Zostavil Mgr. Peter Ivan, do HTML podoby spracoval: Mgr. Michal Figura - Hvezdáreň a planetárium v Prešove.
Aktualizované v auguste 2013.


Mesiace planét Slnečnej sústavy

Poznámky:


ZEM MARS JUPITER SATURN URÁN NEPTÚN PLUTO

 


ZEM

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
Z1   Luna Mesiac
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
384,403 60,27 0,05549 5,145 27d 7h 43,1m 27,322452 1,022 3476x3472 1737,1 734,8.1020 3346 2,3757 -12,74 --- ---
 

Späť na začiatok stránky

MARS

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
M1   Phobos Fobos
M2   Deimos Deimos
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
9,377 2,761 0,0151 1,093 7h 39,2m 0,319667 2,138 26,8x22,4x18,4 11,1 107,2.1014 1876 0,0113 +11,4 1877 Asaf Hall
23,459 6,906 0,0002 0,93 1d 6h 17,3m 1,262357 1,352 15x12,2x10,4 6,2 148.1013 1471 0,0056 +12,45 1877 Asaf Hall
 

Späť na začiatok stránky

JUPITER

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
Prstenec 1979J1R Halo Halový
Prstenec 1979J2R Main Ring Hlavný
J16 S/1979J3 Metis Metis
J15 S/1979J1 Andrasthea Adrastea
Prstenec 1979J3R Gossane
Rings
Pavučinový
(vnútorný)
Prstenec 1979J3R Gossane
Rings
Pavučinový
(vonkajší)
J5 S/1979J3 Amalthea Amaltea
J14 S/1979J2 Thebe Téba
J1   Io Io
J2   Europa Európa
J3   Ganymedes Ganymedes
J4   Callisto Kalisto
J18 S/2000J1
(S/1975J1)
Themisto  
J13   Leda Léda
J6   Himalia Himália
J10   Lysithea Lyzitea
J7   Elara Elara
  S/2000J11    
J46 S/2003J20 Carpo  
  S/2003J12    
J34 S/2001J10 Euporie  
  S/2011J1    
  S/2003J3    
  S/2010J2    
  S/2003J18    
  S/2003J16    
J40 S/2003J21 Mneme  
J33 S/2001J7 Euanthe  
J45 S/2003J6 Helike  
J22 S/2000J5 Harpalyke  
J27 S/2000J7 Praxidike  
J35 S/2001J9 Orthosie  
J42 S/2003J22 Thelxinoe  
J29 S/2001J2 Thyone  
J24 S/2000J13 Iocaste  
J12   Ananke Ananka
J30 S/2001J3 Hermippe  
  S/2003J15    
  S/2003J10    
J38 S/2001J6 Pasithee  
J32 S/2001J4 Eurydome  
J21 S/2000J10 Chaldene  
J26 S/2000J6 Isonoe  
J44 S/2003J11 Kallichore  
J25 S/2000J4 Erinome  
J37 S/2001J8 Kale  
  S/2010J1    
J31 S/2001J11 Aitne  
J47 S/2003J1 Eukelade  
  S/2011J2    
J43 S/2002J1 Arche  
J20 S/2000J9 Taygete  
  S/2003J9    
J11   Carme Karma
J50 S/2003J17 Herse  
  S/2003J5    
  S/2003J19    
  S/2003J23    
J23 S/2000J2 Kalyke  
J39 S/2003J8 Hegemone Hegemóna
J8 1908CJ Pasiphae  
J48 S/2003J13 Cyllene  
J36 S/2001J5 Sponde  
J19 S/2000J8 Megaclite  
  S/2003J4    
J9   Sinope Sinopa
J41 S/2003J7 Aoede  
J28 S/2001J1 Autonoe  
J17 S/1999J1
(1999UX18)
Callirrhoe  
J49 S/2003J14 Kore  
  S/2003J2    
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
100-122,8 1,398-1,711                       1979 Voyager 1
122,8-129,2 1,717-1,807               1.1013       1979 Voyager 1
128,0 1,79 0,0012 0,06 7h 4,5m 0,294780 31,578 60x40x40 21,5 360,1.1014 3 000-? 0,0149 +17,5 1979 Voyager 1
(synnot)
128,9 1,802 0,0018 0,03 7h 9,5m 0,298260 31,429 20x16x14 8,2 749,3.1013 3000? 0,011 +18,7 1979 Voyager 2
129,2-182 1,807-2,545               1.107-1.109       1979 Voyager 1
129,2-214,2 1,807-2,996               1.107-1.109       1979 Voyager 1
181,366 2,536 0,0032 0,3740 11h 57,4m 0,498179 26,475 250x146x128 83,45 206,8.1016 849? 0,0575 +14,1 1892 Edward Barnard
221,889 3,103 0,0175 1,0760 16h 11,3m 0,674536 23,922 116x98x84 49,3 149,9.1016 3000? 0,2014 +16,0 1979 Voyager 1
421,8 5,899 0,041 0,05 1d 18h 27,6m 1,769138 17,338 3660x3637x3631 1821,3 893,2.1020 3528 2,5583 +5,02 1610 Galileo Galilei
671,1 9,387 0,0094 0,466 3d 13h 13,7m 3,551181 13,743 3128x3122x3122 1560,8 480.1020 3013 2,0259 +5,29 1610 G. Galileo
(S.Marius)
1070,4 14,972 0,0013 0,2 7d 3h 42,6m 7,154553 10,88 5265x5264x5265 2631,2 148,2.1021 1942 2,7416 +4,61 1610 Galileo Galilei
