Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?” 2019

V dňoch 15., 16. a 17. apríla 2019 sa uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 32 súťažiacich z okresov Prešov, Sabinov, Humenné, Medzilaborce a Svidník.

Prví traja z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v dňoch 11., 12. a 13. júna v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.


I. kategória

(4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

V  I. kategórii dňa 15. apríla 2019 súťažilo 10 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala Mgr. Dagmar Wilgová. Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Alexander DobrovičZŠ Šmeralova, Prešov
207
2.
Tomáš TrudičSZŠ Námestie slobody, Sabinov
192
3.
Marek JambrichZŠ Kúpeľná, Prešov
183
4.
Richard ZuščákZŠ Čsl. armády, Prešov
167
5.
Maroš SlaminkaZŠ Komenského, Lipany
121
6.
Patrik MačoškoZŠ Hrnčiarska, Humenné
93
7.
Šimon ČuraZŠ Hrnčiarska, Humenné
88
8.
Tadeaš KomanZŠ Hrnčiarska, Humenné
76
9.
Samuel FečkoCZŠ sv. Juraja, Svidník
71
10.
Juraj StrončekCZŠ sv. Juraja, Svidník
67


II. kategória

(7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)

V II. kategórii dňa 16. apríla 2019 súťažilo 13 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení:  Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková, Mgr. Ján Sadiv. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová. Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Matúš TomkoGymnázium Komenského, Lipany
238
2.
Šimon TomkoGymnázium Komenského, Lipany
236
3.
Radoslav RepkoZŠ s MŠ Zemplínske Hámre
213
4.
Marek ŠtofkoCZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov
210
5.
Jozef JabczunGymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
201
6. – 7.
Jakub AndraškoZŠ Komenského, Lipany
177
6. – 7.
Róbert FrontZŠ Mlynská, Stropkov
177
8.
Karol MarinicaGymnázium JAR Prešov
163
9.
Dominik KužmaZŠ Pugačevova, Humenné
100
10.
Fabián GrešZŠ Koškovce
95
11.
Marek KislikZŠsMŠ Zemplínske Hámre
62
12.
Peter PipákZŠ Pugačevova, Humenné
52
13.
Matúš ŠutákZŠsMŠ Stakčín
41


 III. kategória

(študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

V III. kategórii dňa 17. apríla 2019 súťažilo 9 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení:  Mgr. Ján Sadiv, Mgr. Roman Tomčík a Renáta Kolivošková. Bodové hodnotenia kôl zapisovala Mgr. Dagmar Wilgová. Otázky pripravil a celú súťaž viedol Mgr. Ján Sadiv.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Katarína PavlikovskáGymnázium sv. Moniky, Prešov
192
2.
Dušan GoldGymnázium Komenského, Lipany
167
3.
Richard GoldGymnázium Komenského, Lipany
142
4.
Jaroslav PetriskoSPŠE Prešov
101
5.
Rastislav PetriskoSPŠE Prešov
71
6.
Matej DedinaSúkromné gymnázium DSA, Sabinov
26
7. – 8.
Marek SmetanaGymnázium Medzilaborce
24
7. – 8.
Alexander Zalevskyj Gymnázium Medzilaborce
24
9.
Matúš ZavackýGymnázium Medzilaborce
16


Spracovala: Renáta Kolivošková