Čo je svetelné znečistenie


ČO JE SVETELNÉ ZNEČISTENIE ?

V tomto prípade máme na mysli svetlo umelé. Využívame ho pri výkone činností a sociálnych kontaktoch – pre udržanie osobného aj spoločenského života hneď po tom, čo nastane noc. Umelé svetlo vyrábame a umiestňujeme v našich domovoch, na pracoviskách, v obchodoch a po uliciach.

co-je-svetelne-znecistenie_tn.jpg

S rozvojom a modernizáciou spoločnosti chceme mať svetla čoraz viac – až zisťujeme, že ho máme okolo seba akosi priveľa.

Svetelné znečistenie je stav, kedy je prvotný účel umelého osvetľovania opomínaný, teda keď sa zabúda na to, že svietime:

Svetelné znečistenie je zamorenie nášho životného prostredia nepotrebným svetlom, ktoré pôsobí rušivo a neberie ohľad na prirodzený cyklus striedania dňa a noci.

nespravne-svetlo-2_tn.jpg     nespravne-svetlo-1_tn.jpg

spravne-svetlo_tn.jpg     svietidlo_tn.jpg