Zostavil Mgr. Peter Ivan, do HTML podoby spracoval: Mgr. Michal Figura - Hvezdáreň a planetárium v Prešove.
Aktualizované v máji 2012.


Slnko v číslach

V tejto sekcii môžete nájsť informácie o našej najbližšej hviezde Slnku v podrobných tabuľkách. Pre lepšiu orientáciu použite navigáciu v spodnom menu.


Základná charakteristika Porovnanie so Zemou Energia Slnka Slnko v mierke Slnečný vietor

 

Základná charakteristika Slnka

Vzdialenosť od Zeme minimálna (začiatok januára) 147 087 209 km
stredná 149 597 871 km
maximálna (začiatok júla) 152 098 612 km
Zdanlivý priemer na oblohe minimálny 1887"
stredný 1919" [~ 0.5° 02']
maximálny 1952"
Hviezdna veľkosť zdanlivá -26,74 m
absolútna +4.83 m
Teplota v strede (plazma) 15,5.106 K
Teplota fotosféry
(optického povrchu)
efektívna 5778 K
dno fotosféry 6600 K
vrch fotosféry 4400 K
škvrny 4000 K (a menej)
Teplota (horná atmosféra) koróna 106 K
koróna (nad erupciami) 107 - 108 K
Hustota v strede 162 000 kg.m-3
dno fotosféry 3,5.10-7 g.cm-3
vrch fotosféry 4,5.10-8 g.cm-3
t.j. 1017 častíc v cm3
Tlak v strede 2,48.1011 bar
vrch fotosféry 0,868 mbar
Jedno otočenie okolo osi
(diferenciálna rotácia)
v blízkosti pólov asi 35 dní
siderická rotácia (16 °) 25,449 dní
(609,12 hod.)
na rovníku asi 25 dní
synodická rotácia (12°) 27,00 dní
synodická rotácia (17°) 27,275 dní
Priemerná rýchlosť rotácie 1,9 km/s
Sklon rovníka k ekliptike 7,25 °
Spektrálny typ hviezda hlavnej postupnosti
triedy G2V
Chemické zloženie 70% vodík, 28% hélium, 2% ostatné prvky
fotosféra 90,965% H, 8,889% He, 0,146%
ostatné prvky (O,C,Ne,N,Fe,...)
Intenzita
magnetického poľa
celková 10-4 T (t.j. 1 - 2G)
slnečné škvrny 0,2 - 0,3 T (t.j. 3000G)
Celkový magnetický tok asi 1014 Wb (t.j. cca 1022 Mx)
Rýchlosť pohybu obežná okolo stredu galaxie 220 km/s
vzhľadom k okolitým hviezdam 19,4 km/s
Vek asi 4,6 mld rokov
(v rovnovážnom stave)
Budúcnosť ešte asi 5 mld rokov
(v rovnovážnom stave)
 

Späť na začiatok stránky

Porovnanie Slnka so Zemou

  SLNKO ZEM = 1
Hmotnosť 1 989 100.1024 kg 332 982
Priemer (priemerný) 1 391 994 km 109,2
Objem 1 412 000.1012 km3 1 303 545
Povrch 6,087.1012 km2 11 933,7
Hustota 1 408 kg.m-3 0,255
Sploštenie 0,000009 0,0015
Gravitačné zrýchlenie (na rovníku) 274 m.s-2 28,02
1. kozmická rýchlosť 436,7 km.s-1 55,2
Úniková rýchlosť 617,7 km.s-1 55,26
 

Späť na začiatok stránky

Energia Slnka

Zdroj V strede Slnka, termonukleárnou premenou vodíka na hélium. Z jedneho gramu vodíka vznikne nielen hélium, ale navyše aj 1012J energie
Výkon 3,846.1026 W - Toľko energie sa uvoľní za každú sekundu, počas ktorej sa 560 miliónov ton vodíka premení na hélium
Premena hmoty 4 300.106 kg.s-1 - Z 560 miliónov ton vodíka sa každú sekundu premení (podľa Einsteinovej rovnice) 4,3 milionov ton vodíka na žiarenie
Výkon 1m2 63,29.106 J.m-2.s-1 - 1m2 slnečného povrchu vyžiari za jednu sekundu 63,29.106 J energie
Slnečná žiarivosť (L) 3,846.1026 J.s-1 - celý povrch Slnka za jednu sekundu vyžiari 3,846.1026 J energie
Dopad slnečnej energie na Zem 2.10-9 L - na Zem dopadá asi jedna dvojmiliardtina slnečnej žiarivosti, t.j. 180 000 TW. (celková spotreba energie celého ľudstva je asi 10TW)
Slnečná konštanta 1353 W.m-2 t.j. 1,940 cal.cm-2.min-1) - Množstvo slnečnej energie dopadajúcej na plochu 1m2, kolmú k lúčom, za 1s v strednej vzdialenosti Zeme od Slnka
Tok svetla 127 000 lux - v strednej vzdialenosti Zeme od Slnka
 

Späť na začiatok stránky

Slnko v mierke

1° na povrchu Slnka predstavuje 12 147,4 km
1°na povrchu Zeme (rovník) predstavuje 111,3 km
zo Zeme pod uhlom 1" vidíme asi 725 km Slnka
zo Zeme pod uhlom 1' vidíme asi 43 520 km Slnka
 

Späť na začiatok stránky

Slnečný vietor v okolí Zeme

Priemerná rýchlosť 300 - 800 km.s-1
Priemerná hustota 10 - 100 častíc na cm3
 

Späť na začiatok stránky