V I. kategórii dňa 21. marca 2016 súťažilo 18 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Renáta Kolivošková, Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Andrea Pipková Leütterová.
Otázky pripravila a celú súťaž v I. kategórii viedla Renáta Kolivošková.

V II. kategórii dňa 22. marca 2016 súťažilo 27 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Roman Tomčík, Mgr. Andrea Pipková Leütterová, Renáta Kolivošková.
Otázky pripravil a celú súťaž v II. kategórii viedol Mgr. Roman Tomčík.

V III. kategórii dňa 23. marca 2016 súťažilo 22 súťažiacich, ktorých odpovede hodnotila porota v zložení: Mgr. Andrea Pipková Leütterová, Mgr. Roman Tomčík a Renáta Kolivošková.
Otázky pripravila a celú súťaž v III. kategórii viedla Mgr. Andrea Pipková Leütterová.

Bodové hodnotenia jednotlivých kôl I. kategórii zapisovala a spracovala do výsledkových tabuliek PaedDr. Júlia Oľšavská a II. a III. kategórii Mgr. Dagmar Wilgová.

 

I. kategória
(4. - 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia)

okres Prešov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Dávid Božik CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov 125
2. Alexander Dobrovič ZŠ Šmeralova, Prešov 117
3. Daniel Zbojovský CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov 105
4. Samuel Tatar SSŠ EES, Solivarská , Prešov 101
5. Stanislava Marušová ZŠ Bajkalská, Prešov 100
6. Marek Štofko CZŠ sv. Gorazda, Prešov 76
7. Tomáš Žarnay ZŠ a MŠ Kapušany 68
8. Alexander Pancurák CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov 66
9. Jana Kantorisová ZŠ Važecká, Prešov 64
10. Ema Raková ZŠ Važecká, Prešov 62
11. - 12. Dorota Kurillová ZŠ a MŠ Kapušany 59
11. - 12. Eliáš Fudaly CZŠ Bl. P. P. Gojdiča, Prešov 59
13. Jaroslava Moučanová ZŠ Važecká, Prešov 58
14. Samuel Koscelník CZŠ sv. Gorazda, Prešov 55
15. Matej Krpčiar ZŠ a MŠ Kapušany 50

okres Sabinov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Michal Novický ZŠ Komenského 113, Lipany 94
2. Daniel Varga ZŠ Komenského 113, Lipany 85
3. Karolína Sabolíková ZŠ Komenského 113, Lipany 52


II. kategória
(7. - 9. ročník ZŠ a 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)

okres Prešov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Alexander Šlapák CZŠ sv. Gorazda, Prešov 172
2. Jaroslav Petrisko ZŠ Májové námestie, Prešov 161
3. Šimon Peter Hrúz ZŠ Lesnícka, Prešov 155
4. Matúš Klimko Gymnázium JAR, Prešov 131
5. Richard Hochrun ZŠ Bajkalská, Prešov 129
6. Zuzana Birošová ZŠ Lesnícka, Prešov 116
7. Šimon Peter Migaš ZŠ s MŠ Kapušany 98
8. Peter Balog ZŠ Sibírska, Prešov 92
9. Martin Malik Gymnázium JAR, Prešov 87
10. Viktória Čižiková Gymnázium JAR, Prešov 73
11. Nikola Mikšová Gymnázium JAR, Prešov 71
12. Simona Kováčová Súkromná spojená škola EES, Prešov 61
13. Samuel Hudák ZŠ Bajkalská, Prešov 56
14. Matej Kundrík ZŠ Lesnícka, Prešov 53
15. Ján Gall ZŠ Lesnícka, Prešov 49
16. Ľudovít Jaško ZŠ s MŠ Kapušany 48
17. - 18. Ondrej Turák EKG, Prešov 43
17. - 18. Tatiana Hirková Gymnázium JAR, Prešov 43
19. Gerard Smorada Súkromná spojená škola EES, Prešov 40
20. Lukáš Seman Súkromná spojená škola EES, Prešov 37
21. Richard Novák Súkromná spojená škola EES, Prešov 34

okres Sabinov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Adrián Lesný ZŠ Komenského 113, Lipany 150
2. Richard Gold ZŠ Komenského 113, Lipany 141
3. Filip Šašala Gym. Komenského 13, Lipany 91
4. Samuel Mizerák ZŠ Komenského 113, Lipany 60
5. Ondrej Sabatula ZŠ Komenského 113, Lipany 54
6. Šimon Krajňák Gym. Komenského 13, Lipany 40


III. kategória
(študenti SŠ a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)

okres Prešov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jakub Jambrich Gymnázium JAR, Prešov 187
2. Filip Murčinko Gym. Konštantínova 2, Prešov 162
3. Martin Miško Gymnázium sv. Moniky, Prešov 157
4. Jakub Červeňák Gym. Konštantínova 2, Prešov 155
5. - 6. Katarína Pavlikovská Gymnázium sv. Moniky, Prešov 152
5. - 6. Ján Maťufka GaZŠ sv. Mikuláša, Prešov 152
7. Michaela Lupačová GaZŠ sv. Mikuláša, Prešov 122
8. Marek Dvorščák GaZŠ sv. Mikuláša, Prešov 109
9. Kristína Klovaničová Gymnázium sv. Moniky, Prešov 104
10. Kamil Szabó Gymnázium sv. Moniky, Prešov 84
11. Martin Straka GaZŠ sv. Mikuláša, Prešov 83
12. Samuel Balaščík Gymnázium sv. Moniky, Prešov 82
13. Martin Smetanka Gymnázium sv. Moniky, Prešov 79
14. Patrik Kulik SPŠ Stavebná, Prešov 69
15. Lukáš Koscelník SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov 66
16. Natália Gemzová SPŠ Stavebná, Prešov 56
17. Peter Tomečko SPŠ Stavebná, Prešov 52

okres Sabinov

Poradie Meno a priezvisko Škola Počet bodov
1. Jozef Mizerák Gym. Komenského 13, Lipany 183
2. Barbora Kolková Gym A. Prídavka, Sabinov 159
3. Dušan Gold Gym. Komenského 13, Lipany 155
4. Soňa Molčanová Gym A. Prídavka, Sabinov 126
5. Martin Ružbarský Gym. Komenského 13, Lipany 87


Mgr. Andrea Pipková Leütterová