1882,7 26,334 0,0074 0,1920 16d 16h 32,2m 16,689018 8,204 4819x4818x4819 2410,3 107,6.1021 1834 2,4408 +5,65 1610 Galileo Galilei
7507 105,004 0,2424 47,48 129d 19h 51,8m 129,827610 4,205 9 4 689,4.1012 2600? 0,0048 +21 1975 ???mys???
11165 156,171 0,1636 29,01 240d 22h 4,8m 240,92 3,37 18 10 109,4.1014 2600? 0,0121 +20,2 1974 Ch.T. Kowal
11461 160,311 0,1623 29,59 250d 13h 26,4m 250,56 3,326 170 85 674,4.1016 2600? 0,1029 +14,64 1904 Ch.D Perrine
11717 163,892 0,1124 25,77 259d 4h 48m 259,2 3,287 38 18 629,4.1014 2600? 0,0216 +18,25 1938 S.B. Nicholson
11741 164,228 0,2174 30,66 259d 15h 21,6m 259,64 3,289 86 43 869,2.1015 2600? 0,0519 +16,32 1905 Ch.D. Perrine
12555 175,614 0,2480 28,3 287d 287 3,181 4 2 899.1011 2600? 0,0024 +22,4 2000 Scott Sheppard a kol.
17078 238,879 0,4436 55 456d 6h 456,25 2,722 3 1,5 449.1011 2600? 0,002 +23 2003 Scott Sheppard a kol.
17835 249,468 0,4884 143 -489d 15h 50,4m -489,66 -2,649 1 0,5 136,1.1010 2600? 0,0006 +23,9 2003 Scott Sheppard a kol.
19339 270,505 0,144 145,5 -550d 16h 33,6m -550,69 -2,554 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,1 2001 Scott Sheppard a kol.
20155,290 281,924 0,2963   -582d 5h 16,8m -582,22 -2,226 1 0,5 136,1.1010 2600? 0,0006 +23,6 2011 Scott Sheppard a kol.
20230 282,968 0,2027 146,0 -583d 20h 52,8m -583,87 -2,520 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,4 2003 Scott Sheppard a kol.
20307,150 284,047 0,307 150,4 -588d 2h 24m -588,1 -2,511 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,9 2010 Ch. Veillet
20494 286,731 0,1016 149 -598d 2h 38,4m -598,11 -2,492 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,4 2003 J.B. Gladman
20948 293,011 0,2309 148,631 -616d 7h 55,2m -616,33 -2,472 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,3 2003 J.B. Gladman
21036 294,242 0,2271 148 -620d 1h 26,4m -620,06 -2,467 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,3 2003 Sheppard, Gladman a kol.
21038 294,27 0,2308 142 -620d 10h 33,6m -620,44 -2,466 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,002 +22,8 2001 Scott Sheppard a kol.
21064 294,634 0,1468 156 -626d 7h 40,8m -626,32 -2,446 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,6 2003 Scott Sheppard a kol.
21104 295,194 0,2261 147 -623d 7hb 40,8m -623,32 -2,462 4,3 2,2 119,9.1012 2600? 0,0027 +22,2 2000 Scott Sheppard a kol.
21148 295,809 0,2302 143 -625d 9h 21,6m -625,39 -2,459 7 3,4 434,6.1012 2600? 0,0041 +22,2 2000 Scott Sheppard a kol.
21164 296,033 0,278 143 -622d 13h 12m -622,55 -2,472 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,1 2001 Scott Sheppard a kol.
21165 296,047 0,2194 153 -628d 2h 24m -628,1 -2,451 2 1 149,9.1011 2600? 0,014 +23,5 2003 ???mys???
21192 296,425 0,2377 147 -627d 4h 33,6m -627,19 -2,457 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,3 2001 Scott Sheppard a kol.
21272 297,544 0,2151 146 -631d 14h 24m -631,6 -2,449 5 2,6 194,8.1012 2600? 0,0032 +21,8 2000 Scott Sheppard a kol.
21276 297,6 0,2435 149,9 -629d 18h 28,8m -629,77 -2,457 28 14 299,7.1014 2600? 0,0169 +18,75 1951 S.B. Nicholson
21300 297,935 0,2123 149 -633d 21h 36m -633,9 -2,447 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,1 2001 Scott Sheppard a kol.
22622 316,427 0,1868 142 -689d 18h 28,8m -689,77 -2,385 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,5 2003 Scott Sheppard a kol.
23042 322,302 0,4284 166 -716d 6h 43,2m -716,28 -2,339 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,6 2003 Scott Sheppard a kol.
23090 322,973 0,2688 164 -719d 11h 2,4m -719,46 -2,334 2 1 149,9.1011 2600? 0,014 +23,2 2001 Sheppard, Jewitt, Kleyn
23148 323,784 0,2758 147 -717d 8h 9,6m -717,34 -2,347 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,002 +22,7 2001 Scott Sheppard a kol.
