Zvýšená aktivita meteorického roja α – monocerotidy

Známi odborníci Peter Jenniskens a Esko Lyytinen v oblasti meteorickej astronómie zverejnili predpoveď, ktorá hovorí, že v noc maxima meteorického roja α – monocerotidy by malo dôjsť k zvýšeniu jeho aktivity. Obyčajne môžeme pri tomto roji pozorovať niekoľko meteorov za hodinu, no v minulosti sa už niekoľko krát stalo, že sa jeho aktivita výrazne zvýšila. Stalo sa to v rokoch 1925, 1935, 1985 a 1995. Pričom v rokoch 1925, 1935 a 1985 zvýšená aktivita prekvapila pozorovateľov, v roku 1995 bola predpokladaná v dostatočnom predstihu. Na rozdiel od väčšiny rojov, ktorých zvýšená aktivita trvá aj niekoľko hodín, pri α – monocerotidoch sa takáto aktivita predpokladá na čas do jednej hodiny. Peter Jenniskens a Esko Lyytinen zvýšenú aktivitu predpokladajú na čas okolo 05:50 SEČ (SEČ – Stredoeurópsky čas). V tú dobu u nás už svitá, preto bude tento jav ťažko pozorovateľný. Najlepšie pozorovacie podmienky budú mať pozorovatelia zo západnej Európy a severozápadnej Afriky, no tí ktorí si privstanú, môžu sa aj napriek tomu dočkať tohto „divadla“, keďže predpoveď nemusí byť úplne presná.
Treba si pamätať, že ide o predpoveď a nie o istú udalosť, takže vyššie opisovaná situácia nemusí vôbec nastať!!!

Zdroj:

LUNSFORD, R.: Alpha Monocerotid Outburst in 2019? [ 2019.11.15 ]. [ online ], [ 2019.11.19 ], dostupné na: <www.imo.net/alpha-monocerotid-outburst-in-2019>

Obr. 1: Radiant roja α – monocerotidy (Zdroj: www.imo.net/alpha-monocerotid-outburst-in-2019)