Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?” 2020

Dňa 25.5.2020 sa uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“,  ktorého sa zúčastnilo 19 súťažiacich z  Prešovského kraja v rámci troch kategórií. Súťaž bola realizovaná formou on-line. Dôvodom bolo obmedzenie činnosti mnohých organizácií pre pandémiu COVID-19. Realizátorom a hodnotiteľom krajského kola bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, ktorá vypracovala obsahovú časť súťaže. Diplomy a ceny prvým trom z každej z troch kategórií za Prešovský kraj zabezpečila Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Mená, priezviská a poradie súťažiacich sa dozviete v nižšie uvedenej tabuľke.

Najlepším blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.


I. kategória

(4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Iveta ŠtefančínováZŠ Šmeralova, Prešov
120
2.
Radovan ŠtefančínZŠ Šmeralova, Prešov
120
3.
Tomáš TrudičSZŠ Námestie slobody, Sabinov
110
4.
Samuel KrížZŠsMŠ Kapušany
70
5.
Ema OsifováGymnázium Lipany
55
6.
Karin UrdováGymnázium Lipany
51


II. kategória

(7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Šimon TomkoGymnázium Lipany
127
2.
Jozef JabczunKSŠ sv. Mikuláša, Prešov
121
3.
Katarína PrevužňákováZŠ Hviezdoslavova, Lipany
117
4.
Matúš TomkoGymnázium Lipany
117
5.
Marek ŠtofkoCZŠsMŠ sv. Gorazda, Prešov
106
6.
Róbert FrontZŠ Mlynská, Stropkov
93
7.
Alexander J. DobrovičZŠ Šmeralova, Prešov
68


 III. kategória

(študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Matúš KlimkoGymnázium JAR, Prešov
55
2.
Katarína PavlikovskáGymnázium sv. Moniky, Prešov
49
3.
Richard GoldGymnázium Lipany
45
4.
Andej SekerákGymnázium Lipany
38
5.
Jaroslav PetriskoSPŠ elektrotechnická Prešov
37
6.
Jozef UrdaGymnázium Lipany
32