23179 324,218 0,2514 169 -723d 17h 31,2m -723,73 -2,329 4 1,9 749,3.1011 2600? 0,0023 +22,5 2000 Scott Sheppard a kol.
23231 324,945 0,2465 169 -726d 5h 31,2m -726,23 -2,326 3,8 1,9 749,3.1011 2600? 0,0023 +22,5 2000 Scott Sheppard a kol.
237273 325,533 0,2424 164 -728d 6h 43,2m -728,28 -2,324 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,7 2003 Scott Sheppard a kol.
23283 325,673 0,2656 162 -728d 11h 2,4m -728,46 -2,324 3,2 1,6 449,6.1011 2600? 0,0019 +22,8 2000 Scott Sheppard a kol.
23302 325,939 0,2521 166 -729d 13h 12m -729,55 -2,323 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23 2001 Sheppard, Jewitt, Kleyn
23314 326,106 0,32   -723d 5h 16,8m -723,22 -2,344 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,3 2010 Jacobson a kol.
23315 326,12 0,2655 164 -730d 2h 24m -730,1 -2,322 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,0020 +22,7 2001 Scott Sheppard a kol.
23322 326,218 0,2670 165 -730d 7h 47,8m -730,32 -2,322 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,6 2003 Scott Sheppard a kol.
23329,71 326,326 0,3867   -726d 19h 12m -726,8 -2,334 1 0,5 136,1.1010 2600? 0,0006 +23,6 2011 Scott Sheppard a kol.
23355 326,680 0,255 162 -731d 21h 36m -731,9 -2,321 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,02 +22,8 2002 Scott Sheppard a kol.
23363 326,792 0,2518 163 -732d 9h 50,4m -732,41 -2,32 5 2,5 164,9.1012 2600? 0,003 +22,7 2000 Scott Sheppard a kol.
23385 327,1 0,2641 165 -733d 7h 26,4m -733,31 -2,319 1 0,5 136,1.1010 2600? 0,0006 +23,7 2003 Scott Sheppard a kol.
23404 327,365 0,2533 167,53 -734d 4h 4,8m -734,17 -2,318 46 23 131,9.1015 2600? 0,0277 +17,6 1938 S.B.Nicholson
23405 327,379 0,2493 161 -734d 13h 12m -734,55 -2,317 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,4 2003 Gladman a kol.
23493 328,61 0,2459 167 -738d 18h -738,75 -2,313 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,4 2004 Scott Sheppard a kol.
23532 329,156 0,262 164 -740d 9h 21,6m -740,39 -2,311 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,7 2003 Gladman a kol.
23549 329,393 0,2702 149 -732d 11h 16,8m -732,47 -2,338 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,6 2004
(2003)
Scott Sheppard a kol.
23564 329,603 0,2464 165 -742d 1h 26,4m -742,06 -2,309 5,2 2,6 194,8.1012 2600? 0,0032 +21,8 2000 Scott Sheppard a kol.
23566 329,631 0,3439 151 -739d 20h 24m -739,85 -2,316 3 1,5 449,6.1011 2600? 0,002 +22,8 2003 Scott Sheppard a kol.
23624 330,443 0,409 143,04 -743d 15h 7,2m -743,63 -2,310 60 30 299,7.1015 2600? 0,0365 +16,9 1908 P.J. Melotte
23787 332,723 0,4175 140 -752d 0h 14,4m -752,01 -2,3 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,2 2003 Scott Sheppard a kol.
23790 332,765 0,3132 156 -748d 7h 26,4m -748,31 -2,312 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,0 2001 Scott Sheppard a kol.
23808 333,016 0,4211 148 -752d 20h 38,4m -752,86 -2,3 5,4 2,7 209,8.1012 2600? 0,0032 +21,7 2000 Scott Sheppard a kol.
23928 334,695 0,3558 149 -755d 5h 16,8m -755,22 -2,304 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23 2003 Scott Sheppard a kol.
23939 334,849 0,2495 153,12 -758d 21h 36m -758,9 -2,294 38 19 749,3.1014 2600? 0,0229 +18,1 1914 S.B, Nicholson
23969 335,268 0,4324 162 -761d 7h 26,4m -761,31 -2,29 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22,5 2003 Scott Sheppard a kol.
24033 336,163 0,3166 150 -761d 0h 0m -761 -2,297 4 2 899,2.1011 2600? 0,0024 +22 2001 Sheppard, Jewitt, Kleyn
24102 337,129 0,2829 140 -758d 18h 28,8m -758,77 -2,31 9 4,3 869,2.1012 2600? 0,0052 +20,7 1999 Spacewatch (Kitt Peak)
24486 342,5 0,3315 139 -776d 14h 24m -776,6 -2,293 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,6 2003 Scott Sheppard a kol.
28332 396,296 0,414 152 -973d 7h 55,2m -979,33 -2,104 2 1 149,9.1011 2600? 0,0014 +23,2 2003 Scott Sheppard a kol.
 

