Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?” 2018

V dňoch 24., 25. a 26. apríla 2018 sa uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 32 súťažiacich z okresov Prešov, Sabinov, Humenné, Snina a Svidník.

Prví traja z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v dňoch 5., 6. a 7. júna v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.


I. kategória

(4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

V  I. kategórii dňa 24. apríla 2018 súťažilo 11 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala Mgr. Dagmar Wilgová. Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Alexander DobrovičZŠ Šmeralova, Prešov
162
2.
Jozef JabczunZŠ sv.Mikuláša, Prešov
141
3.
Jeremiáš BugataCZŠ Kendice
139
4.
Jakub AndraškoZŠ Komenského, Lipany
116
5.
Tomáš TrudičSZŠ Námestie slobody, Sabinov
112
6.
Kristián SchmiedZŠ Komenského, Lipany
70
7.
Michaela KucerováZŠ s MŠ Udavské, okres Humenné
68
8.
Matúš ŠalataZŠ s MŠ Udavské, okres Humenné
44
9.
Miriam KohutováZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
42
10.
Peter PipákZŠ Pugačevova, Humenné
40
11.
Natália PiškaninováZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
33

POSTUPUJÚCI DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA


II. kategória

(7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)

V II. kategórii dňa 25. apríla 2018 súťažilo 13 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení:  Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová. Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Jaroslav PetriskoZŠ Májové námestie, Prešov
296
2.
Richard GoldZŠ Komenského, Lipany
271
3.
Richard HochrunZŠ Bajkalská, Prešov
225
4.
Radoslav RepkoZŠ s MŠ Zemplínske Hámre
222
5.
Matúš KlimkoGymnázium JAR, Prešov
213
6.
Lukáš ZarembaZŠsMŠ Zemplínske Hámre
211
7.
Matúš TomkoGymnázium Komenského, Lipany
186
8.
Šimon TomkoGymnázium Komenského, Lipany
173
9.
Miriam JalčakováCZŠ sv. Juraja, Svidník
126
10.
Vladimír PančišinZŠ Jána Švermu, Humenné
112
11.
Juraj CacaraZŠsMŠ Zemplínske Hámre
104
12.
Liliana IvančákováZŠ s MŠ Koškovce
85
13.
Fabián GrešZŠ s MŠ Koškovce
74

POSTUPUJÚCI DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA


 III. kategória

(študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

V III. kategórii dňa 26. apríla 2018 súťažilo 8 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení:  Mgr. Ján Sadiv, Mgr. Roman Tomčík a Renáta Kolivošková. Bodové hodnotenia kôl zapisovala Mgr. Dagmar Wilgová. Otázky pripravil a celú súťaž viedol Mgr. Ján Sadiv.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Katarína PavlikovskáGymnázium sv. Moniky, Prešov
160
2.
Filip MurčinkoGymnázium Konštantinova, Prešov
158
3.
Dušan GoldGymnázium Komenského, Lipany
144
4.
Jozef MizerákGymnázium Komenského, Lipany
88
5.
Alexander BekečEvanjelická spojená škola, Prešov
78
6.
Anton JuškoGymnázium Snina
20
7.
Denisa GerbocováGymnázium Snina
16
8.
Daniel BakajsaGymnázium Snina
12

POSTUPUJÚCI DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA


Spracovala: Renáta Kolivošková