Zostavil Mgr. Peter Ivan, do HTML podoby spracoval: Mgr. Michal Figura - Hvezdáreň a planetárium v Prešove.
Aktualizované v máji 2012.


Menný register mesiacov

Poznámky:


Register pomenovaných mesiacov Register nepomenovaných mesiacov

 

Register pomenovaných mesiacov

Zoznam pomenovaných mesiacov
podľa abecedného poradia
Meno
mesiaca
Jazykové
pomenovanie
príslušnosť
k planéte
poradové
číslo
Adrastea slovenský Jupiter J15
Adrasthea medzinárodný Jupiter J15
Aegaeon medzinárodný Saturn S53
Aegir medzinárodný Saturn S36
Aitne medzinárodný Jupiter J31
Albiorix medzinárodný Saturn S26
Amaltea slovenský Jupiter J5
Amalthea medzinárodný Jupiter J5
Ananka slovenský Jupiter J12
Ananke medzinárodný Jupiter J12
Anthe medzinárodný Saturn S49
Aoede medzinárodný Jupiter J41
Arche medzinárodný Jupiter J43
Ariel slov.+ medz. Urán U1
Atlas slov.+ medz. Saturn S15
Autonoe medzinárodný Jupiter J28
Bebhionn medzinárodný Saturn S37
Belinda slov.+ medz. Urán U14
Bergelmir medzinárodný Saturn S38
Bestla medzinárodný Saturn S39
Bianca medzinárodný Urán U8
Bianka slovenský Urán U8
Caliban medzinárodný Urán U16
Callirrhoe medzinárodný Jupiter J17
Callisto medzinárodný Jupiter J4
Calypso medzinárodný Saturn S14
Carme medzinárodný Jupiter J11
Carpo medzinárodný Jupiter J46
Cordelia medzinárodný Urán U6
Cressida slov.+ medz. Urán U9
Cupid medzinárodný Urán U27
Cyllene medzinárodný Jupiter J48
Daphnis medzinárodný Saturn S35
Deimos slov.+ medz. Mars M2
Desdemona medzinárodný Urán U10
Desdemóna slovenský Urán U10
Despina slov.+ medz. Neptún N5
Diona slovenský Saturn S4
Dione medzinárodný Saturn S4
Elara slov.+ medz. Jupiter J7
Enceladus slov.+ medz. Saturn S2
Epimeteus slovenský Saturn S11
Epimetheus medzinárodný Saturn S11
Erinome medzinárodný Jupiter J25
Erriapus medzinárodný Saturn S28
Euanthe medzinárodný Jupiter J33
Eukelade medzinárodný Jupiter J47
Euporie medzinárodný Jupiter J34
Europa medzinárodný Jupiter J2
Európa slovenský Jupiter J2
Eurydome medzinárodný Jupiter J32
Farbauti medzinárodný Saturn S40
Féba slovenský Saturn S9
Fenrir medzinárodný Saturn S41
Ferdinand medzinárodný Urán U24
Fobos slovenský Mars M1
Fornjot medzinárodný Saturn S42
Francisco medzinárodný Urán U22
Galatea slovenský Neptún N6
Galathea medzinárodný Neptún N6
Ganymedes slov.+ medz. Jupiter J3
Greip medzinárodný Saturn S51
Halimede medzinárodný Neptún N9
Harpalyke medzinárodný Jupiter J22
Hati medzinárodný Saturn S43
Hegemóna Slovenský Jupiter J39
Hegemone medzinárodný Jupiter J39
Helena slovenský Saturn S12
Helene medzinárodný Saturn S12
Helike medzinárodný Jupiter J45
Hermippe medzinárodný Jupiter J30
Herse medzinárodný Jupiter J50
Himalia medzinárodný Jupiter J6
Himália slovenský Jupiter J6
Hydra medzinárodný Pluto P3
Hyperion medzinárodný Saturn S7
Hyperión medzinárodný Saturn S7
Hyrokkin medzinárodný Saturn S44
Charon medzinárodný Pluto P1
Cháron slovenský Pluto P1
Chaldene medzinárodný Jupiter J21
Iapetus slovenský Saturn S8
Ijiraq medzinárodný Saturn S22
Io slov.+ medz. Jupiter J1
Iocaste medzinárodný Jupiter J24
Isonoe medzinárodný Jupiter J26
Janus medzinárodný Saturn S10
Jánus slovenský Saturn S10
Japetus slovenský Saturn S8
Jarnsaxa medzinárodný Saturn S50
Júlia slovenský Urán U11
Juliet medzinárodný Urán U11
Kale medzinárodný Jupiter J37
Kalisto slovenský Jupiter J4
Kallichore medzinárodný Jupiter J44
Kalyke medzinárodný Jupiter J23
Kalypso slovenský Saturn S14
Kari medzinárodný Saturn S45
Karma slovenský Jupiter J11
Kiviuq medzinárodný Saturn S24
Kordélia slovenský Urán U6
Kore medzinárodný Jupiter J49
Kresida slovenský Urán U9
Laomedeia medzinárodný Neptún N12
Larisa slovenský Neptún N7
Larissa medzinárodný Neptún N7
Leda medzinárodný Jupiter J13
Léda slovenský Jupiter J13
Loge medzinárodný Saturn S46
Luna medzinárodný Zem Z1
Lysithea medzinárodný Jupiter J10
Lyzitea slovenský Jupiter J10
Mab medzinárodný Urán U26
Margaret medzinárodný Urán U23
Megaclite medzinárodný Jupiter J19
Mesiac slovenský Zem Z1
Methone medzinárodný Saturn S32
Metis slov.+ medz. Jupiter J16
