Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?” 2023

V dňoch 25., 26. a 27. apríla 2023 sa uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 30 súťažiacich z okresov Prešov, Sabinov, Humenné, Svidník, Stropkov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Medzilaborce.
Prví traja z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v dňoch 13., 14. a 15. júna v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove.


I. kategória

(4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

V I. kategórii dňa 25. apríla 2023 súťažilo 11 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Viliam Kolivoška, Radoslav Novysedlák. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisovala Jana Imrichová.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Nina MišenčíkováGymnázium Komenského, Lipany
259
2.
Ján RusinkoZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
254
3.
Dávid TomčíkZŠ Bajkalská, Prešov
247
4.
Michaela HusárováZŠ 8. mája, Svidník
223
5.
Timotej BugataCZŠ sv. Michala Kendice
183
6.
Tomáš GerdaZŠ s MŠ Udavské
165
7.
Richard NendzaZŠ Komenského, Lipany
152
8.
Zuzana ŠkurlováZŠ Komenského, Svidník
145
9.
Katarína MišenčíkováGymnázium Komenského, Lipany
135
10.
Filip LeškoSŠ bl.biskupa Gojdiča, Prešov
101
11.
Dominik KaščákZŠ Konštantínova, Stropkov
82


II. kategória

(7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)

V II. kategórii dňa 26. apríla 2023 súťažilo 8 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková, Radoslav Novysedlák. Bodové hodnotenia jednotlivých kôl zapisoval Roman Šankvalier.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Marek JambrichGymnázium JAR, Prešov
372
2.
Petronela PalenčárováGymnázium JAR, Prešov
284
3.
Stela PalenčárováGymnázium JAR, Prešov
278
4.
Nela MišenčíkováGymnázium Komenského, Lipany
259
5.
Klaudia KruľákováGymnázium Komenského, Lipany
230
6.
Viktória HrickaninováGymnázium Komenského, Lipany
219
7.
Filip HribikCZŠ sv. Juraja, Svidník
115
8.
Juraj RepkaZŠ Nová Ľubovňa
95


 III. kategória

(študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

V III. kategórii dňa 27. apríla 2023 súťažilo 11 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení:  Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková a Radoslav Novysedlák. Bodové hodnotenia kôl zapisoval Roman Šankvalier.
Otázky pripravil a celú súťaž v III. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Počet bodov
1.
Lukáš HudákGymnázium L. Stockela, Bardejov
189
2.
Katarína PrevužňákováGymnázium Komenského, Lipany
154
3.
Alexander Jozef DobrovičSPŠ elektrotechnická Prešov
116
4.
Miroslav ZayoncSúkromné gymnázium DSA Sabinov
106
5.
Dávid MašľárSúkromné gymnázium DSA Sabinov
96
6.
Richard ČisľákGymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
71
7.
Matej KomarcGymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
60
8.
Branislav FarkašGymnázium L. Stockela, Bardejov
43
9.
Tomáš JačišinGymnázium JAR, Prešov
40
10.
Gréta RohaľováCSŠ Duchnovičova, Humenné
24
11.
Filip ZavackýSpojená škola v Medzilaborciach
16


V Prešove 27. apríla 2023

Spracovala: Renáta Kolivošková