V I. kategórii dňa 25. apríla 2017 súťažilo 14 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Ján Sadiv.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

V II. kategórii dňa 26. apríla 2017 súťažilo 13 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Renáta Kolivošková, Mgr. Ján Sadiv.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

V III. kategórii dňa 27. apríla 2017 súťažilo 8 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Ján Sadiv, Mgr. Roman Tomčík a Renáta Kolivošková.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Ján Sadiv.

Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v každej kategórii zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.

 

I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Alexander Dobrovič ZŠ Šmeralova, Prešov 158
2. Jozef Jabczun GaZŠ sv.Mikuláša,Duklianska Prešov 156
3. Michal Novický ZŠ Komenského 113 Lipany 113
4. Marek Štofko CZŠsMŠ sv.Gorazda,Solivarská,Prešov 112
5. Šimon Tomko Gymnázium Lipany 101
6. Daniel Varga ZŠ Komenského 113, Lipany 76
7. - 8. Mikuláš Majda CZŠ sv.Juraja, Svidník 69
7. - 8. Vladimíra Španová ZŠsMŠ Koškovce 69
9. Róbert Front ZŠ Mlynská, Stropkov 67
10. Dominik Kužma ZŠ Pugačevova, Humenné 59
11. Richard Palko ZŠ Pugačevova, Humenné 53
12. Miriam Kohútová ZŠsMŠ Dlhé nad Cirochou 47
13. Emma Treščáková ZŠsMŠ Dlhé nad Cirochou 46
14. Zuzana Fencáková ZŠsMŠ Dlhé nad Cirochou 43


II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jaroslav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 263
2. Richard Gold ZŠ Komenského 113, Lipany 221
3. Adrián Lesný ZŠ Komenského 113, Lipany 189
4. Richard Hochrun ZŠ Bajkalská, Prešov 187
5. Matúš Klimko Gymnázium JAR, Prešov 174
6. Filip Šašala Gymnázium Komenského, Lipany 128
7. - 8. Tamara Alexovičová ZŠ Cernina 115
7. - 8. Lukáš Zaremba ZŠsMŠ Zemplínske Hámre 115
9. - 10. Vladimír Pančišin ZŠ Jána Švermu Humenné 114
9*. - 10. Miriam Hudáková ZŠ Pod Vimbargom, Bardejov 114
11. Alex Telehanič ZŠsMŠ Stakčín 66
12. Juliána Savčáková ZŠ Komenského, Svidník 47
13. Branislav Badida ZŠsMŠ Stakčín 42


III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Katarína Pavlikovská Gymnázium sv. Moniky, Prešov 181
2. Jozef Mizerák Gym. Komenského 13, Lipany 170
3. Filip Murčinko Gymnázium Konštantinova, Prešov 169
4. Dušan Gold Gym. Komenského 13, Lipany 157
5. Martin Miško Gymnázium sv. Moniky, Prešov 151
6. Daniela Gavronová Gymnázium Snina 113
7. Juraj Danko Gymnázium Snina 105
8. Matúš Kepič Gymnázium Snina 94


Renáta Kolivošková