Späť na začiatok stránky

SATURN

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
Prstenec   D  
Prstenec   C Krepový
  Colombova medzera - časť prstenca "C"
  Titanov prstienok - časť prstenca "C"
  Maxwellova medzera - časť prstenca "C"
Prstenec   B Hlavný
  S/2009S1    
Delenie     Cassiniho
medzera
  Huygensova medzera
Prstenec   A Vonkajší
S18 S/1981S13 Pan Pan
  Enckeho medzera - časť prstenca "A"
  Kellerova medzera - časť prstenca "A"
S35 S/2005S1 Daphnis  
Delenie     Rocheho
medzera
S15 S/1980S28 Atlas Atlas
S16 S/1980S27 Prometheus Prometeus
Prstenec   F  
S17 S/1980S26 Pandora Pandora
S11 S/1980S3 Epimetheus Epimeteus
S10 S/1980S1
(S/1966S2)
Janus Jánus
Prstenec   G  
S53 S/2008S1 Aegaeon  
Prstenec   E  
S1   Mimas Mimas
S32 S/2004S1 Methone  
S49 S/2007S4 Anthe  
S33 S/2004S2 Pallene  
S2   Enceladus Enceladus
S3   Tethys Tetyda
S14 S/1980S25 Calypso Kalypso
S13 S/1980S13 Telesto  
S34 S/2004S5 Polydeuces  
S4   Dione Diona
S12 S/1980S6 Helene Helena
S5   Rhea Rea
S6   Titan Titan
S7   Hyperion Hyperión
S8   Iapetus Japetus
S24 S/2000S5 Kiviuq  
S22 S/2000S6 Ijiraq  
Prstenec   Phoebe Ring Fébov prstenec
S9   Phoebe Féba
S20 S/2000S2 Paaliaq  
S27 S/2000S8 Skathi  
S26 S/2000S11 Albiorix  
  S/2007S2    
S37 S/2004S11 Bebhionn  
S28 S/2000S10 Erriapus  
S47 S/2006S8 Skoll  
S52 S/2007S1 Tarqeq  
S29 S/2000S3 Siarnaq  
S21 S/2000S4 Tarvos  
  S/2004S13    
S44 S/2004S19 Hyrokkin  
S51 S/2006S4 Greip  
S25 S/2000S9 Mundilfari  
  S/2006S1    
  S/2007S3    
S38 S/2004S15 Bergelmir  
S50 S/2006S6 Jarnsaxa  
S31 S/2003S1 Narvi  
  S/2004S17    
S23 S/2000S12 Suttungr  
S43 S/2004S14 Hati  
  S/2004S2    
S39 S/2004S18 Bestla  
S40 S/2004S9 Farbauti  
S30 S/2000S7 Thrymr  
S36 S/2004S10 Aegir  
  S/2004S7    
S45 S/2006S2 Kari  
  S/2006S3    
S41 S/2004S16 Fenrir  
S48 S/2006S7 Surtur  
S46 S/2006S5 Loge  
S19 S/2000S1 Ymir  
S42 S/2004S8 Fornjot  
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
56,9-74,51 1,11-1,236                       1980-1981 Voyager1 a 2
74,658-92 1,239-1,527                       1850 W. Bond, G. Bond
77,8 1,291                          
77,871 1,292                          
78,5 1,452                          
92-117,58 1,527-1,951               ? max. 2,8.1019       1610 Galileo Galilei
117 1,941 0   0d 11h 18m 0,4714 18,049 0,3 0,15         2009 sonda Cassini
117,58-122,17 1,951-2,027                       1675-6 G.B. Cassini
117,67                            
122,17-136,8 2,027-2,27               6,2.1018
2,8.1019
      1610 Galileo Galilei
133,592 2,216 0 0,001 0d 13h 41m 0,5751 16,894 34,4x31,4x20,8 14,1 494,6.1013 420 0,0068 +18,5 1981 Voyager 2
133,589 2,217                          
136,505 2,265                          
136,505 2,265 0 0,0036 0d 14h 15m 0,5941 16,709 8,6x8,2x6,4 3,8 779,3.1011 340 0,0016 +24 2005 sonda Cassini
136,775-139,38 2,269-2,313                          
137,67 2,284 0,0012 0,003 0d 14h 26m 0,6017 16,639 37x34x27 15,1 659,4.1013 460 0,0076 +19 1980 Voyager 1
139,8 2,313 0,0022 0,008 0d 14h 42m 0,613 16,535 148x100x68 43,1 161.1015 480 0,0223 +15,8 1980 Voyager 1
140,18 2,326 0,003                     1979 Pioneer 11
141,72 2,351 0,0042 0,05 0d 14h 42m 0,613 16,813 110x88x62 40,7 138,5.1015 490 0,0213 +16,4 1980 Voyager 1
151,41 2,496 0,098 0,351 0d 16h 39m 0,694334 15,858 138x110x110 58,1 526.1015 640 0,0348 +15,6 1966 Walker
151,46 2,513 0,0068 0,163 0d 16h 40m 0,694766 15,854 194x190x154 89,5 189,3.1016 630 0,0531 +14,4 1966 Dollfus