Mimas slov.+ medz. Saturn S1
Miranda slov.+ medz. Urán U5
Mneme medzinárodný Jupiter J40
Mundilfari medzinárodný Saturn S25
Naiad medzinárodný Neptún N3
Naiada slovenský Neptún N3
Narvi medzinárodný Saturn S31
Nereid medzinárodný Neptún N2
Nereida slovenský Neptún N2
Neso medzinárodný Neptún N13
Nix medzinárodný Pluto P2
Oberon medzinárodný Urán U4
Oberón slovenský Urán U4
Ofélia slovenský Urán U7
Ophelia medzinárodný Urán U7
Ortosie medzinárodný Jupiter J35
Paaliaq medzinárodný Saturn S20
Pallene medzinárodný Saturn S33
Pan slov.+ medz. Saturn S18
Pandora slov.+ medz. Saturn S17
Pasiphae medzinárodný Jupiter J8
Pasithee medzinárodný Jupiter J38
Perdita medzinárodný Urán U25
Phobos medzinárodný Mars M1
Phoebe medzinárodný Saturn S9
Polydeuces medzinárodný Saturn S34
Portia slov.+ medz. Urán U12
Praxidike medzinárodný Jupiter J27
Prometeus slovenský Saturn S16
Prometheus medzinárodný Saturn S16
Prospero medzinárodný Urán U18
Proteus slov.+ medz. Neptún N8
Psamathe medzinárodný Neptún N10
Puck slov.+ medz. Urán U15
Rea slovenský Saturn S5
Rhea medzinárodný Saturn S5
Rosalind medzinárodný Urán U13
Rozalinda slovenský Urán U13
Sao medzinárodný Neptún N11
Setebos medzinárodný Urán U19
Siarnaq medzinárodný Saturn S29
Sinopa slovenský Jupiter J9
Sinope medzinárodný Jupiter J9
Skathi medzinárodný Saturn S27
Skoll medzinárodný Saturn S47
Sponde medzinárodný Jupiter J36
Stephano medzinárodný Urán U20
Surtur medzinárodný Saturn S48
Sutungr medzinárodný Saturn S23
Sycorax medzinárodný Urán U17
Tarqeq medzinárodný Saturn S52
Tarvos medzinárodný Saturn S21
Taygete medzinárodný Jupiter J20
Téba slovenský Jupiter J14
Telesto medzinárodný Saturn S13
Tethys medzinárodný Saturn S3
Tetyda slovenský Saturn S3
Thalassa slov.+ medz. Neptún N4
Thebe medzinárodný Jupiter J14
Thelxinoe medzinárodný Jupiter J42
Themisto medzinárodný Jupiter J18
Thrymr medzinárodný Saturn S30
Thyone medzinárodný Jupiter J29
Titan slov.+ medz. Saturn S6
Titania medzinárodný Urán U3
Titánia slovenský Urán U3
Trinculo medzinárodný Urán U21
Triton slov.+ medz. Neptún N1
Umbriel slov.+ medz. Urán U2
Ymir medzinárodný Saturn S19
Zoznam pomenovaných mesiacov
podľa príslušnosti k planéte
Meno
mesiaca
Jazykové
pomenovanie
príslušnosť
k planéte
poradové
číslo
Luna medzinárodný Zem Z1
Mesiac slovenský Zem Z1
Deimos slov.+ medz. Mars M2
Fobos slovenský Mars M1
Phobos medzinárodný Mars M1
Adrastea slovenský Jupiter J15
Adrasthea medzinárodný Jupiter J15
Aitne medzinárodný Jupiter J31
Amaltea slovenský Jupiter J5
Amalthea medzinárodný Jupiter J5
Ananka slovenský Jupiter J12
Ananke medzinárodný Jupiter J12
Aoede medzinárodný Jupiter J41
Arche medzinárodný Jupiter J43
Autonoe medzinárodný Jupiter J28
Callirrhoe medzinárodný Jupiter J17
Callisto medzinárodný Jupiter J4
Carme medzinárodný Jupiter J11
Carpo medzinárodný Jupiter J46
Cyllene medzinárodný Jupiter J48
Elara slov.+ medz. Jupiter J7
Erinome medzinárodný Jupiter J25
Euanthe medzinárodný Jupiter J33
Eukelade medzinárodný Jupiter J47
Euporie medzinárodný Jupiter J34
Europa medzinárodný Jupiter J2
Európa slovenský Jupiter J2
Eurydome medzinárodný Jupiter J32
Ganymedes slov.+ medz. Jupiter J3
Harpalyke medzinárodný Jupiter J22
Hegemóna Slovenský Jupiter J39
Hegemone medzinárodný Jupiter J39
Helike medzinárodný Jupiter J45
Hermippe medzinárodný Jupiter J30
Herse medzinárodný Jupiter J50
Himalia medzinárodný Jupiter J6
Himália slovenský Jupiter J6
Chaldene medzinárodný Jupiter J21
Io slov.+ medz. Jupiter J1
Iocaste medzinárodný Jupiter J24
Isonoe medzinárodný Jupiter J26
Kale medzinárodný Jupiter J37
Kalisto slovenský Jupiter J4
Kallichore medzinárodný Jupiter J44
Kalyke medzinárodný Jupiter J23
Karma slovenský Jupiter J11
Kore medzinárodný Jupiter J49
Leda medzinárodný Jupiter J13
Léda slovenský Jupiter J13
Lysithea medzinárodný Jupiter J10
Lyzitea slovenský Jupiter J10
Megaclite medzinárodný Jupiter J19
Metis slov.+ medz. Jupiter J16
Mneme medzinárodný Jupiter J40
Ortosie medzinárodný Jupiter J35
Pasiphae medzinárodný Jupiter J8
