krúžku pre začiatočníkov, ktorý pracuje pri Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Naša krúžková činnosť je veľmi pestrá – prednášky, besedy, výroba otáčavej mapky hviezdnej oblohy, slnečných hodín, výroba skladačiek kozmických sond, oboznámenie sa so súhvezdiami v planetáriu, prehliadka pozorovacej techniky hvezdárne a práca s ňou a pod.

Pozor! Našou podmienkou je, aby ste boli žiakmi 4. – 6. ročníka základnej školy.

ŠKOLSKÝ ROK:  2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014

„Len dve veci sú nekonečné – vesmír a ľudská hlúposť.
Tým prvým si však nie som tak istý.“ Albert Einstein

 

Najbližšie stretnutie bude 14.5.2024 (utorok) o 16:00 h v budove Hvezdárne a planetária v Prešove (Dilongova ul.)