166-175 2,754-2,904                       1980 Voyager 1
167,5 2,779 0,0002 0,001 0d 19h 23m 0,80812 15,073 0,6 0,3 599,5.108 500? 0,0002   2008 sonda Cassini
180-480,0 2,987-7,964                       1980/81 Voyager 1 a 2
185,539 3,079 0,0196 1,574 0d 22h 36m 0,942 14,324 415,6x393,4x381,2 198,2 375,1.1017 1150 0,159 +12,8 1789 William Herschel
194,44 3,226 0,0001 0,003 1d 00h 13m 1,009574 14,006 3 1,6 889,2.1010 500? 0,0009 +25 2004 sonda Cassini a kol.
197,7 3,28 0,001 0,1 1d 00h 53m 1,0369 13,866 2 0,9 149,9.1010 500? 0,0005 +26 2007 sonda Cassini a kol.
212,28 3,522 0,0004 0,181 1d 3h 41m 1,153746 13,38 4,8x5,6x4 2,5 329,7.1011 500? 0,0013 +25 2004 sonda Cassini a kol.
238,037 3,95 0,0047 0,019 1d 8h 53m 1,370218 12,633 513,2x502,8x496,6 252,1 107,9.1018 1608 0,239 +11,8 1789 William Herschel
294,672 4,889 0,0001 1,12 1d 21h 18m 1,887802 11,351 1076,8x1057,4x1052,6 533 617,6.1018 973 0,3932 +10,2 1684 G.B. Cassini
294,71 4,89 0,001 1,56 1d 21h 18m 1,887802 11,351 30x16x16 10,7 254,8.1013 500? 0,0056 +18,7 1980 D. Pascu a kol.
294,71 4,89 0,0002 1,19 1d 21h 18m 1,887802 11,353 30x25x15 12,4 404,6.1013 500? 0,0066 +18,5 1980 Smith a kol.
377,2 6,259 0,0192 0,1774 2d 17h 41m 2,736915 10,023 3 1,3 449,6.1010 500? 0,0007 +25 2004 sonda Cassini
377,415 6,262 0,0022 0,0190 2d 17h 41m 2,736915 10,028 1128,8x1122,6x1119,2 561,7 19,6.1019 1476 0,5103 +10,4 1684 G.B. Cassini
377,42 6,262 0,0071 0,199 2d 17h 41m 2,736915 10,028 43,4x38,2x26 17,6 113,9.1014 500? 0,0093 +18,4 1980 Leques, Lecacheux
527,068 8,745 0,0013 0,345 4d 12h 26m 4,518212 8,483 1534x1525x1526 764,3 230,7.1019 1233 0,6347 +9,6 1672 G.B. Cassini
1221,865 20,274 0,0288 0,3485 15d 22h 40m 15,945 5,573 5150 2574,7 134,6.1021 1882 2,6413 +8,4 1665 Christiaan Huygens
1500,934 24,904 0,0231 0,43 21d 6h 37m 21,276 5,13 360,2x266x205,4 135 562.1016 544 0,0745 +14,4 1848 V. Bond, G. Bond, V. Lassel
3560,851 59,079 0,0286 15,47 79d 7h 42m 79,3215 3,265 1495x1495x1425 735,6 180,6.1019 1083 0,5724 +10,2 / 11,9 1671 G.B. Cassini
11311,1 187,68 0,1642 45,708 449d 3h 7m 449,13 1,831 16 8 329,7.1013 2300? 0,0074 +20 2000 Gladman a kol.
11367,4 188,614 0,458 46,444 451d 12h 28m 451,52 1,831 12 6 119,9.1013 2300? 0,0052 +22,6 2000 Gladman a kol.
6000-12000 99,6-199,1   153                   2009 Spitzerov vesmírny ďalekohľad
12947,913 214,839 0,1634 151,78 -550d 7h 12m -550,3 -1,711 218,8x217x203,6 106,5 829,2.1016 1638 0,1019 +16,45 1898 William Pickering
15024 249,287 0,5402 45,083 687d 12h 57m 687,54 1,589 22 11 824,3.1013 2300? 0,01 +23,6 2000 Gladman a kol.
15614,3 259,081 0,2939 150 -728d 2h 24m -728,1 -1,56 8 4 314,7.1012 2300? 0,0032 +21,13 2000 Gladman a kol.
16401,1 272,163 0,6838 34,207 783d 12h 28m 783,52 1,522 32 16 209,8.1014 2300? 0,0132 +20,5 2000 Hollman a kol.
16723,3 277,482 0,1778   -808d 4h 48m -808,2 -1,505 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,4 2007 Scott Sheppard a kol.
17117,8 284,028 0,484 18 843d 22h 19m 834,93 1,491 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,1 2004 Scott Sheppard a kol.
17611,4 292,218 0,4676 34,2070 870d 19h 12m 870,8 1,471 10 5 764,3.1012 2300? 0,0045 +23 2000 Scott Sheppard a kol.
17663,3 293,079 0,4704   -878d 9h 21m -878,39 -1,462 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,5 2006 Scott Sheppard a kol.
17909,9 297,171 0,1186 49,770 887d 7h 12m 887,3 1,468 7 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +23,9 2007 Scott Sheppard a kol.