Pasithee medzinárodný Jupiter J38
Praxidike medzinárodný Jupiter J27
Sinopa slovenský Jupiter J9
Sinope medzinárodný Jupiter J9
Sponde medzinárodný Jupiter J36
Taygete medzinárodný Jupiter J20
Téba slovenský Jupiter J14
Thebe medzinárodný Jupiter J14
Thelxinoe medzinárodný Jupiter J42
Themisto medzinárodný Jupiter J18
Thyone medzinárodný Jupiter J29
Aegaeon medzinárodný Saturn S53
Aegir medzinárodný Saturn S36
Albiorix medzinárodný Saturn S26
Anthe medzinárodný Saturn S49
Atlas slov.+ medz. Saturn S15
Bebhionn medzinárodný Saturn S37
Bergelmir medzinárodný Saturn S38
Bestla medzinárodný Saturn S39
Calypso medzinárodný Saturn S14
Daphnis medzinárodný Saturn S35
Diona slovenský Saturn S4
Dione medzinárodný Saturn S4
Enceladus slov.+ medz. Saturn S2
Epimeteus slovenský Saturn S11
Epimetheus medzinárodný Saturn S11
Erriapus medzinárodný Saturn S28
Farbauti medzinárodný Saturn S40
Féba slovenský Saturn S9
Fenrir medzinárodný Saturn S41
Fornjot medzinárodný Saturn S42
Greip medzinárodný Saturn S51
Hati medzinárodný Saturn S43
Helena slovenský Saturn S12
Helene medzinárodný Saturn S12
Hyperion medzinárodný Saturn S7
Hyperión medzinárodný Saturn S7
Hyrokkin medzinárodný Saturn S44
Iapetus medzinárodný Saturn S8
Ijiraq medzinárodný Saturn S22
Janus medzinárodný Saturn S10
Jánus slovenský Saturn S10
Japetus slovenský Saturn S8
Jarnsaxa medzinárodný Saturn S50
Kalypso slovenský Saturn S14
Kari medzinárodný Saturn S45
Kiviuq medzinárodný Saturn S24
Loge medzinárodný Saturn S46
Methone medzinárodný Saturn S32
Mimas slov.+ medz. Saturn S1
Mundilfari medzinárodný Saturn S25
Narvi medzinárodný Saturn S31
Paaliaq medzinárodný Saturn S20
Pallene medzinárodný Saturn S33
Pan slov.+ medz. Saturn S18
Pandora slov.+ medz. Saturn S17
Phoebe medzinárodný Saturn S9
Polydeuces medzinárodný Saturn S34
Prometeus slovenský Saturn S16
Prometheus medzinárodný Saturn S16
Rea slovenský Saturn S5
Rhea medzinárodný Saturn S5
Siarnaq medzinárodný Saturn S29
Skathi medzinárodný Saturn S27
Skoll medzinárodný Saturn S47
Surtur medzinárodný Saturn S48
Sutungr medzinárodný Saturn S23
Tarqeq medzinárodný Saturn S52
Tarvos medzinárodný Saturn S21
Telesto medzinárodný Saturn S13
Tethys medzinárodný Saturn S3
Tetyda slovenský Saturn S3
Thrymr medzinárodný Saturn S30
Titan slov.+ medz. Saturn S6
Ymir medzinárodný Saturn S19
Ariel slov.+ medz. Urán U1
Belinda slov.+ medz. Urán U14
Bianca medzinárodný Urán U8
Bianka slovenský Urán U8
Caliban medzinárodný Urán U16
Cordelia medzinárodný Urán U6
Cressida medzinárodný Urán U9
Cupid medzinárodný Urán U27
Desdemona medzinárodný Urán U10
Desdemóna slovenský Urán U10
Ferdinand medzinárodný Urán U24
Francisco medzinárodný Urán U22
Júlia slovenský Urán U11
Juliet medzinárodný Urán U11
Kordélia slovenský Urán U6
Kresida slovenský Urán U9
Mab medzinárodný Urán U26
Margaret medzinárodný Urán U23
Miranda slov.+ medz. Urán U5
Oberon medzinárodný Urán U4
Oberón slovenský Urán U4
Ofélia slovenský Urán U7
Ophelia medzinárodný Urán U7
Perdita medzinárodný Urán U25
Portia slov.+ medz. Urán U12
Prospero medzinárodný Urán U18
Puck slov.+ medz. Urán U15
Rosalind medzinárodný Urán U13
Rozalinda slovenský Urán U13
Setebos medzinárodný Urán U19
Stephano medzinárodný Urán U20
Sycorax medzinárodný Urán U17
Titania medzinárodný Urán U3
Titánia slovenský Urán U3
Trinculo medzinárodný Urán U21
Umbriel slov.+ medz. Urán U2
Despina slov.+ medz. Neptún N5
Galatea slovenský Neptún N6
Galathea medzinárodný Neptún N6
Halimede medzinárodný Neptún N9
Laomedeia medzinárodný Neptún N12
Larisa slovenský Neptún N7
Larissa medzinárodný Neptún N7
Naiad medzinárodný Neptún N3
Naiada slovenský Neptún N3
Nereid medzinárodný Neptún N2
Nereida slovenský Neptún N2
Neso medzinárodný Neptún N13
Proteus slov.+ medz. Neptún N8
Psamathe medzinárodný Neptún N10
Sao medzinárodný Neptún N11
Thalassa slov.+ medz. Neptún N4
Triton slov.+ medz. Neptún N1
Cháron slovenský Pluto P1
Charon medzinárodný Pluto P1
Hydra medzinárodný Pluto P3
Nix medzinárodný Pluto P2
 

