V I. kategórii dňa 23. apríla 2014 súťažilo 9 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota
v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

V II. kategórii dňa 24. apríla 2014 súťažilo 12 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota
v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková a Mgr. Viliam Kolivoška
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.
Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v I. a II. kategórii zapisovala PaedDr. Júlia Urbanová, PhD.

V III. kategórii dňa 25. apríla 2014 súťažilo 6 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota
v zložení: RNDr. Danica Jančušková, Mgr. Viliam Kolivoška a Mgr. Roman Tomčík, ktorý zároveň aj zapisoval bodové hodnotenia jednotlivých kôl.
Otázky pripravila a celú súťaž v III. kategórii viedla RNDr. Danica Jančušková.

 

I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jaroslav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 212
2. Lenka Vargovčíková SZŠ Nám. Slobody 100, Sabinov 189
3. Matej Kolivoška CZŠ sv. Michala Kendice 188
4. Alexandra Dzurová ZŠ ul. 8. mája, Svidník 179
5. Tomáš Sončík CZŠ sv. Michala, Kendice 177
6. Matúš Senaj ZŠ ul. 8. mája, Svidník 112
7. Filip Šašala Gym. Komenského 13, Lipany 100
8. Tobiáš Tkáč ZŠ ul. 8. mája, Svidník 86
9. Viliam Ledžinský ZŠ Hrnčiarska, Humenné 59


II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Michaela Lupačová G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 195
2. Dušan Gold ZŠ Komenského 113, Lipany 178
3. Samuel Dzur ZŠ ul. 8. mája, Svidník 177
4. Boris Pankovčin ZŠ Hrnčiarska, Humenné 162
5. Rastislav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 160
6. Marek Vargovič ZŠ Kudlovská, Humenné 115
7. Soňa Molčanová ZŠ Komenského 13, Sabinov 93
8. Dominika Brečková ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre 89
9. Jozef Rozdilský ZŠ ul. Komenského, Svidník 86
10. Katarína Sčísláková ZŠ Hviezdoslavova, Lipany 85
11. Juraj Danko 8-ročné gymnázium Snina 83
12. Sebastián Cuprišin ZŠ ul. Komenského, Svidník 55


III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Matej Dzurov Gym. Konštantínova 2, Prešov 166
2. Martin Timko Gym. Konštantínova 2, Prešov 154
3. Jakub Jambrich Gymnázium JAR, Prešov 151
4. Barbora Kolková Gym. A. Prídavka, Sabinov 57
5. Barbora Markovová Gym. A. Prídavka, Sabinov 55
6. Denis Lorinc SSOŠ ul. 29. augusta, Poprad 51


RNDr. Danica Jančušková