18015,4 298,921 0,4052 46 896d 10h 33m 896,44 1,461 40 20 389,7.1014 2300? 0,0161 +20,1 2000 Gladman a kol.
18263,2 303,033 0,5309 33,5 925d 20h 24m 925,85 1,435 15 7,5 269,8.1013 2300? 0,0069 +22,1 2000 Gladman a kol.
18408,7 305,447 0,26 143 -933d 13h 12m -933,55 -1,434 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +23,5 2000 Scott Sheppard a kol.
18437,3 305,922 0,3288 154,3 -931d 18h 57m -931,79 -1,439 8 4 616,6.1012 2300? 0,0045 +23,8 2004 (2006) Scott Sheppard a kol.
18442,2 306,003 0,316 159,2 -935d 14h 52m -935,62 -1,433 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,4 2006 Scott Sheppard a kol.
18667,9 309,748 0,2051 150 -952d 19h 55m -952,83 -1,425 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,0028 +23,8 2000 Gladman a kol.
18797,4 311,897 0,118 175,4 -963d 9h 36m -963,4 -1,419 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,6 2006 Scott Sheppard a kol.
18981,9 314,958 0,1847   -977d 19h 12m -977,8 -1,412 4 2 770,7.1011 2300? 0,0023 +24,9 2007 Scott Sheppard a kol.
19338,3 320,871 0,1417 134 -1005d 18h 43m -1005,78 -1,398 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,2 2004 Scott Sheppard a kol.
19356,4 321,172 0,2171 164,1 -1006d 23h 31m -1006,98 -1,398 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,7 2006 Scott Sheppard a kol.
19417,3 322,183 0,4261 109 -1003d 17h 45m -1003,74 -1,407 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,004 +23,8 2003 Sheppard, Jewitt, Klean
19449,9 322,724 0,181 162 -1014d 14h 9m -1014,59 -1,394 4 2 770,7.1011 2300? 0,0023 +25,2 2004 Scott Sheppard a kol.
19476,7 323,168 0,1139 151 -1016d 16h 19m -1016,68 -1,393 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,0028 +23,9 2000 Gladman a kol.
19775 328,18 0,3728 165 -1039d 0h 43m -1039,03 -1,384 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,4 2004 Scott Sheppard a kol.
19867,5 329,653 0,3228 162 -1046d 3h 21m -1046,14 -1,381 5 2,5 150,5.1012 2300? 0,0028 +24,8 2004 Scott Sheppard a kol.
20278 336,464 0,4738 151 -1087d 10h 19m -1087,43 -1,356 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,004 +23,8 2004 Scott Sheppard a kol.
20387 338,272 0,2453 131 -1087d 0h 0m -1087 -1,364 5 2,5 150,5.1012 2300? 0,028 +24,7 2004 Scott Sheppard a kol.
20439,6 339,145 0,4655 151 -1094d 2h 9m -1094,09 -1,359 7 3,5 413,1.1012 2300? 0,004 +23,9 2000 Gladman a kol.
20749,8 344,292 0,2524 140 -1117d 19h 55m -1117,83 -1,35 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,4 2004 Scott Sheppard a kol.
21005,8 348,54 0,5295 166 -1140d 0h 57m -1140,04 -1,34 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,5 2004 Scott Sheppard a kol.
22077,1 366,315 0,4842 151,5 -1230d 19h 26m -1230,81 -1,304 7 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +23,9 2006 Scott Sheppard a kol.
22100,1 366,697 0,4042 128,8 -1227d 2h 38m -1227,11 -1,31 5 2,5 150,5.1012 2300? 0,0028 +24,6 2006 Scott Sheppard a kol.
22454,8 372,582 0,1332 143 -1260d 10h 4m -1260,42 -1,296 4 2 770,7.1011 2300? 0,0023 +25 2004 Scott Sheppard a kol.
22920,4 380,308 0,4466 148,9 -1296d 11h 45m -1296,49 -1,286 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,8 2006 Scott Sheppard a kol.
23065,5 382,716 0,1881 165,3 -1311d 9h 50m -1311,41 -1,279 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,6 2006 Scott Sheppard a kol.
23140,4 383,958 0,3337   -1315d 13h 55m -1315,58 -1,279 18 9 494,6.1013 2300? 0,0086 +21,7 2000 Gladman a kol.
25151,2 417,323 0,21 160 -1494d 4h 33m -1494,19 -1,224 6 3 260,1.1012 2300? 0,0034 +24,6 2004 Scott Sheppard a kol.
 

