V I. kategórii dňa 24. marca 2015 súťažilo 27 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

V II. kategórii dňa 25. marca 2015 súťažilo 20 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Viliam Kolivoška, Renáta Kolivošková.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

V III. kategórii dňa 26. marca 2015 súťažilo 16 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: RNDr. Danica Jančušková, Mgr. Viliam Kolivoška a Mgr. Roman Tomčík.
Otázky pripravila a celú súťaž v III. kategórii viedla RNDr. Danica Jančušková.

Bodové hodnotenia jednotlivých kôl v každej kategórii zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek Mgr. Dagmar Wilgová.

 

I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

okres Prešov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jaroslav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 169
2. Matúš Klimko Gymnázium JAR, Prešov 147
3. Martin Malik Gymnázium JAR, Prešov 143
4. Matej Kolivoška CZŠ sv. Michala Kendice 132
5. - 6. Lenka Vargovčíková Gymnázium JAR, Prešov 131
5. - 6. Marian Markuš CZŠ sv. Michala Kendice 131
7. Richard Hochrun ZŠ Bajkalská, Prešov 127
8. - 9. Dorota Kurillová ZŠ s MŠ Kapušany 122
8. - 9. Ján Čuha CZŠ sv. Michala Kendice 122
10. Peter Balog ZŠ Sibírska, Prešov 109
11. Samuel Tatar SSŠ EES, Solivarská, Prešov 104
12. - 13. Stanislava Marušová ZŠ Bajkalská, Prešov 101
12. - 13. Dávid Božík CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov 101
14. Rastislav Samuel Kiša ZŠ Ľubotice 93
15. - 16. Alexander Pancurák CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov 87
15. - 16. Zuzana Bialková CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov 87
17. Matej Krpčiar ZŠ s MŠ Kapušany 79
18. Jakub Bialko CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov 75
19. - 20. Richard Šebeš Onduš ZŠ Lesnícka, Prešov 74
19. - 20. Filip Fedor CZŠ sv. Michala Kendice 74
21. - 22. Samuel Hudák ZŠ Bajkalská, Prešov 73
21. - 22. Vladimír Sládek ZŠ Lesnícka, Prešov 73
23. Dominik Rejta ZŠ Bajkalská, Prešov 71
24. Marek Baják SSŠ EES, Solivarská, Prešov 67

okres Sabinov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Adrián Lesný ZŠ Komenského 113. Lipany 117
2. Richard Gold ZŠ Komenského 113. Lipany 84
3. Ondrej Sabatula ZŠ Komenského 113. Lipany 83


II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)

okres Prešov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Rastislav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 224
2. Šimon Peter Hrúz ZŠ Lesnícka, Prešov 187
3. Ján Maťufka G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 186
4. Jakub Červeňák ZŠ Bajkalská, Prešov 183
5. Juraj Kováč ZŠ Čsl. armády, Prešov 170
6. Alexander Šlapák CZŠ sv. Gorazda, Prešov 147
7. Zuzana Birošová ZŠ Lesnícka, Prešov 143
8. Šimon Peter Migaš ZŠ s MŠ Kapušany 109
9. Jakub Jurč ZŠ Bajkalská, Prešov 105
10. Ján Gall ZŠ Lesnícka, Prešov 103
11. Martin Straka G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 94
12. Matúš Juraj Kobyľan ZŠ s MŠ Kapušany 89
13. Alexandra Považanová ZŠ Bajkalská, Prešov 71
14. Damián Vaňo ZŠ Bajkalská, Prešov 61
15. Matej Kundrík ZŠ Lesnícka, Prešov 59

okres Sabinov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Dušan Gold ZŠ Komenského 113, Lipany 204
2. Soňa Molčanová ZŠ Komenského 13, Sabinov 151
3. Filip Šašala Gym. Komenského 13, Lipany 91
4. Damián Filip Gym. Komenského 13, Lipany 86
5. Miroslav Hajzuš Gym. Komenského 13, Lipany 82


III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)

okres Prešov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jakub Jambrich Gymnázium JAR, Prešov 181
2. Filip Murčinko Gym. Konštantínova 2, Prešov 143
3. Michaela Lupačová G a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 113
4. Valentín Krigovský Gym. Konštantínova 2, Prešov 110
5. Martin Miško Gymnázium sv. Moniky, Prešov 99
6. Lukáš Koscelník SZŠ Sládkovičova, Prešov 95
7. Katarína Hudačková Gym. Konštantínova 2, Prešov 88
8. Kristína Klovaničová Gymnázium sv. Moniky, Prešov 51
9. Dávid Hanušovský Obchodná akadémia, Prešov 40
10. Dominik Jakúbek Obchodná akadémia, Prešov 32
11. Michal Balik Obchodná akadémia, Prešov 24
12. Barbora Mašterová Gym. Konštantínova 2, Prešov 23

okres Sabinov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Barbora Kolková Gym A. Prídavka, Sabinov 128
2. Barbora Markovová Gym A. Prídavka, Sabinov 116
3. Jozef Mizerák Gym. Komenského 13, Lipany 115
4. Martin Ružbarský Gym. Komenského 13, Lipany 91


RNDr. Danica Jančušková