V I. kategórii dňa 21. apríla 2015 súťažilo 15 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

V II. kategórii dňa 22. apríla 2015 súťažilo 14 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková a PaedDr. Júlia Urbanová, PhD.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

V III. kategórii dňa 23. apríla 2015 súťažilo 8 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: RNDr. Danica Jančušková, Mgr. Viliam Kolivoška a Mgr. Roman Tomčík.
Otázky pripravila a celú súťaž v III. kategórii viedla RNDr. Danica Jančušková.

Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v každej kategórii zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.

 

I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jaroslav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 186
2. Matúš Klimko Gymnázium JAR Prešov 185
3. Alexandra Dzurová ZŠ ul. 8. mája, Svidník 184
4. Adrián Lesný ZŠ Komenského 113, Lipany 167
5. Richard Gold ZŠ Komenského 113, Lipany 165
6. Radoslav Repko ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre 163
7. Martin Malik Gymnázium JAR, Prešov 154
8. Matúš Senaj ZŠ ul. 8. mája, Svidník 139
9. Viliam Ledžinský ZŠ Hrnčiarska, Humenné 137
10. Ondrej Sabatula ZŠ Komenského 113. Lipany 126
11. Michal Berežňak ZŠ ul. Karpatská, Svidník 108
12. Lukáš Zaremba ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre 104
13 Juraj Cacara ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre 75
14. Fabián Greš ZŠ s MŠ Koškovce 59
15. Erik Vinclér ZŠ Pugačevova Humenné 58


II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Rastislav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 264
2. Samuel Dzur ZŠ ul. 8. mája, Svidník 244
3. Ján Maťufka G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 242
4. Boris Pankovčin ZŠ Hrnčiarska, Humenné 195
5. Juraj Danko 8-ročné gymnázium Snina 186
6. Šimon Peter Hrúz ZŠ Lesnícka, Prešov 178
7. Soňa Molčanová ZŠ Komenského 13, Sabinov 140
8. Dominika Brečková ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre 134
9. Filip Šašala Gym. Kom. 13, Lipany 102
10. Eduard Slavík ZŠ ul. Komenského 13, Svidník 98
11. Veronika Škutková CZŠ sv. Petra a Pavla Belá n. Cirochou 94
12. Anton Sitarčík ZŠ s MŠ Koškovce, okr. Humenné 92
13. František Sitarčík ZŠ s MŠ Koškovce, okr. Humenné 84
14. Sebastián Cuprišin ZŠ ul. Komenského, Svidník 62


III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jakub Jambrich Gymnázium JAR, Prešov 170
2. Filip Murčinko Gymnázium Konštantínova 2, Prešov 107
3. Barbora Kolková Gym. A. Prídavka, Sabinov 96
4. Jozef Mizerák Gym. Komenského 13, Lipany 71
5. Barbora Markovová Gym. A. Prídavka, Sabinov 70
6. Valentín Krigovský Gymnázium Konštantínova 2, Prešov 54
7. - 8. Matúš Kepič Gymnázium Snina 42
7. - 8. Daniela Gavronová Gymnázium Snina 42


RNDr. Danica Jančušková