V I. kategórii dňa 26. apríla 2016 súťažilo 11 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík a Mgr. Andrea Pipková Leütterová.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

V II. kategórii dňa 27. apríla 2016 súťažilo 12 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková a Mgr. Andrea Pipková Leütterová.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

V III. kategórii dňa 28. apríla 2016 súťažilo 12 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Andrea Pipková Leütterová, Mgr. Roman Tomčík a Renáta Kolivošková.
Otázky pripravila a celú súťaž v III. kategórii viedla Mgr. Andrea Pipková Leütterová.

Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v každej kategórii zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.

 

I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Alexander Dobrovič ZŠ Šmeralova, Prešov 181
2. Radoslav Repko ZŠ Zemplínske Hámre 156
3. Dávid Božik CZŠ bl. P. P. Gojdiča, Prešov 145
4. Michal Novický ZŠ Komenského 113, Lipany 107
5. Daniel Zbojovský CZŠ bl. P. P. Gojdiča, Prešov 104
6. Daniel Varga ZŠ Komenského 113, Lipany 87
7. Ľubomír Mihalkanin ZŠ Karpatská 803/11, Svidník 86
8. Miriam Jalčaková CZŠ sv. Juraja, Svidník 76
9. Mikuláš Majda CZŠ sv. Juraja, Svidník 62
10. Karolína Sabolíková ZŠ Komenského 113. Lipany 61
11. Marek Kislik ZŠ Zemplínske Hámre 47


II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jaroslav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 274
2. Alexander Šlapák CZŠ sv. Gorazda, Prešov 222
3. Alexandra Dzurová ZŠ 8. mája, Svidník 217
4. Richard Gold ZŠ Komenského 113, Lipany 200
5. Adrián Lesný ZŠ Komenského 113, Lipany 193
6. Šimon Peter Hrúz ZŠ Lesnícka, Prešov 156
7. Filip Šašala Gym. Komenského 13, Lipany 133
8. Martin Morong ZŠ a MŠ Stakčín 91
9. Terézia Majdová CZŠ sv. Juraja, Svidník 87
10. Miriam Hudáková ZŠ Cernina, okr. Svidník 84
11. Ján Kapraľ ZŠ a MŠ Stakčín 66
12. Martin Ľubiščák ZŠ Hrnčiarska, Humenné 46


III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jozef Mizerák Gym. Komenského 13, Lipany 180
2. Katarína Pavlikovská Gymnázium sv. Moniky, Prešov 138
3. Dušan Gold Gym. Komenského 13, Lipany 135
4. Juraj Danko Gymnázium Snina 130
5. Martin Miško Gymnázium sv. Moniky, Prešov 121
6. - 7. Dávid Gulyás Gym. arm. gen. L. Svobodu, Humenné 97
6. - 7. Boris Pankovčin Gym. arm. gen. L. Svobodu, Humenné 97
8. Ján Maťufka GaZŠ sv. Mikuláša, Prešov 90
9. Jakub Červeňák Gymnázium Konštantínova 2, Prešov 89
10. Daniela Gavronová Gymnázium Snina 77
11. Matúš Kepič Gymnázium Snina 62
12. Soňa Molčanová Gym. A. Prídavka, Sabinov 49


Mgr. Andrea Pipková Leütterová