Späť na začiatok stránky

URÁN

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
Prstenec 1986U2R Dzeta  
Prstenec   6  
Prstenec   5  
Prstenec   4  
Prstenec   Alfa  
Prstenec   Beta  
Prstenec   Eta  
Prstenec   Gama  
Prstenec   Delta  
U6 S/1986U1 Cordelia Kordélia
Prstenec 1986U1R Lambda  
Prstenec   Epsilon  
U7 S/1986U8 Ophelia Ofélia
U8 S/1986U9 Bianca Bianka
U9 S/1986U3 Cressida Kresida
U10 S/1986U6 Desdemona Desdemóna
U11 S/1986U2 Juliet Júlia
U12 S/1986U1 Portia Portia
Prstenec R/2003U2  
U13 S/1986U4 Rosalind Rozalinda
U27 S/2003U2 Cupid  
U14 S/1986U5 Belinda Belinda
U25 S/1986U10 Perdita  
U15 S/1985U1 Puck  
Prstenec R/2003U1  
U26 S/2003U1 Mab  
U5   Miranda Miranda
U1   Ariel Ariel
U2   Umbriel Umbriel
U3   Titania Titánia
U4   Oberon Oberón
U22 S/2001U3 Francisco  
U16 S/1997U1 Caliban  
U20 S/1999U2 Stephano  
U21 S/2001U1 Trinculo  
U17 S/1997U2 Sycorax  
U23 S/2003U3 Margaret  
U18 S/1999U3 Prospero  
U19 S/1999U1 Setebos  
U24 S/2001U2 Ferdinand  
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
39,6 1,549                       1986 Voyager 2
41,24 1,614                       1978 Perthovo obs.
42,23 1,652                       1978 Perthovo Obs.
42,58 1,666                       1978 Perthovo Obs.
44,72 1,75                       1977 Kuiperovo obs.
45,67 1,787                       1977 Kuiperovo obs.
47,19 1,846                       1978 Perthovo obs.
47,63 1,864                       1977 Kuiperovo obs.
48,29 1,889                       1977 Kuiperovo obs.
49,751 1,947 0,00026 0,08479 0d 8h 2m 0,335034 10,799 50x36x36 20,1 49,6.1014 1300? 0,0122 23,1 1986 Voyager 2
50,024 1,957                       1986 Voyager 2
51,140 2,001                       1977 Kuiperovo obs.
53,763 2,103 0,00992 0,1036 0d 9h 2m 0,3764 10,387 54x38x38 21,4 539,5.1014 1300? 0,0183 +22,8 1986 Voyager 2
59,166 2,314 0,00092 0,1931 0d 10h 25m 0,434579 9,901 64x46x46 25,7 929,2.1014 1300? 0,0155 +22 1986 Voyager 2
61,767 2,416 0,00036 0,006 0d 11h 7m 0,463657 9,688 92x74x74 39,8 343,2.1015 1300? 0,024 +21,5 1986 Voyager 2
62,659 2,452 0,00013 0,11252 0d 11h 7m 0,46365 9,828 90x54x54 32 178,3.1015 1300? 0,0193 +21,5 1986 Voyager 2
64,358 2,518 0,00066 0,065546 0d 11h 50m 0,493307 9,478 150x74x74 46,8 557,5.1015 1300? 0,0282 +20,6 1986 Voyager 2
66,097 2,586 0,00005 0,059080 0d 12h 19m 0,513196 9,366 156x126x126 67,6 168,2.1016 1300? 0,0407 +19,9 1986 Voyager 2
67,3 2,633                       2003 HST tím
69,927 2,736 0,00011 0,278760 0d 13h 24m 0,55846 9,106 72x72x72 36 254,8.1015 1300? 0,0217 +21,3 1986 Voyager 2
74,392 2,911 0,0013 0,1 0d 14h 42m 0,6128 8,828 10? 5? 680,7.1012 1300? 0,003 +26 1986 Voyager 2
75,256 2,944 0 0,003063 0d 14h 57m 0,623527 8,777 128x64x64 40,3 356,7.1015 1300? 0,0243 +21 1986 Voyager 2
76,417 2,994 0,003 0 0d 15h 18m 0,638021 8,710 20? 10? 408,4.1013 1300? 0,0052 +24 1986 Voyager 2
86,04 3,365 0,00012 0,31921 0d 18h 17m 0,768133 7,295 162 81 289,4.1016 1300? 0,0488 +19,2 1985 Voyager 2
97,7 3,824                       2003 HST tím
97,736 3,864 0,0025 0,1335 0d 22h 9m 0,923 7,701 10 5 680,7.1012 1300? 0,0043 +26 2003 HST - Showalter
129,9 5,082 0,0013 4,232 1d 9h 55m 1,413479 6,683 481x468x466 235,8 659,4.1017 1214 0,1366 +15,3 1948 G. Kuiper
190,9 7,469 0,0012 0,26 2d 12h 28m 2,52 5,509 1162x1156x1156 578,9 129,5.1019 1592 0,3863 +13,2 1851 W. Lassell
266 10,407 0,0039 0,128 4d 3h 27m 4,144 4,668 1169 584,7 122,1.1019 1459 0,3733 +14 1851 W. Lassell
436,3 17,07 0,0011 0,34 8d 16h 56m 8,706234 3,644 1578 788,9 342.1019 1662 0,5378 +13 1787 W. Herschel
583,5 22,83 0,0014 0,058 13d 11h 7m 13,463234 3,152 1523 761,4 284,9.1019 1523 0,4997 +13,2 1787 W. Herschel
4282,9 167,569 0,1324 145 -267d 2h 9m -267,09 -1,166 22 11 839,3.1013 1500? 0,005 +25 2001 Holman
7231,1 282,918 0,1812 120,28 -579d 17h 31m -579,73 -0,907 72 36 299,7.1015 1500? 0,0236 +22,4 1997 Gladman a kol.
8007,4 313,291 0,2248   -667d 10h 48m -667,45 -0,86 32 16 254,8.1014 1500? 0,0103 +24,1 1999 Gladman a kol.
8505,2 332,767 0,2194   -749d 9h 36m -749,4 -0,825 18 9 464,6.1013 1500?1 0,0059 +25,4 2001 Holman
12179,4 476,521 0,5219   -1288d 9h 7m -1288,38 -0,687 150 75 269,8.1016 1500? 0,049 +20,8 1997 Nicholson a kolektiv
14146,7 563,492 0,6772   1661d 0h 0m 1661 0,619 20 10 629,4.1013 1500? 0,0065 +25,2 2003 Sheppard a kol.
16276,8 636,832 0,4445   -1978d 8h 52m -1978,37 -0,598 50 25 989,1.1014 1500? 0,0162 +23,2 1999 Hollman a kol.
17420,4 681,576 0,5908   -2225d 1h 55m -2225,08 -0,569 48 24 869,2.1014 1500? 0,0155 +23,3 Kavelaars a kol.
20430 799,327 0,3993   -2790d 0h 43m -2790,03 -0,533 21 10 629,4.1013 1500? 0,0065 +25,1 2001 Holman
 