Späť na začiatok stránky

Register nepomenovaných mesiacov

Zoznam nepomenovaných mesiacov
podľa roku a poradia objavenia
Predbežný názov mesiaca príslušnosť k planéte
S/2000J11 Jupiter
S/2003J2 Jupiter
S/2003J3 Jupiter
S/2003J4 Jupiter
S/2003J5 Jupiter
S/2003J9 Jupiter
S/2003J10 Jupiter
S/2003J12 Jupiter
S/2003J15 Jupiter
S/2003J16 Jupiter
S/2003J18 Jupiter
S/2003J19 Jupiter
S/2003J23 Jupiter
S/2004S7 Saturn
S/2004S12 Saturn
S/2004S13 Saturn
S/2004S17 Saturn
S/2006S1 Saturn
S/2006S3 Saturn
S/2007S2 Saturn
S/2007S3 Saturn
S/2009S1 Saturn
S/2010J1 Jupiter
S/2010J2 Jupiter
S/2011J1 Jupiter
S/2011J2 Jupiter
S/2011P1 Pluto
S/2012P1 Pluto
Zoznam nepomenovaných mesiacov
podľa príslušnosti k planéte
Predbežný názov mesiaca príslušnosť k planéte
S/2000J11 Jupiter
S/2003J2 Jupiter
S/2003J3 Jupiter
S/2003J4 Jupiter
S/2003J5 Jupiter
S/2003J9 Jupiter
S/2003J10 Jupiter
S/2003J12 Jupiter
S/2003J15 Jupiter
S/2003J16 Jupiter
S/2003J18 Jupiter
S/2003J19 Jupiter
S/2003J23 Jupiter
S/2010J1 Jupiter
S/2010J2 Jupiter
S/2011J1 Jupiter
S/2011J2 Jupiter
S/2004S7 Saturn
S/2004S12 Saturn
S/2004S13 Saturn
S/2004S17 Saturn
S/2006S1 Saturn
S/2006S3 Saturn
S/2007S2 Saturn
S/2007S3 Saturn
S/2009S1 Saturn
S/2011P1 Pluto
S/2012P1 Pluto
 

Späť na začiatok stránky