V I. kategórii dňa 25. marca 2014 súťažilo 27 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: R. Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

V II. kategórii dňa 26. marca 2014 súťažilo 42 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška a Renáta Kolivošková.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

V III. kategórii dňa 27. marca 2014 súťažilo 15 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: RNDr. Danica Jančušková, Mgr. Viliam Kolivoška a Mgr. Roman Tomčík.
Otázky pripravila a celú súťaž v III. kategórii viedla RNDr. Danica Jančušková.

Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v každej kategórii zapisoval a spracoval do výsledkových tabuliek Roman Šankvalier.

 

I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

okres Prešov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jaroslav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 142
2. Tomáš Sončík CZŠ sv. Michala Kendice 128
3. Matej Kolivoška CZŠ sv. Michala Kendice 127
4. - 5. Dušan Minárik ZŠ Sibírska, Prešov 120
4. - 5. Samuel Baňas Gymnázium JAR, Prešov 120
6. Peter Balog ZŠ Sibírska, Prešov 106
7. Marian Markuš CZŠ sv. Michala Kendice 99
8. - 9. Ján Čuha CZŠ sv. Michala Kendice 98
8. - 9. Martin Malik ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 98
10. Jozef Porezaný ZŠ s MŠ Kapušany 86
11. Dávid Maňkoš G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 85
12. - 13. Šimon Peter Migaš ZŠ s MŠ Kapušany 75
12. - 13. Zuzana Bialková CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča 75
14. Ľudovít Jaško ZŠ s MŠ Kapušany 74
15. Rastislav Šofranko G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 69
16. Ján Gall ZŠ Lesnícka, Prešov 63
17. Sebastián Homoľa ZŠ Sibírska, Prešov 60
18. - 19. Dávid Kollár ZŠ Sibírska, Prešov 57
18. - 19. Branislav Lelák G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 57
20. - 21. Viktória Le Tienová ZŠ Petrovany 54
20. - 21. Štefan Malik CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča 54
22. Daniel Zbojovský CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča 51
23. Dávid Božik CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča 45
24. Tomáš Stach G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 44
25. Michal Paločko ZŠ Lesnícka, Prešov 39

okres Sabinov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Lenka Vargovčíková SZŠ Nám. Slobody 100, Sabinov 112
2. Filip Šašala Gym. Komenského 13, Lipany 83II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)

okres Prešov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Filip Murčinko Gym. Konštantínova 2, Prešov 213
2. Rastislav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 210
3. Michaela Lupačová G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 209
4. Marek Dvorščák G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 195
5. Valentín Krigovský Gym. Konštantínova 2, Prešov 192
6. Katarína Pavlikovská CZŠ sv. Gorazda, Prešov 185
7. Timotej Paločko ZŠ Lesnícka, Prešov 165
8. Juraj Kováč ZŠ Čsl. armády, Prešov 150
9. Ján Šofranko G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 145
10. Ján Maťufka G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 144
11. Jakub Červeňák ZŠ Bajkalská, Prešov 138
12. Šimon Hrúz ZŠ Lesnícka, Prešov 134
13. Zuzana Birošová ZŠ Lesnícka, Prešov 127
14. Monika Baranová CZŠ sv. Michala, Kendice 111
15. Boris Jurič ZŠ Šrobárova, Prešov 110
16. Martin Straka G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 104
17. Ivana Sekeráková CZŠ sv. Michala, Kendice 96
18. Alexander Šlapák CZŠ sv. Gorazda, Prešov 95
19. Matej Papp ZŠ Prostějovská, Prešov 94
20. Martin Petrovský ZŠ s MŠ Kapušany 93
21. Šimon Piroh ZŠ s MŠ Terňa 81
22. Matej Rafael Riško ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 77
23. - 24. Matúš Juraj Kobyľan ZŠ s MŠ Kapušany 74
23. - 24. Dominika Meľuchová ZŠ Čsl. armády, Prešov 74
25. - 26. Viktória Čižíková Gymnázium JAR, Prešov 72
25. - 26. Jakub Jurč ZŠ Bajkalská, Prešov 72
27. Damián Vaňo ZŠ Bajkalská, Prešov 65
28. Michal Pavlišin ZŠ Petrovany 60
29. - 30. Aleš Seman ZŠ Prostějovská, Prešov 56
29. - 30. Marek Feťko ZŠ s MŠ Kapušany 56
31. Tatiana Hirková Gymnázium JAR, Prešov 47
32. Patrik Foriš ZŠ Prostějovská, Prešov 37
33. Peter Sabol ZŠ Petrovany 35

okres Sabinov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Dušan Gold ZŠ Komenského 113, Lipany 192
2. Katarína Sčisláková ZŠ Hviezdoslavova, Lipany 123
3. Soňa Molčanová ZŠ Komenského 13, Sabinov 118
4. Miroslav Hajzuš Gym. Komenského 13, Lipany 109
5. Janka Leškovská ZŠ Hviezdoslavova, Lipany 102
6. Peter Tremko Gym. Komenského 13, Lipany 90
7. Katarína Ištonová ZŠ Hviezdoslavova, Lipany 81
8. Damián Filip Gym. Komenského 13, Lipany 59
9. Veronika Grešová ZŠ Komenského 13, Sabinov 56III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)

okres Prešov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Matej Dzurov Gym. Konštantínova 2, Prešov 184
2. Jakub Jambrich Gymnázium JAR, Prešov 181
3. Martin Timko Gym. Konštantínova 2, Prešov 166
4. Kristián Leško Gymnázium JAR, Prešov 122
5. Martin Miško Gymnázium sv. Moniky, Prešov 120
6. Michal Gojdič Spojená škola T. Ševčenka, Prešov 84
7. Lukáš Svat Obchodná akadémia, Prešov 55
8. Petra Janigová Obchodná akadémia, Prešov 23
9. Renáta Hricišinová Obchodná akadémia, Prešov 18

okres Sabinov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Barbora Kolková Gym. A. Prídavka, Sabinov 106
2. Barbora Markovová Gym. A. Prídavka, Sabinov 91
3. Denis Lörinc SSOŠ ul. 29 augusta, Poprad 80
4. Ondrej Franko Gym. Komenského 13, Lipany 57
5. Gerard Krehlík Gym. Komenského 13, Lipany 34
6. Martin Ružbarský Gym. Komenského 13, Lipany 32RNDr. Danica Jančušková