Späť na začiatok stránky

NEPTÚN

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
Prstenec 1989N3R Galle  
N3 S/1989N6 Naiad Naiada
N4 S/1989N5 Thalassa Thalassa
N5 S/1989N3 Despina Despina
Prstenec 1989N2R Le Verier  
Prstenec tiež 1989N2R Lassell  
Prstenec 1989N4R Arago  
N6 S/1989N4 Galathea Galatea
Prstenec 1989N1R Adams  
Oblúky
prstenca
Adams
  Courage oblúk
Odvahy
  Liberté oblúk
Slobody
  Égalité 1 oblúk
Rovnosti 1
  Égalité 2 oblúk
Rovnosti 2
  Fraternité oblúk
Bratstva
N7 S/1989N2 Larissa Larisa
N14 S/2004N1    
N8 S/1989N1 Proteus Proteus
N1   Triton Triton
N2   Nereid Nereida
N9 S/2002N1 Halimede  
N11 S/2002N2 Sao  
N12 S/2002N3 Laomedeia  
N10 S/2003N1 Psamathe  
N13 S/2002N4 Neso  
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
41,9 1,692                       1989 Voyager 2
48,227 1,947 0,0003 4,746 0d 7h 3m 0,294396 11,913 96x60x52 33 194,8.1015 1300? 0,0281 +24,1 1989 Voyager 2
50,075 2,022 0,0002 0,209 0d 7h 28m 0,311484 11,691 108x100x52 41 374,7.1015 1200? 0,0349 +23,4 1989 Voyager 2
52,526 2,121 0,0002 0,216 0d 8h 1m 0,334656 11,414 180x148x128 75 209,8.1016 1300? 0,0611 +22 1989 Voyager 2
53,2 2,148                       1989 Voyager 2
55,4 2,237                       1989 Voyager 2
57,6 2,326                       1989 Voyager 2
61,953 2,502 0,0001 0,052 0d 10h 17m 0,428744 10,508 204x184x144 88 347,7.1016 1300? 0,0754 +22 1989 Voyager 2
62,930 2,541                       1989 Voyager 2
62,930 2,541                       1989 Voyager 2
62,930 2,541                       1989 Voyager 2
62,930 2,541                       1989 Voyager 2
62,930 2,541                       1989 Voyager 2
62,930 2,541                       1989 Voyager 2
73,548 2,97 0,00139 0,251 0d 13h 18m 0,554653 9,643 216x204x168 97 494,6.1016 1300? 0,0825 +21,5 1989 Voyager 2
104,2 4,232 0,0 ? 0,0 ? 0d 22h 28m 0,9362 8,094 20? 10?       +26,5 2013 M. Showalter
117,647 4,751 0,00053 0,254 1d 2h 56m 1,122315 7,623 436x416x402 210 503,60.1017 1300? 0,1789 +20 1989 Voyager 2
354,759 14,326 0,000016 156,855 -5d 21h 2m -5,876854 -4,39 2707 1353,4 213,9.1020 2059 1,4523 +13 1946 William Lassell
5513,818 222,655 0,7507 32,55 360d 3h 16m 360,1362 1,113 340 170 308,7.1017 1500? 0,1557 +19,2 1949 G.P. Kuiper
16611 670,772 0,2646 134,101 -1879d 1h 55m -1879,08 -0,643 62 31 899,2.1014 1500? 0,0197 +24,5 2002 Holman a kol.
22228 897,593 0,1365 48,511 2912d 17h 16m 2912,72 0,555 44 22 899,2.1014 1500? 0,0234 +25,4 2002 Holman a kol.
23567 951,664 0,3969 34,741 3171d 7h 55m 3171,33 0,54 42 21 899,2.1014 1500? 0,0239 +25,4 2002 Holman a kol.
48096 1942,17 0,3809 137,391 -9074d 7h 12m -9084,3 -0,385 40 20 149,9.1014 1500? 0,010 +25,6 2003 Jewitt a kol
49285 1990,19 0,5714   -9740d 16h 48m -9740,7 -0,368 60 30 164,9.1015 1500? 0,0271 +24,6 2002 Holman a kol.
 

Späť na začiatok stránky

PLUTO

P.č. Názov mesiaca
predbežný medzinárodný slovenský
P1 S/1978P1 Charon Cháron
P5 S/2012P1    
P2 S/2005P2 Nix  
P4 S/2011P1    
P3 S/2005P1 Hydra  
Vzdialenosť
"a"

od stredu
planéty
Excentricita Sklon
obežnej
dráhy

k rovine
rovníka
planéty
Doba obehu Rýchlosť
obehu

(priemerná)
Rozmer Stredný
teoretický
polomer
Hmotnosť Hustota
priemerná
Úniková
rýchlosť
jasnosť
(v opozícii)
Objav
.103 km v polomeroch
planéty
(e) (i) [°] siderická
[dni:hod:min]
v dňoch [km/s] [km] [km] [kg] (priemerná)
[kg/m3]
[km/s] [mag] rok objaviteľ
17,536 14,975 0,0022 0,001 6d 9h 18m 6,3872 0,2 1207,2 603,6 154,6.1019 1678 0,58 +16,8 1978 Christy
42,0 36,49 0 0 20d 4h 48m 20,2 0,151 10-25 9?       +27 2012 Showalter a kol.
48,675 42,289 0,002 0,04 24d 20h 33m 24,8562 0,142 88 44 500.1014 - 200.1016     +23,4 2005 Pluto tím
59 51,26 0 0 32d 2h 24 m 32,1 0,134 13-34 12?       +26,1 2011 Showalter a kol.
64,78 56,281 0,0051 0,22 38d 4h 57m 38,2065 0,123 72 36 500.1014 - 200.1016     +23,1 2005 Pluto tím
 

Späť na začiatok stránky